Nieuws

Schroders: Obligaties EM favoriet

Schroders verwacht in zijn obligatie-outlook 2022 een agressieve Fed en afvlakkende groei in de VS. In de opkomende markten zullen centrale banken als eerste klaar zijn met het verhogen van de rente.

Schroders verwacht dat de Amerikaanse rentecurve in 2022 vlakker wordt. Dat zou slecht nieuws zijn voor kortlopende treasuries en goed nieuws voor obligaties met een lange looptijd (duration).

Centrale banken in opkomende markten zijn in de ogen van de Britse vermogensbeheerder veel verder met het verkrappen van het monetaire beleid. Dat betekent ook dat ze vroeger klaar zullen zijn met het verhogen van de rente, wat in het voordeel kan werken van obligaties met een notering in lokale EM-valuta’s.

Dat zijn enkele punten uit de Global Bonds Outlook 2022.

Cruciaal element in de analyse van Schroders is dat de economische cyclus dichtbij zijn top zit en dat de huidige cyclus korter zal duren dan gebruikelijk de afgelopen decennia. Sterker, Schroders zou het niet gek vinden als cycli sowieso korter worden.

Business cycle

Voor economische cycli (business cycles) zijn verschillende definities, maar over het algemeen worden vier of vijf fases onderscheiden. Dat zijn achtereenvolgend: een recessie, stabilisering, herstel, hoge groei en afvlakking van de groei. Daarna begint de cyclus opnieuw.

In de Verenigde Staten duurde een dergelijke cyclus gemiddeld ongeveer 5,5 jaar de afgelopen 70 jaar. Maar er waren gedurende die periode wel grote verschillen in de duur van de cyclus.

De huidige business cycle begon in 2020 met de uitbraak van corona. Stabilisatie en herstel volgden eigenlijk al hetzelfde jaar en in 2021 was er sprake van stevige groei. Schroders denkt dat de economie in de VS nu zijn hoogtepunt nadert, waarna de economie dus weer richting een recessie beweegt.

Drie lessen

De kortere duur van de huidige economische cyclus is volgens Schroders een van de beleggerslessen voor 2022.

De tweede les is dat de inflatie meer dan in het verleden wordt bepaald door aanbodfactoren. Dat maakt het er voor overheden, beleggers en centrale banken niet eenvoudiger op om beleid te maken. In een normale cyclus daalt de inflatie zodra de economische groei afneemt, maar door aanbodtekorten is dat niet langer een wet van Meden en Perzen.

De derde les is dat de pijngrens bij de inflatie lijkt te zijn bereikt voor centrale banken. Het bestempelen van inflatie als tijdelijk is volgens Schroders op z'n limiet gestoten.

China

Economische cycli verlopen niet gelijk in alle landen. Schroders denkt dat opkomende markten voorlopen op het Westen.

China is daar een goed voorbeeld van. “Wij zien daar al de eerste voortekenen van beleidsverruiming”, schrijft Schroders. De verwachting is dat China als een van de eerste komt met een combinatie van monetaire verruiming (renteverlaging) en hogere overheidsbestedingen.

“Wij verwachten echter niet zo’n groot economisch stimuleringspakket als in 2009 tijdens de kredietcrisis.”

Groei in het Westen

Voor de VS en Europa verwacht Schroders in 2022 zeker nog geen recessie. Het komend jaar wordt volgens Schroders het jaar van afvlakkende groei, “maar die groei zal nog altijd bovengemiddeld zijn”.

Vooral in de VS betekent dit dat de Federal Reserve er niet aan zal ontkomen een scherpere toon aan te slaan bij de inflatie, ook omdat er signalen zijn dat de inflatie in 2022 weliswaar afneemt dankzij een ruimer aanbod van goederen, maar vraagfactoren ervoor zorgen dat de inflatie op de middenlangetermijn relatief hoog blijft.

Schroders verwacht dat dit nog wel een aantal maanden zo zal blijven. Het laatste Fed-nieuws kwam deze week uit de notulen van de vergadering in december. Daaruit kan worden opgemaakt dat de Fed van plan is QE (opkopen van effecten) sneller af te bouwen en dat de rente mogelijk drie keer wordt verhoogd.

Voor obligaties hoeft dit zoals gezegd niet slecht te zijn omdat een "hawkish" Fed leidt tot lagere inflatieverwachtingen. Langlopende obligaties kunnen hiervan profiteren, kortlopende niet. Dat geldt vooral voor staatsobligaties. De omstandigheden voor bedrijfsobligaties zijn minder gunstig als de economische groei afneemt.

Opkomende markten

Over Europa laat Schroders zich in de outlook minder uit, maar over het algemeen gaan economen ervan uit dat de ECB en de eurozone met vertraging reageren op de VS. Met andere woorden, de Europese cyclus loopt iets achter op de VS en nog meer op die van de opkomende markten.

“Wij denken dat dit voor EM-obligaties in lokale valuta kansen kan bieden in het eerste kwartaal van 2022.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie