Nieuws

Risico nemen blijft een moetje

Beleggers die het historisch rendement van 7% willen verdienen, zullen meer risico moeten nemen dan normaal, aldus vermogensbeheerder Verus.

Rendement is inkomen en koerswinst. Uit een analyse van vermogensbeheerder Verus blijkt dat de dividend- en rente-inkomsten de laatste decennia flink zijn gedaald. Belangrijkste reden is de dalende rende.

Zolang de rente laag blijft, zullen beleggers meer in aandelen moeten zitten om hun totaalrendement op een redelijk niveau te handhaven, concludeert Verus.

Aandelen

De vermogensbeheerder gaat voor zijn analyse terug tot midden jaren 80. Het dividend op aandelen blijkt sinds die tijd relatief stabiel te zijn geweest. Deze eeuw was het dividendrendement voor aandelen uit de Amerikaanse S&P 500-index ongeveer 2% tot 3%. In de twee decennia daarvoor was het iets meer.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De koersontwikkeling was daarentegen veel volatieler. Per saldo kan ook hiervan gezegd worden dat de koerswinsten tussen 1985 en 2000 hoger waren dan de 20 jaren daarna. Dat komt vooral door twee zwakke periodes tussen 2000 en 2005 en tussen 2007 en 2010. Daar staat tegenover dat de laatste 20 jaar de inflatie lager was, wat natuurlijk in het voordeel van het reële rendement is geweest.

Dan was er een groot verschil in de koersontwikkeling van zogenoemde waarde-aandelen en groeiaandelen. Een goede mix hiervan had de grote pieken en dalen van de afgelopen decennia eruit gehaald. Grosso modo waren de zwakke jaren voor aandelen vooral hard voor de groeiaandelen, terwijl de dividend- of waardeaandelen het in deze periodes redelijk deden.   

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Obligaties 

De inflatie- en renteontwikkeling was ook belangrijk voor de obligatiemarkt. De nominale rente is de laatste decennia flink gedaald. Dat werd enigszins goedgemaakt door een dalende inflatie, maar toch vormden obligaties geen vetpot.

Verus concludeert dat bij zowel aandelen als obligaties de dalende rente heeft gezorgd voor een uitholling van de rente- en dividendinkomsten. Voor beleggers die bouwen op een portefeuille met 40% obligaties en 60% aandelen betekende dat slecht nieuws.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Vastgoed 

Een andere traditioneel belangrijke manier om kapitaalinkomsten te genereren, is met vastgoed. Verus heeft ook hier naar de Amerikaanse vastgoedmarkt gekeken gedurende de laatste 35 jaar. De huurinkomsten zijn inderdaad redelijk stabiel geweest, hoewel ook die zijn iets teruggelopen in lijn met de rente. De waardeveranderingen waren echter allerminst stabiel.

Begin jaren 90 was een rampzalige periode voor vastgoedbeleggers. Hetzelfde geldt voor de eerste jaren na de kredietcrisis. Per saldo leverde Amerikaans vastgoed de afgelopen 40 jaar een rendement op van ongeveer 7%.

Het slechtste rendement was er de laatste decennia voor grondstoffen. Die leveren nooit vaste inkomsten op. Een daling van de prijzen is direct een daling van het rendement. Het voortschrijdend gemiddelde totaalrendement over 5 jaar is sinds de kredietcrisis negatief.

Consequenties

Verus gaat ervan uit dat 7% ongeveer het rendement is dat beleggers willen halen. Hoe maakt niet zoveel uit. Als beleggers 7% rente op obligaties kunnen verdienen, dan zullen zij ongetwijfeld daarvoor kiezen, omdat de risico’s dan het laagste liggen. Op basis van de renteontwikkeling deze eeuw is dat echter niet erg waarschijnlijk. 

Daarom denkt Verus dat beleggers de komende jaren meer risico met aandelen moeten en zullen nemen om aan de langetermijndoelstelling van 7% te voldoen. Veel succes!

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie