Nieuws

Marktonrust schrikt Optimix niet af

Er lijkt meer onrust in de aandelenmarkt te komen. Is dit na jarenlange stijgingen het begin van een correctie? Optimix is niet ongerust en houdt de de weging van aandelen voorlopig op overwogen.

Optimix is ook 2022 gestart met een overweging in aandelen. "De basis voor beleggen in aandelen is de ontwikkeling van de bedrijfswinsten. Voor 2022 wordt een wereldwijde winstgroei van 8-9% verwacht. Bovendien zal een deel van de in 2021 behaalde winst als dividend worden uitgekeerd. Het dividendrendement op aandelen is in verhouding tot de lage kapitaalmarktrente aantrekkelijk."

Een andere zeer belangrijke factor voor de risicobereidheid onder beleggers is het monetaire beleid. Met de aangekondigde afbouw van opkoopprogramma’s, die als reactie op de coronacrisis in het leven werden geroepen, lijkt de liquiditeitsrugwind af te nemen. Tevens zal de Amerikaanse centrale bank haar beleidsrente waarschijnlijk minstens drie keer verhogen dit jaar. Deze trendbreuk zal het beleggingsjaar 2022 kleuren.

Dat wil niet zeggen dat renteverhogingen automatisch gepaard gaan met dalende aandelenkoersen. Optimix: "De geschiedenis leert dat de aandelenmarkten positief reageren op de eerste renteverhogingen. Deze vinden immers doorgaans plaats in een omgeving van hoge economische groei en een sterke arbeidsmarkt. Maar naarmate meer renteverhogingen volgen, komen aandelen wel onder druk te staan. Dat is een zorg voor de tweede helft van het jaar."

Flexibiliteit gevraagd

Een risico is volgens Optimix dat de inflatie hardnekkiger blijkt dan de centrale bankiers bevroeden. In dat geval kunnen er dit jaar meer renteverhogingen volgen dan momenteel verwacht. "Wij zullen onze koers wijzigen als de inschatting van het beleggingsklimaat verandert. Wij zijn gewend snel te schakelen en deze vaardigheid zal dit jaar nog belangrijker zijn dan vorig jaar."

Liever geen obligaties

Obligaties zijn volgens Optimix voorlopig nog een no-go. "Ondanks het negatieve rendement vorig jaar op staatsobligaties is deze beleggingscategorie nog altijd niet koopwaardig." Optimix acht het reëel dat er voor het eerst sinds lange tijd twee achtereenvolgende jaren met negatieve rendementen op staatsobligaties te noteren zullen zijn.

Optimix: "De grootste kopers (centrale banken) gaan op de rem trappen, terwijl de leenbehoefte van overheden onverminderd groot blijft. Die laatste factor zorgt er tegelijkertijd voor dat de kapitaalmarktrente niet teveel omhoog kan, omdat overheden dan in financieringsproblemen komen."

Onvoorspelbaar corona

Het coronavirus zal ook in 2022 de maatschappij blijven beïnvloeden. Optimix verwacht wel dat de beperkingen gaandeweg het jaar steeds minder zullen worden. Wereldwijd is slechts 50% van de bevolking gevaccineerd, dus daar valt nog heel wat te winnen.

Echter, de onvoorspelbaarheid van de virusontwikkelingen en de daaraan gekoppelde maatregelen blijven een risico. De aanstaande Olympische Winterspelen in China zijn een test voor het zero-tolerance beleid dat de Chinezen hanteren. Dat lijkt Optimix met de besmettelijkere Omikron-variant onhoudbaar. "Een flexibelere houding van de Chinezen, zonder rigide lockdowns, zou voor de wereldhandel en de wereldwijde toeleveringsketens welkom zijn."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie