Nieuws

Obligatiebeleggers het beste af in havik-landen

T. Rowe Price ziet voor obligatiebeleggers de beste kansen in landen waar centrale banken snel gereageerd hebben op de oplopende inflatie.

Centrale banken wereldwijd reageren heel verschillend op de stijgende inflatie. In het Westen zijn centrale banken over het algemeen terughoudend. Bij de Europese Centrale Bank, de Federal Reserve de Bank of Japan en de Zweedse Riksbank is het monetaire beleid onveranderd ruim. De zogenoemde duiven geven hier de toon aan. Zij gaan er vanuit dat de inflatie een tijdelijk fenomeen is. Te vroeg op de rem stappen, zou de economische groei onnodig veel afremmen, zo is de gedachte.

Daar staat een groep havik-landen - met een krap monetair beleid - tegenover. In de rijke landen zijn dat onder meer Noorwegen, Nieuw-Zeeland en in mindere mate het VK. Het meest agressief in het bestrijden van inflatie zijn een aantal opkomende markten zoals Rusland, Brazilië en Chili.

Verliezen

Voor obligatiebeleggers in de tweede groep van landen was dat slecht nieuws. Vooral de langlopende obligaties verloren veel aan waarde. 

Om een paar voorbeelden te noemen:

  • De rente op een tienjarige staatslening uit Nieuw-Zeeland lag medio 2020 nog rond de 0,5%. Inmiddels is die opgelopen tot 2,5%.
  • Noorwegen heeft nu een 10-jaarsrente van 1,57%, tegenover 0,3% in mei 2020.
  • In Mexico schoot de lange rente gedurende dezelfde periode van 5,2% naar 7,3%.
  • In Brazilië ging de 10-jaarsrente van 6,3% naar 11,8%.

De rentestijgingen (en koersdalingen) in de eurozone en de VS vallen in vergelijk daarmee zeer gematigd uit. In Nederland is de 10-jaarsrente sinds mei vorig jaar nauwelijks veranderd (nu -0,16%). In de VS ging de rente op een 10-jaars treasury van ongeveer 0,7% naar 1,45%. 

De toekomst

De vraag is wat dit betekent voor de toekomst. De obligatieanalisten van T. Rowe Price hebben hier een duidelijke mening over. Zij denken dat landen die vroeg hebben gereageerd op inflatie een voordeel hebben tegenover de laatkomers. Zij hebben daarom een voorkeur voor obligaties uit bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland en opkomende markten, waar het rentebeleid al flink is aangescherpt.

“De obligatiemarkten waren de afgelopen tijd sterk afhankelijk van de manier waarop centrale banken reageerden op inflatie. Wij gaan ervan uit dat dit zo blijft”, zegt fondsbeheerder Quentin Fitzsimmons.

Hij is daar niet rouwig om, want de grote internationale verschillen creëren kansen voor een actieve belegger zoals hij.

Rusland en Mexico

In het algemeen is Fitzsimmons van mening dat obligaties uit de landen met passieve centrale banken duur zijn, terwijl de landen met agressieve centrale banken veel aantrekkelijker geprijsd zijn. Deze landen bieden niet alleen een hoger rendement, ze hebben ook een steilere yield-curve wat het makkelijker maakt te spelen met looptijden.

Fitzsimmons: “Er zijn een aantal opkomende landen die aantrekkelijk ogen zowel vanwege het absolute renteniveau als de vorm van de yield-curve.” Twee van zijn favorieten zijn Rusland en Mexico.

T. Rowe Price gaat ervan uit dat centrale banken op de lange termijn niet zoveel van elkaar verschillen. Degene die het afgelopen jaar hun monetaire beleid hebben verkrapt, zijn vermoedelijk de eerste die de teugels ook weer wat losser laten. Het omgekeerde geldt voor de ECB en de Fed. Het is goed mogelijk dat ook zij niet ontkomen aan een strakker rentebeleid, wat negatief zou zijn voor obligatiehouders in deze muntunies.

Hoge inflatie, zwakke groei

Op de Westerse markten is Nieuw-Zeeland een favoriet van Fitzsimmons. De Nieuw-Zeelanders lopen qua rentecyclus ver voor op de eurozone en de VS. Dat maakt de kans op een rentedaling daar groter dan elders in de westerse wereld.

Veel westerse landen zitten met het dilemma dat de groei alweer aan het vertragen is, terwijl de lonen en andere inflatiecomponenten oplopen. Dat maakt de speelruimte voor centrale banken klein. Een extreem voorbeeld wat dat betreft is het Verenigd Koninkrijk.

“Momenteel ziet het er naar uit dat de Bank of England nog voor het eind van dit jaar de rente verhoogt. Maar of dit een juist besluit is - met de afzwakkende groei in het achterhoofd - dat valt af te wachten.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie