Nieuws

In de aanbieding: defensieve zekerheid

Europese bedrijfsobligaties zijn in vergelijking met begin vorig jaar aantrekkelijker geworden. Yields zijn gestegen en het percentage obligaties met een negatief effectief rendement is flink gedaald. Maar de hoge liquiditeit is volgens Marc Rovers van Legal & General Investment Management (LGIM) de belangrijkste reden om Europese credits te kopen.

Marc Rovers (zie foto), hoofd Europese obligaties bij LGIM, benadrukt dat ook de beste obligatiebeleggers geen kristallen bol hebben om de toekomst te voorspellen. "Aangezien er geen duidelijk traject is voor inflatie, groei en rente lijkt de zichtbaarheid op rendementen momenteel bijzonder beperkt.” Duidelijk is volgens hem wel dat er in de huidige omgeving van zeer lage obligatierentes geen goedkoop schuldpapier is te vinden.

De hoge inflatie staat in scherp contrast met de lage of zelfs negatieve rente. Dat rechtvaardigt volgens Rovers de vraag of centrale banken nog wel bedrijfsobligaties moeten kopen. “Vooral omdat dit expansieve monetaire beleid gepaard gaat met agressieve fiscale stimuleringsmaatregelen die leiden tot hoge begrotingstekorten en een oplopende staatsschuld."

Toenemende onzekerheid

De aankoop van bedrijfsobligaties door de ECB biedt momenteel wel een sterke technische steun. Toen het aankoopprogramma in de tweede helft van 2018 werd stopgezet, nam de volatiliteit toe en werden de spreads aanzienlijk breder.

Een bijkomende bron van onzekerheid is de fusie- en overnameactiviteit die wereldwijd toeneemt. “Er is weinig of geen bescherming voor obligatiehouders en de spreads bieden zelfs op deze iets ruimere niveaus nog steeds weinig compensatie voor een leveraged buy-out.”

Liquiditeit ondergewaardeerd

Daartegenover staan de defensieve kenmerken van investment grade bedrijfsobligaties ten opzichte van andere risicovolle activa. Zowel high yield als investment grade bedrijfsobligaties hadden tijdens en na de grote financiële crisis in 2008 significant minder tijd nodig om het verlies goed te maken dan de MSCI World en S&P 500. Het rendementsverlies was tijdens de daling ook veel beperkter.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Toch is er voor Rovers nog een andere belangrijke reden om Europese credits vooral  niet links te laten liggen. Dat is de sleutelrol die liquiditeit speelt. “Die stelt beleggers in staat snel veranderende visies in portefeuilles te implementeren. In een tijd waarin de jacht op rendement en het oogsten van illiquiditeitspremies vooropstaan in de strategie van veel beleggers, is diezelfde liquiditeit een ondergeschoven kindje geworden."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie