Nieuws

Hoort bitcoin thuis in de beleggingsportefeuille?

Fidelity Investments ziet bitcoins als een belegging waarbij nog veel onduidelijkheid bestaat over de juiste prijs. Maar het potentieel als alternatief voor goud en obligaties is aanwezig, wel met veel volatiliteit.

Bitcoin heeft in oktober voor de tweede keer dit jaar de horde genomen van 60.000 dollar, een enorme winst tegenover de pakweg 8000 dollar die er begin 2020 op de borden stond. Maar maakt dat het een goede belegging voor de toekomst? Is bitcoin überhaupt een betrouwbare belegging en zouden institutionele beleggers erin moeten beleggen?

Het zijn allemaal vragen die uitgebreid aan bod komen in het rapport Bitcoin: a framework for Institutional Investors Considering an Allocation van Emil Lantchev en Jurrien Timmer van Fidelity Investments.

Zij komen tot de conclusie dat bitcoin wellicht kan worden gebruikt als een soort digitaal goud en als hedge tegen inflatie.

Geen inkomsten

Nadeel van bitcoins is dat ze net als goud geen inkomsten genereren. Maar dat geldt dat ook voor een heleboel obligaties met een negatieve rente. 

Waar institutionele beleggers in ieder geval op moeten rekenen, is veel volatiliteit en speculatieve risico’s. Er is weinig toezicht van overheidswegen en er zijn ESG-risico’s vanwege de hoge energiekosten bij het minen van de munten.

Basiseigenschappen van bitcoin:

  1. Sinds de geheimzinnige Satoshi Nakamoto bitcoins heeft bedacht in 2008 en ze het jaar erna voor het eerst in omloop werden gebracht, zijn bijna 19 miljoen van de 21 miljoen coins gemined. Een ding staat vast. Er is sprake van een schaars goed met een beperkt aanbod.
  2. Bitcoin is niet alleen schaars, de vraag neemt in potentie exponentieel toe.
  3. Het nieuwe aanbod neemt af.
  4. Er zijn indicaties dat bitcoin het patroon volgt van bijvoorbeeld mobiele telefoons. De vraag neemt eerst exponentieel toe en stabiliseert dan rond een bepaald niveau.
  5. Het beperkte aanbod heeft niet alleen voordelen. Een belangrijk nadeel dat moet worden opgelost, is dat er voor bitcoins een efficiënt werkend netwerk moet zijn. Aan het onderhoud van zo’n netwerk zijn kosten verbonden en bovendien moet degene die het netwerk onderhoudt er ook iets aan verdienen. Als dat niet goed geregeld is en het nieuwe aanbod langzamerhand opdroogt dan kunnen er snel problemen optreden.

Is bitcoin een valuta?

Valuta hebben drie eigenschappen:

  1. Ze hebben een bepaalde waarde die beschermt tegen inflatie.
  2. Het is een betaalmiddel.
  3. Er is sprake van een bepaalde standaard eenheid.

Bitcoin is in ieder geval een standaardeenheid. Of het een hedge tegen inflatie is, kan nog niet met zekerheid gezegd worden omdat bitcoins nog niet lang genoeg bestaan, maar de voortekenen zijn best aardig. Een betaalmiddel is bitcoin echter nog niet.

Wat dat betreft heeft bitcoin veel weg van goud, dat vroeger een betaalmiddel was, maar nu niet meer. Als inflatiehedge heeft goud echter altijd goed dienst gedaan.

Bitcoins worden net als goud, vastgoed en kunst gezien als real assets. Een voordeel is dat bitcoins eenvoudig digitaal te verplaatsen zijn van A naar B. Het is een kwestie van een druk op de knop. Grenzen spelen geen rol. Het is voor overheden moeilijk om beslag te leggen. 

Wat voor belegging zijn bitcoins?

Over het algemeen worden cashgeld, obligaties, aandelen, grondstoffen (inclusief goud), vastgoed en bedrijfsbelangen gezien als beleggingsvormen. Bitcoins zouden daar in de toekomst best aan kunnen worden toegevoegd. Ze passen dan ergens tussen obligaties- zeker zolang deze een negatief rendement hebben, en grondstoffen.

Het lastige bij bitcoin is dat de digitale munt pas zo kort bestaat. Wat volgens Fidelity wel al met vrij grote zekerheid te zegen is, is dat de volatiliteit waarschijnlijk hoger zal blijven dan bij goud en veel hoger dan bij obligaties. Dat is een factor die instituten in hun beslissing mee moeten nemen. 

Over de juiste prijs voor een bitcoin valt te strijden. Wat volgens Fidelity wel bemoedigend is, is dat bitcoins tot nu toe een redelijk goede inflatiehedge zijn.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie