Nieuws

China is een groene reus met grijze tinten

China heeft lichte en donkere kanten als het aankomt op klimaatbeleid en groene energie. Per saldo is Columbia Threadneedle positief. De kans is groot dat China voorop blijft lopen bij zonne-energie, E-auto's en accu's.

China is een land met twee gezichten. Aan de ene kant lopen de Chinezen voorop bij de ontwikkeling en implementatie van groene energietechnologieën. Van de andere kant neemt de consumptie van kolenstroom nog altijd toe.

Het bijbouwen van kolencentrales gaat zo snel dat China inmiddels de grootste uitstoter van CO2 is ter wereld. Dat is wel in absolute getallen. Per hoofd van de bevolking zit China nog altijd ver onder de Verenigde Staten en op ongeveer hetzelfde niveau als Europa.

Het vervelende is alleen dat de capaciteit in China nog altijd als een razende stijgt, terwijl in Europa de draai naar minder CO2-emissies al gemaakt is.

Groen gidsland

Toch zijn de fondsbeheerders Jess Williams en Jin Xu van Columbia Threadneedle Investments positief over China als groen gidsland. Dat optimisme is deels gebaseerd op wat er nu al gebeurt.

China is misschien nog niet zo ambitieus als de EU. Toch is er een eerste stap gezet met de doelstelling om de emissies in 2060 terug te brengen tot nul en in 2025 de weg naar beneden in te slaan.

Williams en Xu verwachten dat die doelstellingen eind dit jaar verder worden aangescherpt. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan het beprijzen van CO2-emissies en het stimuleren van groene technologie investeringen (green finance).

70% van de zonnepanelen

Ten tweede is China een dominante speler op de markt voor wind- en zonne-energie. Zo komt 70% van de wereldwijd geproduceerde zonnepanelen uit China, 50% van de elektrische auto’s en met spelers als CATL is het marktleider bij de productie van accu's voor elektroauto's.

Het heeft er alle schijn van dat China er alles aan zal doen die voorsprong te behouden. Logisch ook, want de markt voor renewables is enorm.

Het International Renewable Energy Agency (IRENA) heeft uitgerekend dat er in 2050 8.519 Gigawattuur (GWh) aan zonne-energie nodig is om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Dat is achttien keer het niveau in 2018.

De verwachting is dat Azië en China relatief zwaar zullen inzetten op zonne-energie. Het gevolg is dat van de wereldwijd geïnstalleerde stroomcapaciteit ongeveer de helft in Azië terechtkomt. Voor de VS is dat 20%, Europa 10%.

Oeigoeren

Bij onshore windenergie is het een vergelijkbaar verhaal. Ook hiervan wordt verwacht dat in 2050 ongeveer de helft van de stroom uit Azië zal komen (5.044 GWh, 9x zoveel dan in 2018).

De langetermijnvooruitzichten zijn dus goed, maar op de korte termijn zijn er voor beleggers ook een aantal risico’s.

Ten eerste heeft de hele Chinese aandelenmarkt last van de reguleringsdrift van de overheid. Dat geldt ook voor groene beursfondsen. Ten tweede wordt een aantal van de groene fondsen in verband gebracht met onderdrukking van de Turkse minderheid van Oeigoeren in Xinjiang. Voor ESG-beleggers is dat natuurlijk reden deze fondsen te mijden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's