Nieuws

Assetmanagers wereldwijd lopen 3,2 biljoen dollar mis

Als financieel adviseurs meer aandacht zouden hebben voor de wensen van vrouwen dan zou het wereldwijd belegd vermogen volgens BNY Mellon IM met honderden miljarden stijgen. Vooral ESG-beleggingen zouden profiteren.

De verschillen tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt worden steeds kleiner, maar in de wereld van geld is er nog een wereld te winnen. Dat blijkt uit een onderzoek van BNY Mellon Investment Management, getiteld The Pathway to Inclusive Investment.

De studie onder 8000 mensen in 16 landen, wijst uit dat vrouwen veel minder beleggen dan mannen, terwijl ze het kapitaal er wel voor hebben.  Als vrouwen op dezelfde manier om zouden gaan met hun vermogen als mannen dan kan het wereldwijd belegd vermogen met 3,22 biljoen dollar stijgen. 

Volgens de onderzoekers ligt de reden voor de terughoudendheid van vrouwen voor een heel groot deel bij vermogensbeheerders die hun marketing bijna uitsluitend op mannen richten met een boodschap die vrouwen niet aanspreekt.

Verantwoord beleggen

Het gaat in die mannenboodschap vooral om winst maken en risico nemen, terwijl vrouwen meer behoefte hebben aan zekerheid en het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij. Vrouwen zijn meer geïnteresseerd in ESG-beleggingen, innovatie en technologie.

De wens bij vrouwen om meer te beleggen is zeker aanwezig. 63% van de respondenten geeft bijvoorbeeld aan dat ze graag zouden zien dat vrouwen door meer te beleggen financieel onafhankelijker worden. 

Dat zien de onderzoekers bij jonge vrouwen nog meer terug dan bij oudere. Jonge vrouwen blijken ook veel eerder bereid een deel van hun inkomen opzij te leggen voor aandelen. Een van de studieresultaten is dat 60% van de vrouwen tussen 18 en 30 jaar zich voor kunnen stellen om te beleggen, of ze doen het al. Bij vrouwen van boven de 50 is dat slechts 45% (terwijl die over het algemeen toch rijker zijn).

Feministische emerging markets

Een van de meest verrassende resultaten is dat het beeld van jonge vrouwen die graag willen beleggen, overal ter wereld zichtbaar is. En aangezien er veel meer jongeren zijn in opkomende markten ligt de bereidheid om te beleggen onder vrouwen daar ook veel hoger dan in de VS, Japan en Europa. Zo voelt in Japan slechts 15% van de vrouwen zich op hun gemak bij beleggen. In India en Brazilië is dat het drievoudige.

Vrouwen in opkomende markten hebben ook een ander idee over de hoeveelheid geld die nodig is om te kunnen beleggen. Om een paar uiterste te noemen: in de VS denken vrouwen dat ze een bruto inkomen nodig hebben van ruim 6000 dollar per maand. In Duitsland is dat bijna 5000 dollar. Dat zijn inkomens van ver boven modaal.

In India zien vrouwen dat heel anders. Met 500 dollar per maand vinden ze het al mogelijk om een paar dollar te beleggen. In Brazilië ligt die grens bij ongeveer 1400 dollar en in China 2500 dollar.

Aan de bak

Volgens BNY Mellon IM zijn er een aantal conclusies te trekken. Ten eerste moeten financiële adviseurs aan de bak om meer vrouwelijke klanten aan te trekken. Dat is goed voor hun, maar ook voor de wereld. Beleggen draagt immers meer bij aan de economische groei dan geld op een spaarbankboekje.

Daar komt bij dat vrouwen duurzamer en socialer beleggen. Zij kunnen dus een enorme bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen zoals klimaatopwarming, kinderarbeid, de plastic soep en genderongelijkheid. BNY Mellon IM komt tot een schatting van een onbenut ESG-potentieel van 1,87 biljoen dollar.

De sleutel voor succes ligt helaas wel voor een groot deel bij de door mannen gedomineerde vermogenssector. Bijna driekwart van de vermogensbeheerders laat weten dat hun organisatie nu nog primair gericht is op mannelijke klanten en hun behoeftes. Het wordt tijd dat dit verandert.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie