Nieuws

Pimco blijft inzetten op linkers

Zolang de inflatie hoog blijft en centrale banken geen aanstalten maken om beleidsrentes te verhogen, adviseert obligatiebelegger Pimco inflation linked bonds te kopen dan wel vast te houden.

In de VS blijft de inflatie tot zeker het derde kwartaal van 2022 hoog, zo verwacht ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco. De inflatie in Europa zal de komende maanden een piek bereiken, vermoedelijk rond de vier procent. Daarna normaliseert deze, afhankelijk van de impact van de energieschaarste deze winter. Hoe kouder, hoe groter de druk op de gasprijs.

Ook Pimco heeft in de gaten dat de aanhoudende hoge inflatie veel marktdeelnemers en centrale banken zorgen baart. "Want hoe langer de consumentenprijsindex hoog blijft, hoe groter het risico dat de inflatieverwachtingen verder oplopen", zo staat in de nieuwste marktupdate.

Onderwijl zitten de centrale banken volgens Pimco klem. Geen beslissing lijkt de juiste. Of zoals Pimco dat verwoordt: "Centrale bankiers schrijven de verhoogde inflatiedruk gedeeltelijk toe aan knelpunten in de toeleveringsketen. Als antwoord daarop zouden ze de rente kunnen verhogen, waardoor de druk op de aanbodzijde enigszins zou afnemen. Maar omdat de belangrijkste economieën nog ver verwijderd zijn van de werkgelegenheidsdoelstellingen en veel van de huidige inflatoire druk als tijdelijk wordt gezien, zijn de beleidsmakers in ontwikkelde economieën huiverig voor renteverhogingen."

Inflatiedekking gezocht

Deze afwachtende houding van centrale banken voedt volgens Pimco de vraag van beleggers naar instrumenten om hun portefeuilles in te dekken tegen toekomstige onverwachte inflatiegolven. Dat verklaart onder meer waarom Amerikaanse inflation linked bonds (linkers) dit jaat zo goed presteren. Hoe hoger de inflatie, hoe hoger de coupon.

Pimco houdt nog even vast aan linkers. "Omdat de inflatie waarschijnlijk hoog zal blijven, zal deze beleggingscategorie ook in 2022 een aantrekkelijk rendement kunnen bieden."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie