Nieuws

Chinese vastgoedcrisis: Kleine kans, grote gevolgen

Het heeft er alle schijn van dat de Chinese overheid een vastgoedcrisis in de kiem zal smoren. Maar pas op. Als dat niet lukt, dan zijn de gevolgen groot, schrijft Azië-expert Chi Lo van BNP Paribas AM.

De financiële problemen van de Chinese ontwikkelaar Evergrande en andere Chinese vastgoedbedrijven baren zorgen. Er wordt vaak een vergelijking gemaakt met voorgaande crises met internationale gevolgen, zoals de Amerikaanse vastgoedcrisis van 2008 die leidde tot een wereldwijde kredietcrisis, en het leeglopen van de Japanse vastgoedbubbel in de jaren ’90.

De gemeenschappelijke noemers bij deze crises zijn hoge schulden en hoge waarderingen van effecten, vastgoed en andere assets. Azië-expert Chi Lo van BNP Paribas AM ziet het dit keer in China niet zo snel die kant op gaan. Maar het is volgens hem wel verstandig rekening te houden met het ergste, ook gezien de omvang van de Chinese economie.

Chi Lo van BNP Paribas AM

Overheidscontrole

Wat in het voordeel van China spreekt, is dat de overheid en de centrale bank weten hoe ze om moeten gaan met bedrijven in nood. Er wordt over het algemeen snel ingegrepen als de kans bestaat op besmetting van de rest van de economie en een domino-effect voor het financiële systeem.

Er zijn in het verleden regelmatig bedrijven gered met een omvang van honderden miljarden dollars. Er is wel een belangrijk verschil met de reddingsacties van eerder. De Chinese autoriteiten hadden toen het voordeel dat de kapitaalmarkt redelijk gesloten was. Dat geldt nu in mindere mate, omdat de grenzen voor het internationaal kapitaalverkeer de laatste jaren minder restrictief zijn geworden.

Kapitaalmarkt gegroeid

Dat is een extra risico, want de Chinese kapitaalmarkt is daardoor sterk gegroeid. Dat maakt het moeilijker de geest in de fles te houden als er een groot bedrijf als Evergrande dreigt om te vallen.

Lo denkt dat beleggers vanwege de vastgoedproblemen rekening moeten houden met een langere periode met meer volatiliteit op de Chinese financiele markten en mogelijk ook fases met minder groei.

Hogere inflatie

De Chinese centrale bank reageert daar vermoedelijk op met een ruimer monetair beleid, wat de kans op inflatie vergroot.

De risico’s voor beleggers zijn nu al zichtbaar in de rente op obligaties met een lage kredietwaardering. Die zijn recentelijk flink opgelopen, wat internationale beleggers vermoedelijk (nog) voorzichtiger zal maken ten aanzien van renminbi-leningen.

IMF

Meer in het algemeen denkt Lo dat de Chinese markt zo groot geworden is dat het verstandig zou zijn als het IMF zijn reserves zou vergroten voor het geval dat er financiële crisis uitbreekt. De kans daarop acht hij nog altijd klein, maar de potentiële gevolgen zijn groot.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie