Nieuws

AFM: Duurzaamheidseffect SFDR valt tegen

Zo'n 57% van de Nederlandse beleggingsfondsen heeft geen duurzame kenmerken. Bij de fondsen die wel claimen duurzaam te zijn, kunnen grote vraagteken worden gezet, zo meldt de AFM.

Daarnaast is de informatieverschaffing over de duurzaamheidsrisico’s en -kenmerken van veel fondsen nog vaak te algemeen, waardoor beleggers te weinig weten over de producten waarin ze beleggen. Dat zijn de belangrijkste conclusies die de AFM trekt in een verkennend onderzoek naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Deze Europese verordening is sinds afgelopen maart 2021 van kracht en heeft als doel om de informatievoorziening aan eindbeleggers over de duurzaamheidseffecten van een beleggingsproduct te verbeteren.

Zo moeten fondsbeheerders toelichten hoe zij omgaan met duurzaamheidsrisico’s in hun beleggingsbeleid en inzicht geven in de waarschijnlijke effecten op het rendement. De AFM heeft de toepassing van deze nieuwe regels bij 100 beheerders van 1250 Nederlandse fondsen onderzocht.

Hoezo duurzaam? 

“Er is gekeken naar de naleving van artikelen 6, 8, en 9, die zich richten op de precontractuele informatieverschaffing in het prospectus.” De resultaten zijn niet bijster positief.

Hoewel de Nederlandse beleggingsindustrie zichzelf als een koploper beschouwt in duurzaam beleggen heeft 57% van de onderzochte 1250 fondsen geen duurzame kenmerken. Door SFDR is dit expliciet gemaakt.

Uit het verkennend onderzoek blijkt verder dat 35% van de fondsen door fondsbeheerders wordt gekwalificeerd als een fonds met duurzame (ecologische of sociale) kenmerken en 8% geeft aan duurzame beleggingen als doel te hebben.

Weinig diepgang

De AFM plaatst hier echter vraagtekens bij. Bij 46 van deze laatste groep fondsen is gekeken of dit predicaat op basis van de verschafte informatie passend lijkt. Voor slechts een deel is dit het geval. De onderzochte duurzame fondsen hebben informatie over duurzaamheidsrisico’s opgenomen in het prospectus, maar deze blijkt volgens de AFM in veel gevallen te algemeen en mist diepgang.

“Een concrete beschrijving van de duurzame doelstelling ontbreekt bijvoorbeeld of er is geen concrete beschrijving van de ecologische of sociale kenmerken die het fonds wil promoten.”

AFM: fondsen te weinig duurzaam

Meer wetgeving volgt

De AFM blijft hoopvol gestemd over de toekomst. “SFDR is nieuw en technische standaarden (RTS) moeten nog definitief worden vastgesteld.”

De toezichthouder weet ook dat nieuwe wetgeving op komst is, dat eindelijk definieert (taxonomie) wat onder duurzaam beleggen moet worden verstaan. De AFM verwacht dat dit, samen met de leerpunten uit het rapport, zal leiden tot specifieke informatie voor beleggers.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Assetallocatie