Nieuws

Vermogensbeheerders pensioenfondsen verdienen zichzelf niet terug

Uit onderzoek blijkt dat er een negatief verband tussen de vermogensbeheerkosten en het rendement van pensioenfondsen is.

David Hollanders van de Universiteit van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de kosten die pensioenfondsen voor vermogensbeheer. 

In zijn rapport “Vermogensbeheerders pensioenfondsen verdienen zichzelf niet terug”, (Me Judice, 20 december 2021) schrijft hij. 

"Door pensioenfondsen worden jaarlijks miljarden uitgegeven aan pensioenbeheer, waarvan ruim 90% aan vermogensbeheer."

"Fondsen en hun uitvoerders stellen zelf dat hoge kosten noodzakelijk zijn om capabele vermogensbeheerders te binden – die op hun beurt zouden zorgen voor meer rendement."

"Er is een negatief verband tussen de kosten en het rendement. Vermogensbeheerders verdienen zichzelf dus helemaal niet terug."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie