Nieuws

Wie durft er nog positief te zijn over China?

Een groeiende groep assetmanagers is negatief over de Chinese vooruitzichten. Door Covid, energieschaarste, vastgoedcrisis en strengere regulering hebben zij hun groeiprognoses stevig omlaag gesteld.

Union Bancaire Privée (UBP) heeft net als andere assetmanagers de groeiverwachtingen voor China naar beneden bijgesteld. Voor volgend jaar gaat UBP uit van 5% in plaats van 5,5%. Daarna zal de groei verder afnemen tot 4% in 2025. UBP is met deze prognoses nog een van de meest optimistische partijen. Goldman Sachs, Nomura, Barclays en Capital Group zitten allemaal beneden de 5%.

Vier remmende factoren

Wat is er aan de hand met China, dat sinds begin jaren 90 altijd goed was voor groeipercentages ver boven de 5%? UBP noemt 4 factoren: de coronapandemie, de vastgoedcrisis, hoge energiekosten en structurele beleidsveranderingen.

1. Strenge lockdowns

De coronacrisis begon in China, ebde er relatief snel weg en is nu weer helemaal terug. Volgens UBP is het effect van Covid-19 op de economische groei in grote lijnen vergelijkbaar met het Westen. De manier waarop het virus bestreden wordt, is in China alleen veel feller. Elke corona-uitbraak gaat direct gepaard met de strengste lockdownachtige maatregelen, met alle gevolgen van dien voor de economie. 

Zo werden recent  tijdens Halloween 35.000 mensen 24 uur vastgehouden in Disneyland Shanghai, omdat de autoriteiten iedereen wilde testen. UBP verwacht dat de Chinese coronamaatregelen voorlopig heel streng blijven, in ieder geval tot en met de Olympische Winterspelen in Beijing in februari 2022.

2. Zwak vastgoed

Tegelijk met corona zijn er nog twee andere crises die de volle aandacht vragen van de Chinese regering.

De eerste is de vastgoedcrisis. Wat begon met financiële problemen bij projectontwikkelaar Evergrande heeft zich inmiddels uitgebreid naar de hele bouw- en woningsector. De angst voor een systeemcrisis - waarbij de ene na de andere ontwikkelaar omvalt - is waarschijnlijk overdreven omdat de People’s Bank of China (PBOC) daar een stokje voor zal steken. Maar de grote positieve bijdrage die de huizenmarkt normaal gesproken levert aan de economische groei is ook in 2022 ver te zoeken.

3. Dure energie

De derde crisis heeft te maken met de hoge energieprijzen. Net als in Nederland zitten praktisch alle energieprijzen in de lift, van olie tot kolen en gas.

Wat er in China het meest inhakt, zijn de kolenprijzen, want die drijven de stroomrekeningen op van miljarden huishoudens en bedrijven. Net als in Nederland geldt dat er met angst en beven naar de winter wordt gekeken. Voor de langere termijn zijn de zorgen van UBP minder groot. "De hoge energieprijzen zijn een tijdelijk – maar daarom niet minder pijnlijk – fenomeen, dat na 2022 weer verdwijnt."

4. Ander beleid

Tenslotte, verreweg het belangrijkst voor de lange termijn zijn de gewijzigde beleidsdoelstellingen van de regering. President Xi Jinping (zie grote foto) vat dat zelf samen onder de noemer Gemeenschappelijke Welvaart. Sinds de jaren ’90 is China in een fenomenaal tempo opgeklommen tot de op een na grootste economie ter wereld. De belangrijkste groeifactoren waren de export en het marktliberalisme. Het gevolg is dat de rijkdom van de “gewone man” is achtergebleven. Xi wil daar een einde aan maken en heeft daar een aantal instrumenten voor. Zoals meer regulering van het bedrijfsleven, waaronder ook de machtige technologieplatforms, zoals Alibaba en Tencent. Die worden meer aan banden gelegd, zodat kleine spelers meer kans maken. Dan komen er strengere regels voor bedrijfsschulden, en tenslotte wordt er gewerkt aan meer inkomensgelijkheid en meer koopkracht voor de lagere inkomens.

Lagere maar betere groei

UBP: "Feitelijk keert China een beetje terug naar zijn socialistische wortels. De een vindt dat goed, de ander niet. De algemene verwachting is wel dat dit een lagere groei oplevert, die meer moet komen van de consumptie en minder van de export en investeringen. Deze stap wordt overigens al jaren geadviseerd door internationale instellingen zoals de Wereldbank."

Voor internationale beleggers is het (op de korte termijn) allemaal minder fijn. Het levert allemaal de nodige onrust op. De Chinese beurskoersen zijn dit jaar sterk achtergebleven bij die van de rest van de wereld. Oprapen? Steeds meer assetmanagers adviseren China nog even links te laten liggen.

Andere assetmanagers zeggen

Hoewel het volgens Gerwin Bell, lead economist for Asia bij PGIM Fixed Income, hoogst onwaarschijnlijk is dat de vele negatieve ontwikkelingen tot een harde landing zullen leiden, zal de toekomstige groei van China waarschijnlijk beperkt blijven tot 4% à 5%. "Maar zelfs dit streefpercentage vereist dat China's economische beleidsmakers snel in actie komen om een ergere economische groeivertraging te voorkomen."

Ook Emiel van den Heiligenberg, hoofd assetallocatie van de Britse vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM), wijst op de waarschijnlijk structurele groeivertraging van de Chinese economie. “Tot dusverre heeft de groeivertraging geen al te grote gevolgen voor de beleggingscategorieën van ontwikkelde markten, maar dat kan veranderen als de crisis in de vastgoedsector of de aanslepende Covid-golven een kredietschok teweegbrengen.”

Van Heiligenberg denkt dat beleggers te optimistisch zijn en te veel verwachten van een Chinese beleidsreactie, gezien de aanhoudende nultolerantie voor Covid. Een structureel lagere groei is volgens de LGIM-strateeg dus waarschijnlijk, zij het niet onder de 4%. “Wij denken ook dat de onzekerheid in China is toegenomen. Gezien de focus op het verminderen van de schulden, is de kans op een beleidsfout en een kredietcrisis als gevolg van de defaults in de vastgoedsector hoger.”

Energieschaarste is echt een probleem

Analisten van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco wijzen vooral op de energieschaarste die de economische groei in China negatief beïnvloedt. "Het land gaat sinds half augustus gebukt onder het ergste stroomtekort in decennia, hetgeen al leidde tot donkere huizen, onverlichte straten en fabriekssluitingen. Het tekort bedreigt niet alleen de energiezekerheid, maar ook de economische groei", schrijft Pimco.

De groei van de fabrieksproductie in 's werelds grootste energieverbruiker is inmiddels teruggevallen tot het niveau van begin 2020, toen er zware COVID-19-beperkingen golden, aldus Pimco. "Hierdoor groeide het bbp van China in het derde kwartaal van 2021 in het traagste tempo in een jaar tijd: +4,9% op jaarbasis. Dit is minder dan de 7,9% groei in het tweede kwartaal en 18,3% in het eerste kwartaal, wat erop wijst dat het Chinese herstel aan het verzwakken is."

In het slechtste scenario kan de stroomcrisis de Chinese groei in het vierde kwartaal met ongeveer 0,6 procentpunt ten opzichte van het huidige basisscenario doen teruglopen tot 3,4%. Is getekend: Pimco.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie