Nieuws

DNB zat fout met goud

Rechtbank: DNB had het Glasfonds nooit mogen dwingen zijn goud te verkopen en moet mogelijk geleden schade vergoeden.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank had het Glasfonds nooit op mogen dragen zijn goud te verkopen en moet het pensioenfonds mogelijk vergoeden voor de geleden schade. Dat oordeelt de rechtbank van Rotterdam, meldt IPNederland. De toezichthouder droeg via een 'aanwijzing' het Pensioenfonds van de Vereenigde Glasfabrieken (SPVG) in januari 2011 op om zijn goudallocatie terug te brengen van 13% naar 3%.

Die aanwijzing is nu door de rechtbank tenietverklaard. “DNB heeft op geen enkele wijze duidelijk gemaakt waarom een goudbelegging van 13% niet conform de prudent person-regel is, en een allocatie van 3% wel.” De gedwongen goudverkoop heeft het pensioenfonds 10 tot 11 miljoen euro gekost, volgens Rob Daamen, plaatsvervangend secretaris van het fonds. Deze schade is gebaseerd op het prijsverschil tussen nu en het moment van de gedwongen verkoop.

DNB kan een procedure van het Glasfonds voor schadevergoeding tegemoet zien. Naar het oordeel van de rechtbank kon de toezichthouder – ook na een tweede poging – niet duidelijk maken dat maatwerk is verricht, en dat de totale beleggingsportefeuille en de specifieke omstandigheden van het glasfonds in ogenschouw zijn genomen, meldt IPNederland.

De uitspraak kwam na een beroep tegen de aanwijzing van SPVG. De rechtbank verwierp DNB's – ongewijzigde – referentie naar de daling van de goudprijs in 1980 en een standaarddeviatie van 33,7%. De rechtbank verwees hierbij naar het betoog van het glasfonds, dat had aangevoerd dat de goudprijs de afgelopen tien jaar stabiel is gestegen en dat de standaardafwijking tussen 2000 en 2010 slechts 13,1% was.

“We bestuderen de uitspraak, en zullen bezien of we in hoger beroep gaan tegen de uitspraak,” zo laat DNB-woordvoerder Cees Verhagen weten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Brexit