Nieuws

Gezocht: Vrouwelijke professionele belegger

Volgens het nieuwste Alpha Female Report van CityWire domineren mannen nog altijd de beleggingsindustrie. Dat is jammer, want juist met vrouwelijke managers erbij gaan de rendementen omhoog en de risico's omlaag. Vooral in Nederland is het percentage vrouwelijke fondsmanagers onthutsend laag. CityWire rekent op een kentering.

Het is alweer het zesde jaar dat het Britse CityWire, gespecialiseerd in berichtgeving over de fondsenindustrie, een rapport heeft gepubliceerd over de inspanningen die assetmanagers leveren om meer vrouwelijke beleggers op de loonlijst te krijgen.

Er is nog veel werk aan de winkel, want van de 16.353 fondsmanagers die CityWire momenteel in zijn database heeft staan, is slechts 11,8% vrouw. Ofwel, in een gemiddelde lift gevuld met fondsmanagers staan negen mannen en één vrouw. Hoe zal zij zich voelen? Vorig jaar was het percentage vrouwen, dat een beleggingsfonds runt, 11%. Het aantal vrouwelijke beleggingsprofessionals groeit, maar hard gaat het niet.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Wereldwijd zijn er duidelijke verschillen in gendergelijkheid. In de zuidelijke Europese landen Spanje, Frankrijk en Italië ligt het percentage vrouwelijke fondsmanager rond de 20%, terwijl in noordelijke landen, zoals Nederland, België en Duitsland gemiddeld slechts 7% van de beleggingsfondsposities door een vrouw wordt bekleed.

Zo is het ook opmerkelijk dat in Azië (Hongkong, Singapore en Taiwan) meer dan 20% van de fondsbeheerders vrouw is, terwijl dat percentage in de VS niet boven 10% komt.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Op basis van de groei sinds 2016 duurt het nog 127 jaar, totdat er even veel mannen als vrouwen een beleggingsfonds managen. Maar CityWire bespeurt wel degelijk een versnelling, waardoor pariteit misschien al over 48 jaar is bereikt. Het maakt CityWire weinig enthousiast.

Meer gemengde teams

Positief is CityWire vooral over de groei van het aantal fondsen dat wordt geleid door gemengde teams, bestaande uit mannen én vrouwen. In 2016 kende 6,7% van de fondsen gemengde teams. Dat percentage is inmiddels gegroeid tot 11,8%, bijna een verdubbeling.

Reden van deze groei is onder meer de aanname dat gemengde teams betere resultaten neerzetten dan teams die louter uit mannen bestaan. Uit onderzoek van CityWire blijkt dat dit inderdaad het geval is. Terwijl de rendementen van de gemengde teams in de regel bovengemiddeld hoog zijn, ligt de standaarddeviatie veel lager. Met vrouwen erbij nemen de beleggingsrisico's duidelijk af.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De andere reden dat asstetmanagers meer gemengde teams opzetten, is de afname van de zogenoemde star manager culture. Er wordt steeds minder geleund op beleggersgrootheden, die na opmerkelijk successen vaak van hun voetstuk afvallen. Teams brengen meer stabiliteit, niet alleen in geboekte resultaten. Immers, zodra een beleggingsgoeroe om wat voor een reden dan ook wegvalt, heeft het fondsenhuis een probleem. Vervanging is niet eenvoudig geregeld en beleggers lopen onderwijl weg. Met teams zijn personele veranderingen eenvoudig op te vangen. Geen fondsbelegger die het merkt.

Pariteit in beheerd vermogen

Positief is volgens CityWire tevens, dat de beste vrouwelijke fondsmanagers bijna even veel geld beheren als hun mannelijke collega's, te weten 2,9 miljard euro tegenover 3,0 miljard euro. Dat verschil was drie jaar geleden nog veel groter. Toen beheerden vrouwelijke topbeleggers 1,1 miljard euro tegen 1,8 miljard euro bij mannelijke topmanagers.

Deze toename van beheerd vermogen, dat aan vrouwen wordt toegewezen, is in alle beleggingscategorieën zichtbaar. Volgens CityWire wijst dat erop dat fondshuizen even veel vertrouwen hebben in de beleggingskwaliteiten van vrouwen dan in die van mannen.

Oplossing van het turn over-probleem

Vrouwen in belangrijke beleggingsposities krijgen is een ding, maar om hen in deze posities te houden is iets anders. Nog altijd zeggen vrouwen hun baan veel sneller op dan mannen. Ook in de beleggingsindustrie is dat de realiteit.

CityWire verwacht dat Covid dit probleem deels zal oplossen. Door Covid is meer thuiswerken geaccepteerd en juist dat is precies wat veel vrouwelijke fondsmanagers willen. CityWire: "Maar al te vaak zijn vrouwen door inflexibele werktijden ontmoedigd om door te gaan als fondsbeheerder en zijn ze als gevolg daarvan van baan veranderd. Met initiatieven zoals terugkeerprogramma's kunnen we de komende jaren een toename van vrouwelijke fondsbeheerders zien."

Het feit dat Covid ook duurzaam beleggen hoger op de agenda heeft gezet, maakt het volgens CityWire ook aannemelijk dat meer vrouwen de ambitie hebben om een functie te zoeken in de fondsenindustrie.

Het gaat de goede kant op

CityWire concludeert: "Gezien de gecombineerde effecten van de pandemie, de erkenning dat diversiteit zorgt voor betere beleggingsresultaten, interne initiatieven van vermogensbeheerders om meer vrouwen te benoemen op belangrijkste beleggingsposities, en toenemende druk van de klanten, zou de toename van het aantal werkzame vrouwen in de fondsenindustrie wel eens kunnen versnellen in de tot nu toe langzame tocht naar gendergelijkheid."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

    Online magazine ETF's