Nieuws

Focus met inflatie niet op korte termijn

Er zijn verschillende mogelijkheden voor beleggers om te anticiperen op een stijgend inflatieniveau. Maar het beste is toch de focus te houden op de lange termijn, aldus Larry Swedroe.

De gas- en olieprijzen gaan door het dak, de woonlasten stijgen al een tijdje, winkelen wordt duurder, uit eten ook, om maar niet te spreken van grondstoffen, computerchips en andere halffabricaten. 

De grote vraag is niet meer óf de inflatie ruim boven de 2% uitkomt, maar hoelang dat zo zal zijn. De verwachting is dat dit vooral in de VS nog tot diep in 2022 kan duren. Maar wie weet, duurt het nog wel langer en komt er een echte loon-prijsspiraal.

In dat geval wordt het echt tricky voor consumenten, bedrijven, beleidsmakers en beleggers. Iedereen krijgt dan te maken met een structureel andere economie, met geldontwaarding en volatiele koopkracht.

Wat te doen als belegger?

Beleggers hebben volgens Larry Swedroe, hoofd research bij Buckingham Strategic Wealth, verschillende mogelijkheden om hierop te reageren. Hij somt ze hieronder op. Maar het beste is toch om de portefeuille zo min mogelijk te veranderen en de focus te houden op de lange termijn, schrijft hij.

TIPS

Uit historisch onderzoek komen zogenoemde TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) als beste inflatiehedge uit de bus. Bij TIPS wordt de hoofdsom beschermd tegen inflatie. Het rentepercentage blijft gelijk.

Stel een belegger heeft een TIPS-obligatie gekocht van 1000 dollar met een couponrente van 3%. Bij een inflatie van 0% krijgt hij elk jaar 30 dollar en aan het einde van de rit 1000 dollar. Maar als de consumentenprijzen in het eerste jaar stijgen met bijvoorbeeld 10%, dan stijgt de waard van de obligatie naar 1100 dollar en krijgt de belegger 3% over 1100 dollar. Het reële rendement is op die manier beschermd.

Het vervelende is alleen dat TIPS het over langere periodes niet beter doen dan andere effecten. Iemand met een lange termijnvisie kan dus net zo goed kiezen voor een traditionele mix van aandelen, obligaties en alternatives.

Grondstoffen

Een andere manier van bescherming tegen inflatie is door meer grondstoffen, energie-, en vastgoedaandelen in de portefeuille op te nemen. De geschiedenis leert dat dit lonend is in tijden met hoge inflatie, met een duidelijk hoger reëel rendement. 

Maar ook hier zitten weer haken en ogen aan. Deze groep van aandelen en grondstoffen heeft namelijk de neiging erg volatiel te zijn.

Het gevolg: op de lange termijn is er weliswaar een positieve correlatie tussen het rendement op grondstoffen en inflatie, maar er kunnen ook zomaar een paar jaar tussen zitten waarbij de correlatie juist negatief is, en er dubbel geleden wordt.

Aandelen en obligaties

Wat overblijft, is de blik op oneindig en een brede selectie van aandelen en obligaties. Een goed uitgebalanceerde portefeuille levert uiteindelijk op de lange termijn toch nog altijd de beste resultaten op. Hoge inflatie of lage inflatie maakt niet zo veel uit.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie