Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Aandelen EM: eerst zien dan geloven

Het enthousiasme over aandelen uit de opkomende markten is vorig jaar danig bekoeld. Hoe staan assetmanagers momenteel tegenover deze gevarieerde aandelenregio? Eelco Ubbels van Alpha Research nam de laatste rapporten door.

In januari 2021 prijkten de opkomende markten bovenaan het regiokooplijstje van de meeste assetmanagers. Ofwel, aandelen opkomende markten gingen het jaar in als de grote favoriet. De combinatie van een succesvolle virusaanpak, hoge economische groei, de cyclische aard van deze aandelen, en de relatief lage waarderingen in vooral de Aziatische markten waren de belangrijkste redenen voor assetmanagers om veel te verwachten van aandelen uit de opkomende markten.

In het eerste coronajaar 2020 presteerden aandelen uit de opkomende markten, zoals China, Taiwan en Zuid-Korea, inderdaad beter dan die uit andere regio's. Nu, een jaar later, staat de regio weliswaar nog altijd op een koop, maar ook op de voorlaatste plaats van het regiolijstje. Drie regio's worden tegenwoordig als aantrekkelijker gezien.

Houdadviezen domineren

Van de 62 onderzochte assetmanagers is nu 31% overwogen in aandelen opkomende markten, 65% neutraal en slechts 4% negatief. De Top-15 van grootste assetmanagers wijkt hiervan iets af: 27% is positief.

China is de grote olifant

Als aandelenmarkt heeft EM het in 2021 maar matig gedaan. De MSCI EM Index pluste 2,25% in euro's, terwijl de ACWI-wereldindex meer dan 26% rendement behaalde. Dat China fors meeweegt in de index blijkt wel uit het feit dat dezelfde EM-index zonder China in 2021 een performance van 15,6% liet zien.

De campagne van de regering in Beijing tegen de uitwassen van het kapitalisme hebben de Chinese aandelen geen goed gedaan. Zorgen rond de solvabiliteit van de onroerend goedgigant Evergrande veroorzaakten extra tegenwind.

Beschouwen assetmanagers aandelen uit China als een remmende factor voor aandelen EM? Voordat deze vraag beantwoord kan worden, kijken we eerst naar de wegingen in de MSCI Emerging Markets, de meest gehanteerde maatstaf voor aandelen opkomende markten. De hoofdmoot (41%) is China, gevolgd door Taiwan (13%), Zuid-Korea (11,5%), India (8,1%), Brazilië (5,4%) en overige landen (21%). wat btereft sectorverdeling bestaat de top drie uit informatietechnologie (18,4%), financials (18%) en consumer discretionary (18%).

"De verwachtingen over aandelen uit China, Taiwan en Zuid-Korea, samen goed voor meer dan 65% van de EM-index, weegt zwaar mee in het eindoordeel over EM"

Ter vergelijking: in de MSCI All Country World index weegt Amerika voor 58% mee en China maar voor 5%. Ook hier weegt informatietechnologie 21%, maar het grootste verschil is dat health care in de wereldindex op de derde plaats staat met een weging van 13%.

Risico's maken terughoudend

In de laatste rapporten van de Top 15 komt China niet langer naar voren als de grote negatieve factor. Integendeel. Alleen JP Morgan AM (neutraal op aandelen EM) benoemt zorgen over de groei van de Chinese economie expliciet als een tegenslag voor opkomende markten.

ING Investment Office, dat eveneens een neutrale EM-weging aanhoudt, is wat milder: “We denken wel dat de Chinese autoriteiten de economie zullen stimuleren, dus van een sterke groeivertraging gaan we niet uit. Wel blijven we voorlopig wat terughoudend met Chinese aandelen en aandelen uit opkomende markten in het algemeen”.

Assetmanagers die afwachtend staan tegenover aandelen EM voeren de volgende argumenten aan: De groeivooruitzichten voor de lange termijn zijn weliswaar sterk, maar voor opkomende markten gelden ook meer risico's, is er meer gevoeligheid voor COVID-19, en is er tevens de mogelijkheid van stijgende rentes door lokale inflatoire druk. Vooral grondstoffenexporteurs als Brazilië, Mexico en Zuid-Afrika zijn getroffen door stijgende inflatie en zullen te maken krijgen met een aanzienlijke verkrapping van het monetaire beleid. Ook is de stijgende Amerikaanse rente een negatief punt voor opkomende markten. Dat de waarderingen in de opkomende markten relatief laag liggen, is wel een pluspunt.

Positieve ontwikkelingen

Het Zweedse SEB is een van de drie asset managers uit de Top-15 die overwogen is in de opkomende markten. Reden? “Wij hebben mogelijk de top van de dollar gezien wat goed is voor opkomende markten. Veel opkomende landen profiteren van de gestegen grondstoffenprijzen. Het feit dat China zijn economie begint te stimuleren, is ook positief. In combinatie met erg aantrekkelijke waarderingen en het vooruitzicht op een langdurige groeiperiode maakt het risico waard om een positie te nemen."


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Assetallocatie