Nieuws

Niks geen herhaling van de roaring twenties

Hoge staatsschulden, lage groei en inflatie die maar niet wil dalen. Amundi AM denkt dat er voor beleggers moeilijke jaren aankomen.

Amundi Asset Management verwacht dat het de komende jaren tot een heuse paradigmaverandering komt, met overheden die begrotingsdiscipline minder serieus nemen en inflatie de vrije loop laten.

Het idee dat we aan de vooravond van een nieuwe roaring twenties staan, verwijst de Franse vermogensbeheerder naar het rijk der fabelen. Het is veel aannemelijker dat de westerse wereld te maken krijgt met een fase van stagflatie (weinig groei, hoge inflatie).

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Voor overheden in rijke landen zijn nieuwe schulden bijna onontkoombaar omdat ze grote sommen geld moeten uittrekken voor de energietransitie. Bovendien groeit de druk om wat te doen aan de steeds grotere sociale ongelijkheid.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Amundi AM voorziet dat dit leidt tot een langzaam afscheid van de vrijemarktpolitiek van de voorbije decennia. Centrale banken worden ondertussen gedwongen om vast te houden aan een ruim monetair beleid. Ze krijgen er naast het bestrijden van inflatie namelijk een paar taken bij. Ze moeten de economie aan de praat houden en de rentelasten voor overheden zo laag mogelijk houden.

Dat zijn enkele van de sombere hoofdlijnen uit de Outlook 2022 van Amundi AM.

Wat betekent dit voor beleggers?

Als de visie van Amundi AM uitkomt, belooft dat ook voor beleggers weinig goeds. Hier een aantal van de tips die ze beleggers meegeven voor het nieuwe jaar:

Neutraal: Gezien alle onzekerheden kunnen beleggers het best beginnen met een neutrale portefeuille die zo min mogelijk gevoelig is voor schommelingen in de rente. Verder is het verstandig om op zoek te gaan naar waarde-aandelen verspreid over verschillende sectoren en regio’s.

Nieuwe overheidsprikkels: Amundi verwacht dat de groei gaandeweg 2022 zal afzwakken als de coronahulp minder wordt. De kans is groot dat daar dan andere begrotingsimpulsen voor in de plaats komen, wat de groei weer oppept. Dat biedt een klein venster om meer risico te nemen. Van de andere kant zullen beleggers constant rekening moeten houden met hoge volatiliteit. 

Eenrichtingverkeer: Door de rentegevoeligheid zit het er dik in dat aandelen en obligaties in dezelfde richting bewegen, waardoor obligaties steeds minder bescherming bieden tegen een aandelencrash. Voor beleggers betekent dit dat ze op zoek moeten naar alternatieven.

Diversificatie: Beleggers die behoefte hebben aan vaste kapitaalinkomsten doen er verstandig aan meer te diversifiëren, weg van westerse staatsobligaties naar aandelen met een stevig dividend, vastgoed of obligaties uit opkomende markten.

Meer faillissementen: Als de rente oploopt en de coronasteun daalt, neemt de kans op faillissementen toe. Dat verhoogt het risico bij bedrijfsobligaties.

Grote verschillen: De verwachting is dat de bedrijfswinsten in 2022 niet meer zo snel stijgen als dit jaar, misschien zelfs dalen. Maar er zijn grote verschillen. Sommige bedrijven zullen profiteren als de economie weer opengaat na corona. Andere zullen lijden onder aanhoudend hoge kosten.

Waarde boven groei: Amundi verkiest waarde-aandelen boven groeiaandelen en opkomende markten boven westerse beurzen. Europa lijkt aantrekkelijker dan de VS, mede door de coronasteun die er nog aan zit te komen.

In opkomende markten zullen de onderlinge verschillen toenemen. Over China is Amundi redelijk positief. Toch is het voor beleggers nu link omdat er zoveel onduidelijkheid bestaat over wat de Chinese overheid nou precies wil en hoe hard de strijd wordt met de VS en Europa.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Duurzaam en sociaal: Een ding is zeker, het ESG-thema zal beleggers nog lang begeleiden. Dat wil echter nog niet zeggen dat het een rechte lijn omhoog wordt. Amundi raadt ook hier tot zoveel mogelijk diversificatie.

Het boodschappenlijstje van Amundi AM

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

10 voorspellingen

In het basisscenario van Amundi springen tien economische ontwikkelingen eruit:

  1. Als de coronasteun wegebt, keert de economische groei terug naar het normale potentiële niveau. De inflatie is hardnekkig en wispelturig en wordt gevoed door aanbodtekorten en algemene schaarste. De globalisering krijgt een tik, wat tot extra prijsdruk leidt.
  2. De hogere inflatie zorgt ervoor dat centrale banken aan de monetaire rem trekken, maar in rijke landen gebeurt dat heel voorzichtig om de groei niet in gevaar te brengen.
  3. Per saldo leidt dit er op den duur toe dat het monetaire beleid niet krapper, maar juist ruimer wordt, naarmate overheden meer uitgeven om de energietransitie en een socialer beleid te kunnen financieren. 2022 is dus niet het einde van de financiële repressie. Amundi AM bedoelt daarmee dat overheden en centrale banken het monetaire beleid inzetten om de overheidsuitgaven te financieren ten koste van spaarders en beleggers.
  4. Door de aanhoudende steun van centrale banken en overheden wordt de economische cyclus verlengd, maar het grote optimisme op de beurs behoort tot het verleden. 
  5. Opkomende markten zijn aantrekkelijk, maar de onderlinge verschillen zijn groot. Amundi ziet drie werelden ontstaan: Landen waar centrale banken iets ondernemen tegen hoge inflatie, landen waar centrale banken niet ingrijpen als de inflatie oploopt en China als een geval apart. Amundi AM adviseert beleggers op te passen met landen waar centrale banken niets doen tegen de inflatie, al is het maar om negatieve valuta-effecten te voorkomen.
  6. Met een hogere inflatie neemt het belang van reële rendementen toe (rente, dividend of andere kapitaalinkomsten minus inflatie).
  7. De tijd van de extreem hoge waarderingen voor groeiaandelen is ten einde. In een omgeving van stijgende productiekosten en hoge rentes hebben beleggers meer oog voor de kwaliteit van bedrijven en wat ze nú verdienen, in plaats van prachtige vergezichten.
  8. De obligatierente zal in 2022 stijgen. Toch adviseert Amundi AM, ook als de rente is opgelopen, weg te blijven van obligaties met lange looptijden. Houd de duration kort!
  9. 2021 was een jaar met weinig faillissementen. Dat gaat vermoedelijk veranderen in 2022 als beleggers meer aandacht krijgen voor de solvabiliteit. Bedrijven met een ongezonde verhouding tussen inkomsten en schulden zullen worden afgestraft.
  10. Groen beleggen en ESG blijven trendy, maar voor beleggers zal het een weg worden met ups en downs, omdat ook ESG-aandelen moeten presteren. De kwaliteit van (data)informatie  over hoe bedrijven scoren op het gebied van duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid zal vermoedelijk snel beter worden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie