Nieuws

De energietransitie biedt ook mooie kansen

De overgang van fossiele brandstoffen naar groene energie is een gigantische opgave, met enorme risico's en kansen voor beleggers. Capital Group onderscheidt vier sectoren die juist kunnen profiteren.

Het net overeengekomen coalitieakkoord in Nederland benadrukt nog eens hoe ambitieus overheden zijn bij het klimaatbeleid. Het aankomende kabinet Rutte IV gooit er miljarden tegenaan om de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar groene energie. In buurland Duitsland gaat het om tientallen miljarden. De EU heeft de Green Deal. Aan de andere kant van de oceaan mikken (ook) de Amerikanen op CO2-neutraliteit in 2050.

Alles bij elkaar opgeteld, komt het Internationaal Energieagentschap IEA op een bedrag van 4 tot 5 biljoen dollar dat moet worden geïnvesteerd om CO2-neutraal te zijn in 2050.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Voor beleggers brengt dat zowel kansen als risico’s met zich mee. Capital Group heeft een aantal kanshebbers op een rij gezet.

1. Waterstof

De vermogensbeheerder ziet een bloeiende toekomst weggelegd voor groene waterstof, maar de grote sprong voorwaarts komt wel pas halverwege het volgende decennium. Voor de gemiddelde belegger is dat nog ver weg.

Bedrijven die zich richten op waterstof zullen de eerste jaren weinig verdienen en hoge kosten moeten maken. Maar de uiteindelijke baten kunnen groot zijn.

Capital Group gaat ervan uit dat de zware industrie niet groen kan worden zonder waterstof. Hetzelfde geldt wellicht voor de scheepvaart en luchtvaart. Probleem is dat er voor groene waterstof, groene elektriciteit nodig is, en die is schaars en duur.

Capital Group verwacht dat dit pas na 2030 zal veranderen als er meer windcentrales op zee zijn en meer zonnepanelen op daken.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

2. Elektriciteit

De hele trend richting elektrificatie van auto’s, maar bijvoorbeeld ook fietsen en bussen, levert al veel eerder winst op voor bedrijven. Het gaat daarbij niet alleen om de producenten van bijvoorbeeld de E-auto’s of laadpalen, maar ook om de grondstoffen die nodig zijn voor een modern elektriciteitsnet, de zonnepanelen, windmolens, accu’s, etc.

Zo wordt verwacht dat de lithiummarkt zal groeien van 3 miljard dollar in 2020 naar 40 miljard dollar in 2030. Dat is ruim 13 keer zoveel.

Voor koper geldt hetzelfde. Capital Group gaat uit van een stijging van de vraag met 15% per jaar. Dat klinkt als gouden tijden voor mijnbouwers als Rio Tinto en BHP. Maar ook kleinere mijnbouwers die op groene en sociale manier produceren, mogen volgens Capital Group niet worden vergeten.

Het grootste risico zit hem in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Vooral bij accu’s is dat belangrijk. Het zou bijvoorbeeld best kunnen dat er over 10 jaar geen nikkel of kobalt meer nodig is in een accu. Dan kan de vraag naar die grondstoffen instorten. Bij lithium zal dat niet zo snel gebeuren, maar die grondstof is minder schaars. Het risico hier is dat er fases met krapte zullen zijn en met overaanbod. Veel volatiliteit dus.

3. Groene staal

Een hele tricky industrie voor beleggers wordt staal en aluminium. Probleem is dat er maar weinig alternatieven bestaan voor staal. Staal is op veel plaatsten nodig. Het vervelende is staalproductie een bijzonder energie-intensief proces is. 

Groene staal is daarom het doel. Maar wie is daar het beste in? Hoe groot zal in het begin de concurrentie zijn van “vieze producenten”?  

Capital Group verwacht dat overheden een belangrijke rol gaan spelen. Groene stroom zonder hulp van de overheid is nauwelijks mogelijk. Zweden is een land dat hierin vooroploopt. Volvo gaat vanaf 2026 auto’s maken met groene staal. Het Duitse Daimler is in zee gegaan met een Zweedse start-up die vanaf 2025 groene staal gaat leveren.

Twee andere technologieën die voor staalproducenten kansen bieden, zijn de opslag van CO2 onder de grond (CCS) en waterstof. Het is echter nog een raadsel hoe snel waterstof en CCS op grote schaal kunnen worden ingezet, zonder dat de kosten door het dak gaan.

4. Bouwsector

De wereld bevindt zich in een situatie waarbij de vraag naar energie nog altijd stijgt. Voor een succesvolle energietransitie is het echter nodig dat ook daar een kentering in komt. De bouwsector speelt volgens Capital Group een belangrijke rol.

Gebouwen verbruiken bijvoorbeeld meer energie dan de transportsector. De uitstoot van broeikasgassen kan bijvoorbeeld omlaag door het vervangen en verbeteren van airconditioners. Capital Group ziet onder andere kansen voor de Japanse marktleider Daikin.

Voor energiezuinige verwarming geldt hetzelfde: de efficiency verhogen is de name of the game. Er kan verder worden gedacht aan bedrijven die hoogwaardig isolatiemateriaal maken of zonneboilers voor warm water.

Tenslotte geldt voor bouwbedrijven dat het energieverbruik omlaag kan door recycling.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie