Nieuws

Invesco blijft pessimistisch over oliesector

Olie-aandelen ogen zo op het eerste gezicht aantrekkelijk. De olieprijs staat hoog, de waarderingen liggen lager dan de brede markt. Toch staat Invesco niet aan de koopkant. "Vooral de lange termijn vooruitzichten zijn slecht."

Invesco blijft pessimistisch over de oliesector. Voor de korte termijn zijn er een paar onzekerheden die de olieprijs eventueel verder kunnen laten stijgen. Maar heel lang kan dat volgens de Amerikaanse vermogensbeheerder niet duren.

Zo zullen westerse landen hun olieconsumptie flink moeten reduceren om serieus de klimaatopwarming te beperken. Daarnaast kan de wereld met de huidige oliereserves nog decennia vooruit.

Minder investeringen

Wat de situatie op de korte termijn zo onzeker maakt, is natuurlijk de pandemie. Meer lockdowns door de nieuwe omicronvariant is slecht nieuws voor de olieprijs. Mocht het allemaal reuze meevallen, dan trekt de economie aan en zijn de vaten olie niet aan te slepen.

Dan is er het gebrek aan investeringen in de oliesector.  Invesco komt tot de conclusie dat de investeringen van de grote beursgenoteerde Europese en Amerikaanse olie- en gasconcerns duidelijk zijn achtergebleven bij wat mocht worden verwacht op basis van de olieprijs. Dat ligt anders bij de kleinere (minder zichtbare) partijen die nu wel degelijk meer olie uit de bodem pompen.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Big oil zit klem

Waarom de oil mayors achterblijven, heeft volgens Invesco verschillende redenen. Ongetwijfeld zijn ze tijdens de eerste lockdowns geschrokken van de extreem lage prijzen. Vorig jaar doken de olie-futures in de VS zelfs even onder nul.

Daarnaast hebben ze te maken met druk uit de samenleving om over te stappen op duurzame energie, en ook daar zijn investeringen voor nodig.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Ten slotte constateert het internationale energie-agentschap IEA dat de financiële situatie van de oil mayors hun niet toestaat grote investeringen te doen.

Olie-intensiteit neemt zeker af

Toch verwacht Invesco dat onevenwichtigheden op de oliemarkt niet lang zullen blijven bestaan. Op de korte termijn zijn er genoeg producenten - de oil mayors maken maar 22% van de markt uit - die wat willen verdienen als de olieprijs hoog is.

Op de lange termijn blijft de trend overeind van een dalende olie-intensiteit van de wereldeconomie, het aantal vaten olie gedeeld door het bbp.

Door de hoge groei van de wereldeconomie heeft dat tot nu toe niet geleid tot een structureel lagere olieproductie (2020 was een uitzondering), maar er komt een moment dat de dalende lijn wordt ingezet. Sterker, dat gebeurt volgens Invesco waarschijnlijk al vrij snel.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Olieproductie piekt in 2022

In een "groen scenario" gaat het IEA ervan uit dat de productie in 2030 nog maar 74 miljoen vaten per dag bedraagt, tegenover 97,6 miljoen vaten in 2019. Dat is een daling met bijna 25%. In een minder groen scenario daalt de productie in 2030 met 8% tegenover 2019 en 50% in 2050.

2022 wordt volgens het energie-agentschap waarschijnlijk een van de laatste recordjaren met gemiddeld 98,6 miljoen vaten per dag.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie