Nieuws

DNB: Klimaatrisico’s bedreiging voor de financiële stabiliteit

De Nederlandsche Bank heeft in een nieuwe klimaatstresstest ruim 700 miljard euro aan vastgoed geanalyseerd. Een overstroming kan de financiële sector stevig raken.

DNB: "Om de risico’s van klimaatverandering voor financiële instellingen te onderzoeken, analyseren we in een nieuwe klimaatstresstest ruim 700 miljard euro aan vastgoed."

Meer dan de helft hiervan ligt in delen van Nederland die kwetsbaar zijn voor overstromingen. Een ernstige overstroming leidt tot forse schade aan gebouwen en een economische terugval die de Nederlandse financiële sector stevig kan raken, aldus de centrale bank. 

"De financiële risico’s van klimaatverandering onderstrepen het belang van het tijdig inzetten van de transitie naar een klimaat-neutraal gebouwde omgeving. Ook is het van belang dat de financiële sector klimaatgerelateerde risico’s nadrukkelijker meeneemt in het risicobeheer."

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie