Nieuws

Inkomens ver achtergebleven bij vermogen

De wereld is de laatste twee decennia veel rijker geworden, maar de inkomens zijn niet meegegroeid. Helaas wordt er ook te weinig geïnvesteerd en zit de vermogensstijging vooral in vastgoed.

De afgelopen 20 jaar is het wereldwijde netto-vermogen veel sneller gestegen dan het inkomen. Vooral huizen zijn meer waard geworden, blijkt uit een onderzoek van McKinsey. De consultant ging uit van tien landen die samen 60% van het wereldwijde bbp verdienen en heeft die cijfers geëxtrapoleerd naar wereldniveau.

Historisch gezien is er volgens McKinsey sprake van een trendbreuk. Waar in de tweede helft van de vorige eeuw de verhouding tussen vermogen en inkomen schommelde tussen de vier en 4,5, is dit nu opgelopen tot boven de zes.

Zorgwekkend is dat het vooral niet-productieve activa zijn die in waarde zijn gestegen. Machines, patenten en fabrieken zijn veel minder in waarde gestegen dan huizen.

Verdrievoudigd

In totaal zijn zowel de activa als het netto-vermogen tussen 2000 en 2020 wereldwijd meer dan verdrievoudigd. De activa groeiden van 440 biljoen dollar naar 1540 biljoen dollar, terwijl het netto-vermogen opliep van 160 biljoen dollar naar 510 biljoen dollar.

Van de tien onderzochte landen zagen China en de VS hun netto-vermogens het meest stijgen. China is ook het land waar de verhouding ten opzichte van het bbp het hoogst ligt met 8,2. In de VS is het 4,3.

In Europa is Frankrijk koploper met een verhouding van 7,7. Frankrijk is daardoor ook rijker te noemen dan bijvoorbeeld Duitsland of Zweden. Het netto-vermogen in Frankrijk bedraagt 296.000 dollar per hoofd van de bevolking, terwijl dat in Duitsland 274.000 dollar is. Het wereldwijde gemiddelde ligt rond de 66.000 dollar.

Alle bezittingen

Het netto-vermogen is alles wat we bezitten minus schulden. Dat zijn bijvoorbeeld aandelen, obligaties, huizen en pensioenvoorzieningen.

In principe zit bijna al het vermogen bij huishoudens, of dat nou in de vorm van aandelen is of een eigen huis. De opbouw kan per land sterk verschillen.

Huishoudens in Australië, Frankrijk, Duitsland en Mexico hebben bijvoorbeeld het meeste vermogen zitten in land en huizen, terwijl Amerikanen meer aandelen en pensioenvoorzieningen bezitten en Japanners meer spaargeld.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Vastgoed

Als we naar het totale plaatje kijken dan bestaat ruim 60% van de activa uit huizen en grond. Daarnaast zijn er het overige vastgoed zoals winkels, kantoren en bedrijventerreinen (11%), andere vaste activa zoals machines en infrastructuur (17%), grondstoffen zoals olie of koper (4%), voorraden (8%) en zogenoemde immateriële activa zoals patenten en merknamen (4%).

Het zijn met name die immateriële activa en de kapitaalgoederen zoals machines die de meeste extra groei opleveren in de toekomst. McKinsey heeft uitgerekend dat slechts een vijfde van het netto-vermogen bestaat uit dit soort activa met een toegevoegde waarde voor de groei. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is het zelfs maar 15%, terwijl Japan op 39% zit.

Beleid

Het is de vraag of het kwaad kan dat de balans tussen het netto-vermogen en het inkomen zo sterk veranderd is.

Het kan best zijn dat de wereld fundamenteel veranderd is. In dat geval is er wellicht geen reden tot zorg. Het kan echter ook zijn dat huizen en vermogens veel te duur zijn en dat de balans op enig moment hersteld zal worden.

Langzame correctie beter dan snel

In de ogen van McKinsey is beide mogelijk. Het kan zijn dat het in een vergrijzende wereld logisch is dat huizen meer waard zijn dan machines of patenten die pas in een verre toekomst iets opleveren.

Van de andere kant denkt McKinsey dat het verstandiger is om er op te rekenen dat de traditionele verhoudingen tussen vermogen en inkomen terugkomen.

Vanuit politiek en maatschappelijk oogpunt, gebeurt dat dan liever geleidelijk dan abrupt.

De politiek kan dat beïnvloeden door bijvoorbeeld meer kapitaal richting productieve en innovatieve investeringen te loodsen, in plaats van de huizenmarkt. Dat is voor Nederland ook hoogst actueel met de discussie over fiscale voor- en nadelen van huizenbezitters versus huurders.

Ook kunnen er vraagtekens gezet worden bij het monetair beleid dat de laatste 20 jaar huizenprijzen blijkbaar meer heeft opgejaagd dan investeringen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Outlook 2022