Nieuws

Shorten voor het goede doel

De wereld beweegt richting CO2-neutraliteit. Beleggers moeten daarin mee. Shortposities kunnen helpen.

Veel particuliere en institutionele beleggers zijn bezig met het verduurzamen of ESG-proof maken van hun aandelenportefeuilles. Een typische transactie is bijvoorbeeld om olie- en gasbedrijven te verkopen, in ruil voor bedrijven die duurzame energie produceren.

Wat kan een belegger nog meer doen? Is er een rol weggelegd voor het shorten van aandelen? Cliff Asness van beleggingsadviseur AQR vindt van wel. In de column Shorting your way to a greener tomorrow geeft hij drie redenen.

1. Slechte vooruitzichten voor bedrijven met matige ESG-balans 

Shortgaan door bijvoorbeeld putopties te kopen, is voor een belegger een manier om aan te geven dat hij pessimistisch is over een aandeel. Laten we er voor het gemak van uitgaan dat over 30 jaar bijna alle bedrijven CO2-neutraal zullen zijn én sociaal voor hun werknemers. Dan betekent dat automatisch dat de bedrijven die daar niet aan voldoen, hele slechte kaarten hebben om te overleven.

Op de lange termijn heeft shortgaan in die bedrijven dus zin, niet alleen vanuit een ethisch standpunt, maar ook financieel.

Daar zijn vervolgens nog allerlei gradaties in aan te brengen. Een belegger kan er bijvoorbeeld voor kiezen eerst alleen short te gaan in de slechtst presterende bedrijven, en die groep later uit te breiden.

2. Een hedge tegen klimaatrisico

Beleggers gebruiken opties en shortposities vaak als bescherming tegen een bepaald gevaar, een koersval bijvoorbeeld of schommelende valutaprijzen. Klimaatverandering brengt ook risico's met zich mee, van bosbranden en overstromingen tot misoogsten en orkanen. Shortposities in bepaalde bedrijven kunnen fungeren als hedge tegen die risico's.

3. Impact beleggen

Ten slotte willen steeds meer beleggers invloed uitoefenen op het ESG-beleid van bedrijven. Dat kan het beste door long te gaan. Zeker als beleggers zich verenigen kunnen ze veel invloed uitoefenen op aandeelhoudersvergaderingen.

Maar shorten kan ook helpen. Een shortpositie heeft volgens Asness in ieder geval meer impact dan een aandeel compleet links laten liggen.

Een mogelijke strategie

Er zijn talloze manieren om shortposities op te bouwen. Asness voelt zelf wel wat voor het concept van de CO2-neutrale portefeuille.

Veel landen hebben de ambitie uitgesproken om in 2050 of 2060 klimaatneutraal te zijn. Waarom dan niet een bijpassende portefeuille daar bij maken, bestaande uit longposities in klimaatvriendelijke bedrijven en shortposities in bedrijven met een slechte CO2-balans.

Per saldo kan een belegger zijn ecologische voetafdruk dan tot een minimum beperken.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's