Nieuws

Tot ziens QE, Hallo QT

De hoge inflatie en sterke arbeidsmarkt dwingt de Fed de rente te verhogen en van quantitative easing over te stappen naar quantitative tightening. Willem Verhagen van NN IP rekent op een fikse draai.

Veel beleggers houden hun hart vast als vandaag en morgen het beleidscomité van de Federal Reserve (FOMC) bijeenkomt om het te hebben over het rentebeleid. Het is een bijeenkomst waarvan de resultaten voor extra onrust kan zorgen op de toch al turbulente markten.

Over een ding zijn vrijwel alle analisten het eens. De Fed stopt met zijn ultraruime monetaire beleid. De vraag is alleen hoe groot de draai zal zijn, en hoe lang deze aanhoudt.

Rente omhoog, balans verkleinen

Econoom Willem Verhagen van NN Investment Partners denkt dat het echt een fikse draai wordt. Het is goed mogelijk dat de rente dit jaar drie tot vier keer wordt verhoogd om de inflatie onder controle te krijgen en oververhitting van de Amerikaanse economie te voorkomen, schrijft hij in een column. Hij rekent op een kwartje per kwartaal. Andere analisten gaan inmiddels zelfs uit van vijf of zes verhogingen. 

Er gaat volgens Verhagen bovendien een streep door de maandelijkse aankopen van obligaties, mortgage backed securities en andere effecten, ook wel bekend als quantitative easing (QE).

Dat is nog niet alles. Het ligt voor de hand dat de Fed volgens Verhagen direct doorpakt en overstapt van QE op QT (quantitative tightening). Minder effecten op de balans.

Niet doorrollen

De Fed zal het terugbrengen van effecten op de balans waarschijnlijk niet willen bereiken middels verkooporders op de beurs. Dat zou voor teveel commotie zorgen. Wat meer voor de hand ligt, is dat obligaties niet worden doorgerold. Dan krimpt de Fed-balans automatisch.

De Fed heeft eerder laten doorschemeren dat het de balans wil verkorten van 36% van het bbp naar ongeveer 25%. Dat kan natuurlijk niet in een keer. Obligatieanalisten van ING gaan uit van een tijdsbestek van 3 jaar. Aangezien het balanstotaal tijdens de coronacrisis is verdubbeld tot bijna 9 biljoen dollar, zou dat betekenen dat daar de komende jaren ongeveer 3,4 biljoen dollar vanaf moet (uitgaande van een economische groei van 5%!).

Nog veel onzekerheid

Dat er een serie renteverhogingen aankomt, is zoals gezegd vrijwel zeker. Maar het tempo en de mate van QT zijn volgens Verhagen lastig in te schatten. Dat komt door de vele onzekerheden die er spelen.

Zo is er weliswaar een lage werkloosheid, maar er zijn ook veel Amerikanen die de arbeidsmarkt de rug hebben toegekeerd. Wat gebeurt er als die terugkomen?

Bij de inflatie zijn het vooral de prijzen van (luxe) consumptiegoederen die hard oplopen. De prijzen van diensten stijgen nauwelijks. Dat heeft veel met corona te maken. Denk alleen maar aan alle reizen die zijn afgelast. Het is goed denkbaar dat deze situatie compleet verandert als corona wegebt. Maar of dat ook leidt tot een lagere inflatie is lastig in te schatten.

Volgens Verhagen wordt het voor beleggers daarom zaak een aantal macro-economische indicatoren goed in de gaten te houden, zoals de werkgelegenheid en de consumptieprijzen. De inflatie kan volgens hem even snel dalen als dat hij gestegen is, en dat kan de Fed dwingen weer duifachtig te worden in plaats van havikachtig. Maar voorlopig is het voor beleggers alle hens aan dek.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie