Nieuws

De hoge prijs van onzekerheid

De economie wacht in 2022 veel onzekerheid en dat kan volgens hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN Amro in de papieren lopen.

Door de nieuwe corona-variant omicron is het gissen naar het einde van de pandemie en wanneer de economie weer volledig open gaat. Het is ook de vraag hoe lang de overheid kan doorgaan met het ruimhartig financieren van getroffen bedrijfstakken. Ondertussen is er in de Verenigde Staten sprake van een oververhitte arbeidsmarkt wat de inflatie en rente daar verder op kan jagen.

Dat zijn enkele van de onzekerheden die beleggers te wachten staan in 2022, zegt hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN Amro in een intern interview.

hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO

Onzekerheid verlamt

Wat volgens Phlippen belangrijk is om te beseffen is dat “onzekerheid zich vertaalt in extra kosten en in minder investeringen en uitgaven. Transacties worden duurder als de omstandigheden onzeker zijn. Mensen gaan zich indekken, duurdere contracten opstellen en zich verzekeren. Bedrijven rekenen de extra kosten door in hun producten."

"Onzekerheid vertaalt zich in extra kosten en in minder investeringen en uitgaven"

Neem bijvoorbeeld de bouwsector, zegt Phlippen "daar is veel onzekerheid in levertijden, prijzen van grondstoffen en de beschikbaarheid van personeel. Als een bouwbedrijf niet kan produceren of te laat levert, lopen de klanten weg of weigeren ze te betalen. Zo’n bedrijf moet dus op zoek naar alternatieve leveranciers, gaat voorraden aanhouden, personeel werven. Dat kost allemaal geld."

Met andere woorden, de overheid doet er verstandig aan onzekerheid zoveel mogelijk te bestrijden. Als dat lukt ziet het er helemaal niet zo slecht uit.

“In ons basisscenario, waarin omicron nog buiten beschouwing is gelaten, worden de economische beperkingen in 2022 afgebouwd en zet het herstel door in de eurozone. We verwachten ook dat de problemen aan de aanbodkant in de loop van 2022 verdwijnen. De kosten voor energie en vrachtvervoer zullen dan niet verder stijgen. Naarmate de pandemie uit de samenleving verdwijnt, zullen consumenten weer een groter deel van hun inkomen besteden in vrijetijdssectoren zoals de horeca, cultuur- en vakantiesector. Het gevolg is dat de vraag naar goederen zal afnemen en diensten toenemen, wat leidt tot minder prijsdruk."

Inflatie onder 2%

Phlippen maakt zich sowieso nauwelijks zorgen over inflatie in de eurozone. ABN Amro gaat ervan uit dat het inflatiepercentage snel zal terugzakken tot onder de 2%. Vooral de stijgende energieprijzen zijn tijdelijk. De ECB hoeft daarom voorlopig de rente niet te verlagen.

Voor de beurzen is dat zowel goed als slecht nieuws. Vrijwel alle marktanalisten zijn het erover eens dat de lage rente de afgelopen jaren een positieve bijdrage heeft geleverd aan de huizen- en aandelenprijzen. Blijft de rente laag, dan is dat dus in principe goed nieuws voor de markten.

Van de andere kant geeft de lage inflatie ook aan dat de eurozone zijn potentieel niet volledig benut, wat weer slecht is voor de inkomsten van mensen en bedrijven.

Phlippen: “De economie van de eurozone is nog niet hersteld van de coronapandemie en presteert daardoor niet zoals hij kan presteren. Daarbij moet je bedenken dat er grote verschillen zijn tussen de noordelijke en zuidelijke landen, want die laatste zijn economisch veel zwaarder getroffen door corona. Zolang de economie van de eurozone onder haar potentiële niveau presteert, zal de middellange inflatie onder de 2 procent blijven.”

Extreme situaties 

Onder extreme omstandigheden zien de economische vooruitzichten er een stuk somberder uit. Dat geldt vooral als de pandemie aanhoudt.

Phlippen: “Dat zou opnieuw leiden tot grote economische schade. De overheid moet dan weer fors bijspringen. De bestedingen verplaatsen zich van de dienstensector naar de goederensector, en dat leidt tot verhitting aan de productiekant. Die verhitting kan weer leiden tot inflatie en – misschien – renteverhogingen. Door de financiële verkrapping is er bovendien minder ruimte voor groene investeringen, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven….”

Ongelijkheid

Een grote zorg van Phlippen is tenslotte dat de kosten van de coronacrisis en de (tijdelijk) hoge inflatie voor een groot deel bij armere mensen terechtkomen.

In een opiniestuk in Het Financieele Dagblad zegt ze: "De hoogste prijs wordt ook nu weer betaald door de mensen zonder vast contract, met relatief lage inkomens die al de grootste inkomensterugval moesten incasseren tijdens de pandemie. Dit zijn ook de mensen die de meeste last hebben van inflatie én het minste spaargeld hebben. Zij profiteren bovendien niet van de loongroei en hebben geen eigen huis, en dus geen overwaarde."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie