Nieuws

The case voor Europese aandelen

Martin Skanberg van Schroders ziet goede kansen voor Europese aandelen. Dat geldt vooral voor bedrijven in de chipsector, machinebouw, financiële industrie en die zich bezighouden met de vergroening van de economie. Hoge inflatie kan wel roet in het eten gooien.

Het robuuste herstel van de vraag zal naar verwachting steun geven aan de aandelenkoersen in Europa, in ieder geval begin 2022. Dat schrijft Martin Skanberg, fondsmanager Europese aandelen bij Schroders. "Europa profiteert van toonaangevende bedrijven in 'groene' technologie en andere innovatieve, snelgroeiende industrieën."

Risico's om rekening mee te houden

Europa gaat 2022 volgens Skanberg in met een sterke vraag, sterk gestegen bedrijfswinsten en een aanrollende golf van investeringen. "Bedrijven richten hun toeleveringsketens opnieuw in en schakelen over op duurzame technologieën."

Er doemen volgens hem echter ook donkere wolken op aan de horizon. Een hogere inflatie, hogere rente en mogelijk tegen het einde van het jaar andere omstandigheden op de beurs. In Europa voeren landen weer nieuwe beperkingen in vanwege de opvlammende covid19-besmettingen.

Langdurige lockdowns lijken minder waarschijnlijk: de vaccinatieniveaus zijn hoog, er komen boostervaccins en er is uitzicht op een coronapil. Nieuwe virusvarianten vormen een zorg, maar Skanberg denkt niet dat de piek in besmettingen het herstel tot stilstand zal brengen.

Sterke winstgroei

De bedrijfswinsten in de eurozone zullen in 2021 met zo’n 50% stijgen en voor 2022 wordt een groei van 8-9% verwacht. De vraag is tot dusver robuust genoeg gebleken waardoor veel bedrijven in staat waren hun prijzen te verhogen ter compensatie van de stijgende kosten.

"De bedrijfswinsten in de eurozone zullen in 2021 met zo’n 50% stijgen en voor 2022 wordt een groei van 8-9% verwacht"

"Als de hogere kosten kunnen worden doorberekend, profiteren de winstmarges in 2022 als de kostendruk afneemt."

Inflatie lijkt een blijvertje

Desondanks verwacht Skanberg niet dat de inflatie zal dalen. "De toeleveringsketens worden aangepast als gevolg van zowel de pandemie als geopolitieke zorgen. De bevoorrading moet voor de toekomst worden veiliggesteld. Dit leidt tot hogere kosten omdat bedrijven op zoek gaan naar leveranciers in de buurt, die mogelijk minder efficiënt zijn."

Ook de hogere CO2-prijzen tellen door. Het is noodzakelijk om de transitie naar groene productie te versnellen, maar het drijft de inflatie wel op. Door een tekort aan arbeidskrachten, stijgen de lonen. Werknemers willen hogere lonen om de gestegen kosten te dekken. "Het risico bestaat dat al deze kostenstijgingen ertoe bijdragen dat een hogere inflatieverwachting blijvend wordt."

Een gematigde inflatie is doorgaans goed voor aandelen omdat zij gepaard gaat met positieve economische groei en stijgende winsten. Maar als de kosten sneller stijgen dan de opbrengsten, worden de winstmarges gedrukt."

Centraal bankieren op scherpst van de snede

Centrale banken moeten een dunne lijn bewandelen tussen het onder controle houden van de inflatie en ervoor zorgen dat de leenkosten niet te ver stijgen gezien de hoge overheidsschulden. Dit is vooral een punt van zorg voor landen als Italië.

De Federal Reserve heeft al aangekondigd dat zij haar steunprogramma gaat afbouwen. De vraag is wanneer de rente verhoogd gaat worden. "De Europese Centrale Bank zal haar eigen stimuleringspakket waarschijnlijk begin 2022 beëindigen. Renteverhogingen zijn nog ver weg."

Positieve trends voor Europa

Europa kan volgens Skanberg van de trend om toeleveringsketens te verplaatsen. Met name de kapitaalgoederensector - makers van machines, gereedschappen en andere activa die in het productieproces worden gebruikt - zou hier veel baat bij kunnen hebben.

Ook de Europese halfgeleiderbedrijven staan er goed voor. Financiële aandelen doen het doorgaans goed wanneer de inflatie en de rente stijgen. Consumentenaandelen kunnen echter onder druk komen als de hogere inflatie niet gecompenseerd wordt.

"Financiële aandelen doen het doorgaans goed wanneer de inflatie en de rente stijgen"

Groen is hot

Er staan nog flinke stimuleringsmaatregelen in Europa op de rol. De langetermijnbegroting van de EU gaat over de periode 2021-27. Een groot deel van deze uitgaven is bestemd voor projecten om de klimaatverandering te voorkomen of te beperken. Skanberg ziet potentieel in bedrijven die daarin actief zijn. "Europa heeft veel bedrijven die marktleider zijn op het gebied van duurzame technologieën, zoals hernieuwbare brandstoffen, elektrische auto's of recycling van metalen. Deze bedrijven kunnen profiteren van een grotere aandacht voor duurzaamheid in de hele wereld."

Maar pas op, niet elk bedrijf in de groene sector is een goede investering. Sommige bedrijven, zoals windturbineproducenten, hebben hun winstmarges zwaar zien dalen door een slechte uitvoering van orders en hogere grondstofkosten. Beleggers zullen nog steeds zeer selectief moeten zijn als het op individuele aandelen aankomt."

"Niet elk bedrijf in de groene sector is een goede investering"

Risico's nemen in de tweede helft van 2022 toe

Skanberg denkt dat het huidige sterke momentum van de aandelen in het begin van 2022 zal aanhouden. Fusies en overnames kunnen een extra impuls geven. Bedrijven grijpen hun laatste kans om te profiteren van goedkoop geld. Verder in het jaar kunnen de risico's als gevolg van inflatie en monetair beleid echter toenemen.

Maar Europa staat er wel relatief goed voor, denkt Skanberg. "Het is een regio die al hoge vaste kosten heeft, terwijl de regio's met variabele kosten meer last zullen hebben van stijgingen."

De Europese banken verkeren ook in een goede positie om een moeilijker economisch klimaat te doorstaan. Aandelen uit de eurozone hebben zeer sterk gepresteerd sinds het dieptepunt van de coronapandemie. Toch zijn de waarderingen van de eurozone niet gedaald ten opzichte van de VS.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Ofwel, Europese aandelen kunnen volgens Skanberg als relatieve winnaar uit de bus komen in wat over het algemeen een moeilijker jaar kan worden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie