Nieuws

De Chinese tijger gaat dit jaar brullen

Na een uitdagende periode voor beleggers geeft Fidelity International drie redenen waarom China in het vandaag begonnen jaar van de tijger opnieuw hard kan brullen.

De meeste markten worden volgens Fidelity International momenteel gedomineerd door inflatie-angst, tapering en een terugtrekking uit 'dure' groeiaandelen. "Dat maakt diversificatie en de zoektocht naar de juiste waarderingen belangrijker dan ooit." China voldoet volgens Fidelity momenteel aan beide voorwaarden, waardoor de assetmanager rekent op een Chinees beursherstel.

Verschillend beleid vraagt om diversificatie

Het verschil tussen het monetaire beleid van de VS en Europa en dat van China is momenteel bijzonder groot. China bevindt zich in een andere fase van de cyclus en gaat volgens Fidelity eerder richting versoepelen. "De geschiedenis leert dat dit de markten vaak ondersteunt."

De centrale bank van China heeft op de eerste corona-uitbraak anders gereageerd en beschikt daardoor over meer hefbomen om de groei te stimuleren na de vertraging van 2021. "De recente verlaging van de debetrentevoet van haar middellangetermijnleningen, voor het eerst sinds april 2020, is daar een voorbeeld van."

De Chinese regering zal de ambitie voor een gezondere, minder speculatieve vastgoedsector ook niet snel terugdraaien, maar een verdere verfijning van het beleid is volgens Fidelity mogelijk, zoals blijkt uit de steunmaatregelen die onlangs zijn aangekondigd. "Nu al neemt het aantal goedgekeurde hypotheken in sommige steden toe maar er is nog veel ruimte om het beleid verder te versoepelen"

Hoogtepunt regelgeving voorbij

China heeft een periode van zowel nieuwe regelgeving als een aanscherping van bestaande regels achter de rug. Voor sommige bedrijven zijn de omstandigheden hierdoor uitdagender geworden. Toch is het volgens Fidelity belangrijk om de lange termijn voor ogen te houden. "Dergelijke perioden van verscherpte regelgeving zijn niet uniek. In 2018 legde de Chinese overheid bijvoorbeeld extra beperkingen op rond online gaming."

Bovendien pakken volgens Fidelity veel van de recente hervormingen in China problemen aan die bijna in elk land spelen. "Big tech en aanverwante uitdagingen rond antitrust, gegevensbeveiliging en privacy zijn voorbeelden, en ook inkomensongelijkheid is in veel landen een wereldwijde uitdaging." Fidelity verwacht daarom dat andere regeringen waarschijnlijk ook actie zullen ondernemen.

Aantrekkelijke waarderingen

Zoals vaak het geval is bij breed opgezette correcties, zijn niet alle koersverliezen even terecht. Van veel kleinere bedrijven is volgens Fidelity de koers gedaald, terwijl zij juist profiteren van extra regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van antitrust. "Bovendien is het waarderingsverschil met sectorgenoten elders in de wereld nu buitensporig groot, hoewel die met vergelijkbare uitdagingen kampen."

Met de waarderingen waar ze nu zijn, denkt Fidelity International dat kansen groter zijn dan de risico's. "Het is een volatiele periode geweest, maar dit was niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste zijn. Belangrijk is dat in het verleden deze periodes de meest aantrekkelijke kansen bleken te bieden."

De markten verwachten volgens Fidelity dat de bedrijfswinsten in de komende twaalf maanden met meer dan 15% zullen stijgen. "De huidige koers/winst-multiple oogt in ieder geval aantrekkelijk, zowel historisch gezien als in vergelijking met andere markten in de wereld."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie