Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Beleggen in 2022 vereist een nieuw draaiboek

Beleggen in 2022 wordt niet eenvoudig doorborduren op 2021. Dat is de belangrijkste conclusie die uit de nieuwste outlook van UBS Asset Management, getiteld Acting on new realities, kan worden getrokken. De komende jaren worden voor beleggers echt heel anders.

“Beleggers gaan een tijd tegemoet, die heel anders zal zijn dat zij in de afgelopen tien jaar gewend zijn.” Dat is de stellige overtuiging van Barry Gill, hoofd beleggingen bij UBS Asset Management.

"Om de risico's van mogelijke structurele inflatie, de afbouw van het monetair stimulerend beleid én de verslechtering van de Chinese groeivooruitzichten in te kunnen schatten, moeten beleggers uitgaan van een ander scenario.”

Dat wil niet zeggen dat er geen reden is tot optimisme. Zo noemt Gill de economische groei van ontwikkelde markten sterk. Ook verkeert de huidige economie in een veel betere positie dan toen deze uit de wereldwijde financiële crisis van tien jaar geleden kwam.

Waar moeten beleggers in 2022 vooral op letten? Gill schetst zes belangrijke aandachtspunten:

 1. Een betere uitgangspositie
  “Ongekende monetaire- en begrotingsmaatregelen hebben het aantal faillissementen tijdens de coronacrisis gedrukt en voor een snellere winstgroei gezorgd. De uitgangspositie van veel bedrijven is veel beter dan aan de vooravond van de coronapandemie het geval is. Het legt de basis voor een periode van boven-trendmatige groei.”

 2. Soepel begrotingsbeleid
  “Een belangrijk verschil tussen de huidige en de vorige cyclus is dat overheden inmiddels voor een langdurige do no harm-aanpak kiezen en niet snel op strenge bezuinigingen zullen overschakelen. Maatstaven voor het begrotingsbeleid impliceren dat het begrotingsbeleid in de ontwikkelde markten tot 2023 soepeler blijft dan op enig ander moment sinds 2010.”

 3. Geen inflatiezorgen
  “De tekorten die zijn ontstaan door het stilvallen van de toeleveringsketen hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de inflatie overal ter wereld tot boven het gemiddelde niveau is gestegen. Deze verhoogde prijsdruk staat in schril contrast met het lage inflatoire klimaat van het afgelopen decennium. Dit heeft een aantal negatieve gevolgen voor de economische activiteit. Toch zijn er ook positieve kanten: inflatie over een brede linie is een symptoom van een economie die haar productiecapaciteit maximaliseert. Uiteindelijk zal meer capaciteit die knelpunten oplossen en dit zal, in combinatie met een sterke stijging van de lonen, zwaarder wegen op de economie dan de gevolgen van hogere prijzen.”

 4. Meer investeringen
  “Het tekort aan de aanbodkant kan ook worden gezien als een teken dat bedrijven hun kapitaaluitgaven moeten verhogen. Dat is wat er nu gebeurt. Banken versoepelen hun financieringsvoorwaarden, terwijl de vraag naar bedrijfsleningen stijgt.”

 5. Minder monetaire steun
  “De stijging van de kortetermijnrente sinds medio september doet vermoeden dat de renteverhogingen in veel ontwikkelde economieën waarschijnlijk in 2022 van start gaan. Het wegvallen van de monetaire steun van de centrale bank lijkt op het eerste gezicht ongunstig voor risicovolle beleggingen. Beleggers moeten echter bedenken dat deze afbouw gekoppeld is aan positieve economische resultaten.”

 6. Niet al te somber over China
  “De mindere vooruitzichten voor de Chinese economie vormen voor beleggers verreweg de donkerste wolk. Toch zijn er op korte termijn een aantal katalysatoren die wijzen op een stabilisatie en misschien een bescheiden opleving van de Chinese bedrijvigheid. Zo stuwt de forse vraag vanuit de VS en de EU het Chinese handelsoverschot naar recordhoogte, wat goed is voor de binnenlandse productie. Een ommekeer in de kredietimpuls vóór het einde van het jaar zou een nieuwe bodem onder dalende Chinese activiteiten moeten leggen.”

“De kapitaalmarkt zal een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de richting en het tempo van de energietransitie”

Boodschappenlijstje UBS AM

Wat betekenen deze nieuwe realiteiten voor beleggers? Volgens Nicole Goldberger, hoofd Growth Multi-Asset Portfolios bij UBS Asset Management, wijzen de bewegingen op de aandelenmarkten en de rendementen op staatsobligaties erop dat beleggers de economische groei onderschatten.

“Tegen deze achtergrond zijn risicodragende cyclische beleggingen in regio's als Japan en Europa en in sectoren als small caps in de VS, goed gepositioneerd om beter te presteren. Ook financials en energie zullen wellicht beter presteren in een wereld van opwaartse groeiverrassingen die de obligatierente opdrijven.”

Wat betreft obligaties is UBS AM met name positief over Aziatische schuld en schuld uit opkomende landen, genoteerd in Amerikaanse dollar. Kredietwaardige obligaties uit de VS en de eurozone worden gemeden.

Voor valuta’s verwacht UBS AM stijgende koersen van de Japanse yen en munten uit Latijns-Amerika en de Nordics. Over Aziatische munten (ex. Chinese renminbi) en de Zwitserse frank is UBS AM juist negatief. 

UBS AM outlook 2022

Energiekansen

Belangrijk voor beleggers is de verandering naar een klimaatneutrale economie om de effecten van de heersende klimaatverandering te beperken. “Voor beleggers biedt deze transformatie, waar reusachtige investeringen mee zijn gemoeid, grote beleggingskansen”, schrijft portfoliomanager Ken Geren. Volgens hem zal de kapitaalmarkt een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de richting en het tempo van de energietransitie.

“Volgens ons is dit proces al begonnen. Bedrijven, die oplossingen bieden, kennen nu al hogere waarderingen en betalen lagere financieringskosten. Achterblijvende sectoren worden daarentegen geconfronteerd met een krimpende beleggersbasis en een beperktere toegang tot financieringsmogelijkheden.” Ofwel, aanbieders van nieuwe technologieën die het koolstofarm maken van de economie bevorderen, worden beloond, terwijl de financiële markten bedrijven straffen die niet in staat zijn om tijdig te schakelen.”

Dynamische nutssector

Daarnaast hebben sectoren, die lange tijd een slaperig bestaan leidden, nu een dynamisch groeiprofiel. Sommige sectoren die van oudsher cyclisch zijn, krijgen door de energietransitie een seculaire rugwind die waarschijnlijk meerdere decennia kan aanhouden.

Geren geeft het voorbeeld van de nutssector. “Nutsbedrijven zijn goed voor meer dan 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Zij hebben daarnaast de sleutel in handen om de economie koolstofvrij te maken door elektrificatie.”

Volgens Geren zijn overheden sterk gemotiveerd om de nutsbedrijven te helpen met het koolstofarm maken van de elektriciteitsproductie. “Het is een onmisbaar onderdeel van de energietransitie.”

Voor het waarderen van nutsbedrijven maakt hij inmiddels gebruik van andere maatstaven. “Traditionele waarderingsmaatstaven zijn niet langer van toepassing. Door de omschakeling naar een nieuwe manier van energie opwekken naar hernieuwbare energiebronnen moeten nutsbedrijven als groeibedrijven worden beoordeeld.”

UBS AM outlook 2022

Schoon en winstgevend

Onderwijl verloopt de energietransitie volgens Geren sneller dan verwacht. Reden daarvan is vooral de rappe daling van de kosten van hernieuwbare energie.

“Dat heeft de weg vrijgemaakt voor grootschalige en winstgevend decarbonisatie. Ondanks aanhoudende verbetering van energie-efficiëntie verwachten wij dat de vraag naar elektriciteit aanzienlijk zal toenemen naarmate grote delen van de economie overschakelen van conventionele brandstoffen op elektriciteit.”

Meer weten? Lees hier de complete outlook van UBS Asset Management.


Barry Gill is hoofd beleggingen bij UBS Asset Management
Nicole Goldberger is hoofd Growth Multi-Asset Portfolios bij UBS Asset Management
Ken Geren is portfoliomanager bij UBS Asset Management


Meer lezen over wat assetmananagers verwachten voor 2022? 

Klik hier door naar ons online magazine Outlook 2022.

IEXProfs online magazine Outlook 2022

Lees meer

Assetallocatie