Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Klimaatverandering: Niets doen is pas duur

De klimaatmaatregelen waar beleidsmakers momenteel voor staan zijn volgens Pictet AM misschien wel de belangrijkste keuzes in de geschiedenis van de mensheid.

In Nederland is er dit jaar weinig van te merken, maar ook dit jaar worden allerlei weerrecords gebroken. Terwijl ons land nog een koud voorjaar achter de rug heeft – met zelfs de koudste aprilmaand sinds 1986 – werd het in andere delen van de wereld warmer dan ooit. In juli liep de temperatuur in het Canadese plaatsje Lytton op tot maar liefst 49,6 graden. Het was alweer de tweede extreme hittegolf op het noordelijk halfrond in 2021. In juni liep de temperatuur in het Midden-Oosten op tot meer dan 50 graden.

Ook in de toekomst wordt de aarde steeds warmer. De temperatuur ligt inmiddels ongeveer 1 graad Celsius hoger dan in 1900. Die temperatuurstijging zet een dreigende kettingreactie in gang die de CO2-uitstoot verder versnelt. Met name in het smelten van het ijs in Groenland, Alaska, Noord-Canada en Rusland schuilt een groot gevaar. De bruine toendra die daaronder zit weerkaatst veel minder goed het zonlicht dan de witte sneeuw. Bovendien zit in het permafrost op het noordelijk halfrond maar liefst 1400 gigaton koolstof opgeslagen. Door smeltende sneeuw kan evenveel CO2 vrijkomen als dat de mensheid de afgelopen 200 jaar heeft uitgestoten.

Naast het gebruik van fossiele brandstoffen en het smelten van het landijs, spelen ook bosbranden een rol bij het verergeren van het CO2-probleem. Er komt niet alleen CO2 vrij bij verbranding, maar er blijft ook minder grond over voor bomen, die via fotosynthese broeikasgassen opslaan. Attenborough wijst erop dat klimaatverandering tot allerlei andere problemen leidt.

Een ander gevolg van de hoge CO2-uitstoot is het verzuren van de oceanen. Een derde van alle CO2 die vrijkomt, wordt opgenomen via het oppervlaktewater. De stijgende waterzuurgraad en -temperatuur leiden behalve tot het afsterven van koraalriffen, ook tot grote problemen voor allerlei schaaldieren.

Niets doen is geen optie

De klimaatmaatregelen die beleidsmakers wereldwijd moeten nemen, vormen volgens natuurfilmer David Attenborough de belangrijkste keuzes in de geschiedenis van de mensheid. “Nemen we nu wat financiële maatregelen die misschien wat pijnlijk zijn, of wachten we af totdat klimaatverandering ons dwingt onze levensstijl aan te passen. Uiteindelijk zijn de kosten van actie veel en veel kleiner dan de prijs van niets doen.”

Deze boodschap komt steeds duidelijker binnen bij overheden en bedrijven. Europa en de Verenigde Staten streven ernaar om de CO2-uitstoot uiterlijk in 2050 per saldo tot nul terug te brengen. Voor China ligt die einddatum in 2060. Momenteel ligt de focus heel sterk op het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame energie. Naar verwachting gaat de wereldwijde capaciteit voor zonnestroom in de periode tussen 2021 en 2026 ruimschoots verdubbelen.

Technologische vooruitgang

Behalve door strengere milieueisen wordt deze beweging ook aangewakkerd door technologische vooruitgang. In het voorgaande decennium is de prijs voor het opwekken van een kilowattuur zonne-energie met maar liefst 90 procent gedaald. Voor windenergie zijn deze kosten gehalveerd. In grote delen van de wereld is het al voordeliger om groene energie op te wekken dan om nieuwe capaciteit te bouwen voor fossiele brandstoffen. Dankzij technologische vooruitgang wordt dit verschil de komende tijd alleen maar groter.

Een groeiende capaciteit van groene energie vormt slechts een onderdeel van de energietransitie, die zich steeds duidelijker aftekent. Het is ook van belang om de infrastructuur aan te passen of uit te bouwen. In de toekomst wordt elektriciteit steeds meer op andere plaatsen opgewekt en gebruikt. Op steeds meer daken komen bijvoorbeeld zonnepanelen te liggen en door de omschakeling naar elektrisch rijden moet er voldoende energie beschikbaar zijn op nieuwe snellaadstations.

Voor het maken van de omslag van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, is het ook van belang dat stroom goed opgeslagen kan worden. De bedrijven achter deze innovaties, vormen het beleggingsuniversum van de Clean Energy-strategie van Pictet. Deze strategie kenmerkt zich door een brede aanpak die zich richt op kansen binnen het hele spectrum van duurzame energie, efficiënter energiegebruik, betere infrastructuur en ondernemingen die technologieën ontwikkelen die alle veranderingen mogelijk maken.

Kelp helpt

Attenborough moedigt overigens aan om niet alleen op land naar oplossingen te zoeken: “Een ton droge kelp bevat het equivalent van een ton CO2. We zouden kelp op duurzame wijze kunnen oogsten en gebruiken als bron van bio-energie. En kelpwouden nemen geen grondoppervlakte in ten koste van onszelf of aardse wildernis.”

  • Lees hier het hele artikel

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen