Nieuws

Windwaarschuwing

Klimaataandelen blijven dit jaar achter vanwege de hoge waardering en tegenvallende resultaten. Voor de lange termijn blijft de vraag hoog en kunnen de winsten verbeteren als de problemen rond de hoge kosten afnemen, schrijft senior beleggingsstrateeg Peter Vonk van Rabobank.

Beleggen in duurzame aandelen die de klimaatcrisis helpen oplossen, zijn duidelijk geen win-win. Ook beleggen in de beste trends kan teleurstellen, zoals menig themabelegger in het verleden heeft mogen ondervinden. Reden is vooral dat trends pas populair worden als de grootste koersstijgingen al achter de rug zijn. Te laat instappen biedt al snel meer neergaande risico's dan opwaartse kansen.

Dit jaar kunnen de rendementen van duurzame energie de wereldindex bij lange na niet volgen. Dat is volgens Peter Vonk nogal wrang in een periode waar de klimaatproblematiek het nieuws domineert en de oliereuzen mooie resultaten laten zien.

"Orsted en Vestas, twee grote producenten van windturbines, wisten deze week beleggers met de bedrijfscijfers ook al niet te overtuigen, met als gevolg koersdalingen. De bedrijven hebben hun koerswaarde dit jaar met respectievelijk 30% en 24% zien dalen. Een samenspel van hoge waarderingen, problemen in de toeleveringsketens, weinig wind, obstakels qua verstrekken van licenties, hoge transportkosten en grondstofprijzen die worden gebruikt in o.a. windturbines hebben de koersen van deze bedrijven onder druk gezet."

Hoge kosten houden nog even aan

Hoe verder? Volgens Vonk blijft de beleggingsomgeving voor dit soort bedrijven op korte termijn uitdagend, want de waarderingen voor aandelen in duurzame energie waren sinds vorig jaar sterk opgelopen en zijn ondanks de correctie nog steeds aan de hoge kant. "De relatief hoge koers-winstverhouding van 31 voor de MSCI Global Alternative Energy Net Return index ten opzichte van 18 voor de wereldindex kan voor een belangrijk deel verklaard worden door de lagere winsten."

De winstmarges staan volgens Vonk onder druk door de hogere kosten voor transport en fabricage van windturbines door problemen in de toeleveringsketens. Ook andere alternatieve energieproducenten ondervinden hier last van.

Goede groeivooruitzichten

Naar verwachting zal dit probleem volgend jaar minder gaan spelen, wat gunstig zal zijn voor de winstontwikkeling. Als de winsten verbeteren zal de koerswinstverhouding immers afnemen.

"Voor de lange termijn wordt een winstgroei per aandeel van 16% verwacht, iets hoger dan de 15% voor de wereldindex. Verder zullen de aangescherpte ambities op de klimaattop (COP26) over de reductie van de carbonuitstoot tot nieuwe regelgeving leiden, die de draai naar groene energie versnelt.", schrijft Vonk.

De hoge prijzen voor olie en gas zullen de investeringen in groene energie aanjagen.  Daarnaast zijn de hoge prijzen van olie en gas slecht voor economieën van met name China en de EU die afhankelijk zijn van import uit het buitenland. Het is daarom volgens Vonk niet verwonderlijk dat de ontwikkeling en de adoptie van elektrische auto’s in deze regio’s het meest ver is. "Een betere energiemix zorgt voor diversificatie en daarmee voor minder afhankelijkheid van Rusland."

Bewustwording beleggers

Met de groeiverwachtingen zit het dus wel goed. Wat ook helpt om de koersen van klimaataandelen hoger te zetten is natuurlijk  de bewustwording onder beleggers. Gemotiveerd door de klimaatproblematiek en de klimaattop blijft dit thema onder de aandacht van beleggers staan. Extra kapitaal zal ook de komende jaren op zoek gaan naar beleggingen in duurzame thema’s.

Vonk: "Aandelen in de duurzame energie kunnen van deze ontwikkelingen profiteren. We blijven daarom vasthouden aan het thema dat voor de lange termijn is geselecteerd, hoewel de koersen op de korte termijn nog last kunnen houden."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's