Nieuws

Komt daar het Aziatische beursherstel?

Wordt Azië, na de zwakke gang van zaken in 2021, inderdaad de beste presterende beleggingsregio van 2022? T. Rowe Price, abrdn én Schroders zijn zeker optimistisch.

T. Rowe Price is onverminderd positief over de economische vooruitzichten op langere termijn voor Azië. De Aziatische economieën zijn volgens de Amerikaanse assetmanager goed gepositioneerd om in 2022 weer aan te trekken na de zwakke gang van zaken in 2021, mede door de komst van het deltavirus en de tragere vaccinatie-uitrol in delen van Azië.

Bovendien, haperingen in de toeleveringsketen, die het wereldwijde economische herstel hebben verstoord, zullen volgens T. Rowe naar verwachting tijdelijk zijn. "Sommige Aziatische landen, zoals Singapore, Thailand en Zuid-Korea, versoepelen momenteel de beperkingen en stellen hun grenzen weer open. Het Aziatische toerisme zal zijn achterstand wellicht slechts langzaam inlopen omdat Chinese toeristen nog altijd wegblijven door tal van reisbeperkingen."

Minder inflatierisico

Groot verschil met westerse landen is dat daar in Azië weinig vrees is voor verkrappende centrale banken. Volgens Anh Lu, fondsmanager van de Asia ex-Japan Equity-strategie, is de huidige inflatiedruk in veel Aziatische landen meer het gevolg van tijdelijke aanbodschokken in de voedings- en energiesector dan van een sterke binnenlandse vraag. "Dat betekent dat regionale centrale banken minder geneigd zijn om met monetaire verkrapping te reageren."

De gunstigere inflatievooruitzichten voor Azië zijn volgens haar het gevolg van het feit dat er in 2020 minder budgettaire stimuleringsmaatregelen ter bestrijding van de pandemie zijn genomen dan in westerse economieën en dat daarnaast de economische groei onder de trend is gedaald, waardoor ook de inflatie onder neerwaartse druk staat.

Anh Lu van T. Rowe Price

China is cruciaal voor Azië

Ook positief: Lu meent dat het einde van de huidige regelgevingscyclus in China nadert. "China maakt cycli van beleidsveranderingen door en de moeilijkheid ligt in het voorspellen van de timing en de middelen waarmee de regering die veranderingen afdwingt. De nieuwe regelgeving in 2021 valt binnen het brede beleidskader dat China de afgelopen jaren duidelijk heeft gecommuniceerd."

Lu stelt dat de nieuwe regelgeving kan leiden tot een reset of consolidatie in de betrokken sectoren, waardoor mogelijk nieuwe beleggingskansen ontstaan. Zij gelooft niet dat de strenge regelgeving de Chinese aandelen onbelegbaar heeft gemaakt. "Beijing wil de toekomstige groei van de betrokken sectoren niet doen ontsporen, maar juist meer in balans brengen met het ecosysteem en daarmee meer sociale stabiliteit realiseren."

"Beijing wil de toekomstige groei van niet doen ontsporen"

Zeven langetermijntrends

T. Rowe Price heeft zeven Aziatische trends geïdentificeerd die extra beleggingskansen opleveren. Te weten.

1. China's sterkere nadruk op milieubescherming
2. Verbetering van de industriële infrastructuur
3. Explosieve groei uitgaven van tweeverdieners zonder kinderen (DINK's)
4. Chinese huishoudens zetten hun spaargeld aan het werk
5: China's veranderende internet-ecosysteem
6: Importsubstitutie
7: Toenemende regionale handel

Veel van deze trends houden nauw verband met de grote beleidsverschuiving in China van een paar jaar geleden waarbij de Chinese regering de economische groei minder afhankelijk wil maken van het buitenland, en tegelijkertijd de technologische innovatie en de binnenlandse bestedingen naar een hoger niveau wil tillen.

Belangrijk is de derde trend. Het aantal DINK's in China zal in het volgende decennium naar schatting verviervoudigen en mogelijk het niveau van de VS bereiken. Lu denkt dat dit aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de consumptiepatronen, met hogere uitgaven voor luxeproducten en -diensten, onder meer op het gebied van lifestyle, gezondheid, vrije tijd en vermogensbeheer.

Deze positieve impuls voor de consumptie zal zich naar verwachting vooral laten gelden voordat de negatieve impact van China's vergrijzende demografie de overhand krijgt.

Lage waarderingen

Na de correctie in China meent Lu dat de rendementsverwachtingen voor de markten in Azië aantrekkelijk zijn in vergelijking met andere markten. "Regionale groeiaandelen zijn opnieuw aantrekkelijk geprijsd. De waarderingen van veel groeibedrijven van hoge kwaliteit in Azië zijn in lijn gekomen met hun historische niveaus."

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Bekende risico's

Maar risico's zijn er natuurlijk. Naast nieuwe onverwachte beleidsverschuivingen in China dienen beleggers in Azië waakzaam te zijn voor een nieuwe agressieve virusvariant, te vroeg verkrappende centrale banken, oplopende geopolitieke spanningen tussen de VS en China, en een ernstiger dan verwachte economische vertraging in China als gevolg van de problemen in de vastgoedmarkt.

Mocht een van deze risico's zich aandienen, dan dreigt het verwachte Aziatische beursfeest van 2022 alsnog niet door te gaan.

Nieuwe Chinese plannen

Ook abrdn (de bedrijfsnaam is goed geschreven) heeft, na het zwakke 2021, dit jaar goede verwachtingen van de Chinese beurzen. China heeft immers volgens de Schotse vermogensbeheerder goed functionerende kapitaalmarkten nodig om de economische groei te stimuleren. De nieuwe regels die vorig jaar in het land zijn afgekondigd, doen daar volgens Nicolas Yeo, hoofd aandelen China bij abrdn, niets aan af.

Nicholas Yeo van abrdn

Hij ziet een mooie toekomst voor bedrijven die zich kunnen aanpassen aan de veranderende regelgevingskaders en die zich kunnen scharen achter belangrijke Chinese beleidsdoelstellingen die met name digitale innovatie, duurzame technologie en betaalbare gezondheidszorg moeten versnellen.

Premiummerken meer gevraagd

abrdn verwacht dat consumentengoederen het in het algemeen goed zullen doen nu China streeft naar een meer zelfvoorzienend economisch model dat meer groeit door binnenlandse consumptie dan door export. abrdn gelooft daarbij ook in het premiumisation-verhaal van China, dat inhoudt dat verstedelijking en stijgende welvaart van de middenklasse op lange termijn de vraag naar hoogwaardige goederen en diensten aanwakkert.

China ontdekt belang cybersecurity

Chinese techbedrijven, hoewel steeds meer aan banden gelegd door de regering, blijven nodig voor het verbeteren van de productiviteit, het verlagen van de kosten, het aanjagen van innovatie en het aanzwengelen van de economische groei. De posities van abrdn in deze sector betreffen voornamelijk softwaregerelateerde namen.

Daarbij heeft de assetmanager inmiddels een zwak ontwikkeld voor bedrijven die zich bezighouden met cybersecurity "Hoewel het bewustzijn van en de uitgaven voor cybersecurity in China lager zijn dan in de rest van de wereld, verwachten wij hierin een ommekeer."

Ook China wordt klimaatneutraal

Dan is er nog het duurzaamheidsthema. Dat sluit aan bij het regeringsbeleid om de economie in 2060 CO2-neutraal te maken. "China is marktleider op het gebied van duurzame energie en opslag, goed voor 90% van de zonne-energiecapaciteit en 75% van de accucapaciteit." Het CO2-neutraal maken van China en andere economieën vergt enorme investeringen in duurzame energie en opslag. Investeren in de modernisering van machines en de verhoging van de energie-efficiëntie zijn hiervoor noodzakelijk.

Goedkopere medicijnen

abrdn is verder overwogen in Chinese gezondheidsbedrijven. "De noodzaak om de gezondheidszorg goedkoper en toegankelijker te maken is extra groot omdat China te maken heeft met demografische problemen, zoals snelle vergrijzing."

abrdn ziet kansen bij bedrijven die innovatief onderzoek en klinische studies doen, zodat hoogwaardige medicijnen goedkoper en sneller op de markt kunnen worden gebracht. De assetmanager is minder positief over farmaceutische bedrijven omdat die te maken hebben met druk op de prijzen van geneesmiddelen.

Sleutelrol voor financiële dienstverlening

In vergelijking met de rest van de wereld is het hebben van verzekeringen nog niet ingeburgerd in China. abrdn denkt dat er een grote markt is voor levens- en zorgverzekeringen, vooral omdat de Chinese bevolking snel veroudert. "Het recente overheidsoptreden tegen onlineverzekeraars komt ten goede aan betrouwbare verzekeringsmaatschappijen en zal de algemene normen in de sector opkrikken."

Hier is de China-outlook van Schroders

Wat betreft de mening van Schroder over Chinese aandelen: "The correction in Chinese equities in 2021, which has seen valuations for many popular stocks pull back sharply from elevated levels, is throwing up more interesting opportunities in a variety of sectors. We believe overall market valuations are healthy, despite some significant differences across sectors, and provide more downside protection amid the still challenging macroeconomic environment expected in 2022."

Schroders is nog optimistischer over Chinees schuldpapier.
"Finally, Chinese bonds as an asset class have come of age, as investors are starting to view them as an emerging safe-haven asset. The outperformance during the pandemic in March 2020 and amid the global bond rout in the first quarter of 2021 demonstrated the resilience of China bonds. Attractive valuations, a supportive economic backdrop, divergent monetary policy, growing accessibility, ongoing index inclusion, low volatility, and diversification benefits are just some of the reasons we continue to favour China bonds."

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie