Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Nieuws

Het einde van een monetair tijdperk

De Amerikaanse monetaire koers zal aangepast worden. Dat is zeker, aldus Edin Mujagic. Maar taperen betekent niet dat de rente omhoog zal gaan.

Tijdens de verkiezingscampagne in de VS in 1999, antwoordde de Republikeinse senator John McCain op de vraag of hij Alan Greenspan zou herbenoemen als voorzitter van de Fed dat hij hem niet alleen zou herbenoemen.

Maar “als hij, God behoede, zou overlijden, ik hetzelfde zou doen als in de film Weekend at Bernie’s. Namelijk hem rechtop zetten met een zonnebril op en dan zou ik doen alsof hij nog in leven was, zo lang als het kan.”

Daar moest ik aan denken na de laatste vergadering van het rente-comité van de Fed. De kans is groot dat september 2021 de geschiedenisboeken in zal gaan als de maand waarin het zo goed als zeker is geworden dat het tijdperk van ultraruim monetair beleid dat alleen nog ruimer kon worden, voorbij is.

De Fed heeft in een eerder stadium twee voorwaarden gesteld waaraan voldaan moest worden om te beginnen met taperen.

Veel vooruitgang

Die voorwaarden zijn dat er een significante vooruitgang waar te nemen moest zijn op het gebied van inflatie en werkgelegenheid, meer specifiek dat de inflatie naar het streefpercentage van circa 2% moest klimmen en dat de werkgelegenheid aanmerkelijk richting volledige werkgelegenheid moest komen.

Dat is ongeveer 3,5 tot 4% werkloosheid betreft. Jerome Powell, voorzitter van de Fed, zei dat inflatie een meer dan significante vooruitgang heeft laten zien.

Ten aanzien van het werkgelegenheidscriterium zei hij dat sommige comitéleden menen dat ook daaraan voldaan is, anderen denken dat er bijna aan voldaan is “en ikzelf zou zeggen dat er zo goed als aan voldaan is,” voegde Powell toe.

Weg vrijmaken

Dus significante vooruitgang op beide fronten is zo goed als een feit. "Als die vooruitgang aanhoudt zoals wij verwachten, dan oordeelt het comité dat een afbouw van de aankopen van obligaties binnenkort gerechtvaardigd kan zijn," viel in de verklaring na afloop te lezen.

Dat opkopen zou dan medio 2022 helemaal stoppen, wat betekent dat de Fed na de volgende vergadering (op 2 en 3 november) het tempo van aankopen per maand met zo’n tien á vijftien miljard dollar zou verminderen. Kan er nog iets roet in het eten gooien, bijvoorbeeld een slecht banenrapport volgende week?

In theorie wel, maar in de praktijk moet het wel een érg belabberd rapport zijn dan. Powell zei namelijk dat een redelijk banenrapport de weg definitief vrij zal maken voor taperen.

Lekker taperen

Een redelijk banenrapport houdt in dat het aantal nieuwe banen hoger moet zijn dan de aanwas van de beroepsbevolking. In cijfers: als blijkt dat er in september meer dan 150.000 nieuwe banen zijn gecreëerd, dan zal het monetaire stoplicht voor tapering voor de Fed definitief op groen springen.

Dat de Fed gaat taperen, betekent zeker niet dat renteverhogingen ook aanstaande zijn. De lat daarvoor, of de lift-off zoals de Fed het noemt, ligt veel hoger en volgens Powell zijn we “aanmerkelijk ver verwijderd van het punt waarop lift-off gerechtvaardigd is.”

Maar dat de monetaire koers binnenkort gewijzigd wordt, dat staat buiten kijf. Wat die uitspraak van senator McCain over Greenspan met dit alles te maken heeft?

Veel moeilijker

Powells termijn als voorzitter van de Fed eindigt in februari. Hij wil niet zeggen of hij over zijn herbenoeming met het Witte Huis gesproken heeft of zelfs of hij dat überhaupt wil.

Als ik Joe Biden zou zijn, dan zou ik nu hetzelfde over Powell zeggen als wat McCain destijds over Greenspan zei. Powell is mijns inziens een veel betere communicator dan Alan Greenspan, tussen 1987 en 2006 Fed-voorzitter. Greenspan staat als meestercommunicator te boek omdat hij de gave bezit veel woorden te gebruiken zonder dat iemand in staat was te begrijpen wat hij zou werkelijk zei.

Powell gebruikt juist weinig woorden om veel te zeggen zonder paniek te veroorzaken op de markten. Dat is, in mijn optiek, veel moeilijker te doen dan wat Greenspan deed.

Koersen liepen verder op

Neem deze week. Powell bracht het nieuws dat het monetaire beleid minder ruim zal worden. Het zeer ruime beleid was dé drijfveer achter koersstijgingen afgelopen jaren.

Toch daalden de koersen niet door Powell, sterker nog, die liepen verder op. Communicatie met de financiële markten en de buitenwereld zal in 2022 zeer belangrijk zijn. Ik zie niemand die dat beter zou kunnen doen dan Powell.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's