Nieuws

Nederlandse beleggingsfondsen renderen bovengemiddeld

Het rendement van Nederlandse beleggingsfondsen bedroeg over de periode van 2015 tot medio 2021 gemiddeld 7,3% per jaar, aldus DNB. "Dit is beduidend hoger dan het gemiddelde rendement van beleggingsfondsen in het eurogebied (4,6%)."

Deels komt dit doordat Nederland relatief veel aandelenfondsen kent, schrijft De Nederlandsche Bank. Ook de internationale oriëntatie van de beleggingen is een oorzaak.

"Het belegd vermogen van Nederlandse beleggingsfondsen bedroeg per eind juni 2021 1.073 miljard euro. Dit was 7% van het totaal van beleggingsfondsen in het eurogebied."

"Een groot deel van dit vermogen werd belegd voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars (samen 847 miljard euro). Nederlandse huishoudens hielden voor 64 miljard euro aan participaties in Nederlandse beleggingsfondsen aan."

Gelijk aan het gemiddelde

De rendementen van de beleggingsfondsen in de verschillende lidstaten van de Eurozone varieerden sterk over de periode vanaf 2015, schrijft de centrale bank verder.

"Luxemburgse beleggingsfondsen – die met 36% het grootste aandeel in het totaal van het eurogebied vormen – realiseerden een rendement van 4,6%, gelijk aan het gemiddelde van de eurozone."

"Duitse en Franse fondsen realiseerden een aanzienlijk lager rendement, evenals fondsen in Zuid-Europese landen. Ierse en Finse fondsen realiseerden net als Nederlandse hoger dan gemiddelde rendementen."

Rendementen fondsen Europa DNB

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen