Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

David Attenborough wijst de weg

De film A Life on Our Planet van David Attenborough heeft het klimaatbeleid volgens Pictet AM in een stroomversnelling gebracht.

"Er is veel geschreven over duurzaam beleggen en de noodzaak om de leefbaarheid van onze planeet te beschermen. Maar al die verhalen samen, hebben nog niet zoveel in beweging gebracht als A Life on Our Planet.

Deze film van natuurfilmer David Attenborough, die in het najaar van 2020 op videodienst Netflix verscheen,  heeft sindsdien heel veel losgemaakt.

De rode draad in de film is de metafoor tussen de kernramp in Tsjernobyl en de klimaatdreiging. In beide gevallen ontstaat door de ongelukkige combinatie van menselijke fouten een plek waar mensen niet meer kunnen wonen. Het verlies aan biodiversiteit is volgens Attenborough een van de grootste bedreigingen voor onze planeet.

Dankzij het evenwicht in de natuur is het klimaat de afgelopen duizenden jaren zeer stabiel. De temperatuurschommelingen bleven in de voorgaande 10.000 jaar beperkt tot niet meer dan een graad Celsius. Dat evenwicht is al tijdens het leven van Attenborough uit balans geraakt. De gemiddelde temperatuur ligt dit jaar een graad Celsius hoger dan toen hij in 1937 werd geboren. Als we doorgaan alsof er niet aan de hand is, dan loopt het temperatuurverschil op tot vier graden Celsius in 2100.

Marokko als voorbeeld

De opwarming van de aarde wordt behalve door een dalende biodiversiteit ook veroorzaakt door de hoge CO2-uitstoot als gevolg van menselijk handelen. A Life on Our Planet brengt in beeld hoe het aantal CO2-deeltjes in de atmosfeer tijdens zijn leven met de helft is toegenomen.

De verbranding van fossiele brandstoffen is een grote boosdoener. Attenborough doet een oproep aan pensioenfondsen om daar niet langer in te beleggen: “Daarmee steunen ze bedrijven die een toekomst bedreigen, waarvoor hun klanten juist vermogen opbouwen.”

Met Marokko als voorbeeld laat hij zien hoe we een omslag kunnen maken. Rond de eeuwwisseling was het land op energiegebied volledig afhankelijk van de invoer van olie en aardgas. Nu voorziet Marokko voor maar liefst 40% in de eigen behoefte.

Dat doet het land volledig met duurzame bronnen, zoals bijvoorbeeld het grootste veld zonnepanelen ter wereld. De omslag gaat zo snel, dat Marokko rond 2050 kan uitgroeien tot een exporteur van duurzame energie.

Vaarwel natuur

Ontbossing is een andere reden voor klimaatverandering. Het massaal verdwijnen van bomen heeft ook een groot effect op de biodiversiteit. De oplossing voor ontbossing ligt voor de hand: alleen bomen kappen in speciale bosgebieden waar ook meer dan voldoende nieuwe bomen worden aangeplant.

Boomkap gebeurt behalve voor de houtopbrengst ook om land vrij te maken voor het verbouwen van gewassen.

Wereldwijd wordt meer dan de helft van de vruchtbare grond inmiddels al door mensen verbouwd. Dat gebeurt niet altijd even zorgvuldig. Bodemuitputting vormt een van de grote bedreigingen voor de toekomstige voedselvoorziening. Het is des te pijnlijker als wordt bedacht dat het overgrote deel van de gewassen niet eens door mensen wordt opgegeten.

Runderen, varkens, pluimvee en andere dieren door mensen voor voeding gefokt worden, vormen inmiddels 60% van het totale gewicht van zoogdieren op onze planeet. Dieren die in het wild leven zijn samen goed voor slechts 4% van het totale zoogdiergewicht.

Duurzame oplossing dichtbij huis

Volgens A Life on Our Planet hoeven we de grens niet over om een oplossing te vinden voor de schaarste aan vruchtbare landbouwgrond. Nederland loopt voorop op het vlak van het efficiënt en duurzaam verbouwen van gewassen.

Binnen twee generaties zijn boeren en telers erin geslaagd om de totale oogstopbrengst te vertienvoudigen. Bovendien is het gebruik van water, pesticiden en kunstmest in deze periode afgenomen. Dat geldt overigens ook voor de CO2-uitstoot voor de landbouwindustrie. Nederland is uitgegroeid tot de een na grootste voedselexporteur ter wereld.

Veel van de uitdagingen waar we voor staan een gevolg van een grote bevolkingsgroei. Toen Attenborough in 1954 zijn carrière begon, woonden 2,7 miljard mensen op aarde. Tegenwoordig zijn dat er ongeveer acht miljard. Het goede nieuws is dat de snelheid van die groei afneemt, omdat de levensverwachting toeneemt.

Om ervoor te zorgen dat onze aarde een leefbare planeet blijft, is het van groot belang om op allerlei verschillende gebieden actie ondernemen: van het tegengaan van het terugdringen van de CO2-uitstoot tot het tegengaan van ontbossing, en van het beschermen van de biodiversiteit tot het aanpakken van overbevolking.

In de komende weken zal Pictet AM in een serie artikelen inzoomen op deze uitdagingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen