Nieuws

Eurozone: inflatie én economische groei trekken fors aan

Robert Lind, hoofdeconoom Europa bij Capital Group, verwacht de komende jaren in de eurozone een inflatie van 2% tot 3% en een economische groei van ongeveer 5% in 2021 en 4,5% in 2022. Voor de hogere inflatie en snellere economische groei voert hij zes redenen aan.

1. Structurele verschuivingen in de energiesector
"De combinatie van een zeer sterke energievraag en de lage energiereserves wordt momenteel verergerd door het trage tempo van de overgang naar hernieuwbare energie. Europa is nog steeds te afhankelijk van fossiele brandstoffen en moet veel meer capaciteit voor hernieuwbare energie opbouwen. Dit zal tijd vergen. Dat betekent dat het bevoorradingsprobleem waarschijnlijk nog jaren blijft bestaan. Aangezien energie een gewicht van 9% heeft in de consumentenprijsindex van de eurozone, zullen deze prijsstijgingen de komende maanden de algemene inflatie opdrijven."

2. Consumenten blijven consumeren
"Voor de pandemie was de consumptie van huishoudens sterk gericht op diensten en minder op duurzame goederen. Natuurlijk kochten mensen auto's, koelkasten en fietsen, maar ze gaven het meeste geld uit aan diensten, zoals uit eten gaan en reizen. Keert de consument nu terug naar zijn normale consumptiepatroon van voor de pandemie? Het eerlijke antwoord is dat we het niet weten. Maar als de vraag naar duurzame consumptiegoederen aanhoudt, dan is er misschien niet genoeg capaciteit om te produceren wat we nodig hebben. Dat is een structureel probleem op lange termijn.

3. Tekort arbeidskrachten houdt aan
"Sommige sectoren kennen een acuut tekort aan arbeidskrachten, waardoor de hogere inflatiecijfers in loonstijgingen kunnen resulteren. De Duitse vakbonden klinken alvast vastberaden in de aanloop naar de loononderhandelingen van volgend voorjaar. De mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de eurozone is nog niet zo groot als in het VK, maar de ECB maakt zich zorgen dat het tekort aan arbeidskrachten en de effectieve loonindexering in 2022 tot een sterke loonstijging kunnen leiden.

4. De aanbodzijde blijft het moeilijk hebben
"De problemen aan de aanbodzijde van de economie zullen niet vanzelf verdwijnen. We weten niet hoelang het zal duren om de problemen op te lossen. In sommige Aziatische landen is het aantal COVID-gevallen recent toegenomen waardoor productiefaciliteiten verplicht werden gesloten. Er zijn ook grote vertragingen bij het laden en lossen van vrachtschepen."

5. Keynes lijkt terug
"We zijn in een wereld aanbeland, vergelijkbaar met de jaren zestig, toen regeringen meer bereid waren om het begrotingsbeleid te gebruiken voor overheidsinvesteringen. De regeringen weten dat ze na de wereldwijde financiële crisis de fout hebben gemaakt door het begrotingsbeleid te snel te verkrappen. Die fout willen ze geen tweede keer maken."

6. Centrale banken willen de rente niet op het verkeerde moment verhogen
"Bij het begin van de pandemie hebben de centrale banken het gaspedaal helemaal ingedrukt en in een ongezien tempo geld bijgedrukt. Nu Europa en de rest van de ontwikkelde wereld geconfronteerd worden met inflatiedruk, overweegt de ECB dat beleid los te laten en ook de Bank of England wil op de rem gaan staan. Beide centrale banken kunnen sneller verkrappen dan de markten verwachten en de BoE waarschijnlijk nog eerder dan de ECB. Zo hopen de centrale bankiers grotere inflatieproblemen en agressievere verkrappingen in een later stadium te voorkomen, wat een grotere bedreiging voor het herstel zou zijn."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie