Nieuws

Bedrijven met speciaal ESG-bestuur zijn meer duurzaam

Zijn bedrijven wel zo duurzaam als ze zeggen? NN IP en Glass Lewis hebben dit onderzocht en komen tot de conclusie dat bedrijven met een bestuurslaag die zich alleen op ESG richt de beste resultaten laten zien.

Stel er zijn twee op het eerste gezicht gelijkwaardige bedrijven. Allebei zeggen ze duurzaam te zijn. Welke van de twee moet een belegger dan kiezen vanuit een duurzaamheidsoogpunt?

Dat is het onderwerp van een studie van NN Investment Partners (NN IP) en consultancybureau Glass Lewis. De belangrijkste conclusies zijn:

  1. De beste resultaten worden bereikt als er een speciale ESG-commissie is op het hoogste niveau (Raad van Bestuur) die zich alleen daar mee bezig houdt. Europese en Amerikaanse bedrijven lopen hier momenteel bij voorop. 
  2. Nog beter is het als deze commissie open en helder communiceert naar de buitenwereld over wat er goed, maar ook wat er slecht gaat. Op de lange termijn betaalt zich dat uit in betere ESG-scores. Europese bedrijven doen het wat dit betreft beter dan Amerikaanse bedrijven. Azië loopt nog ver achter.

Niet vanzelfsprekend

Beide punten zijn niet vanzelfsprekend. Veel bedrijven brengen ESG onder in bestuurscommissies die ook met andere dingen bezig zijn, R&D bijvoorbeeld of juridische zaken. Maar uit de studie blijkt duidelijk dat dit minder goed werkt.

Het is zelfs zo dat ook als ESG op een lager hiërarchisch niveau wordt opgepakt en dat gebeurt door een commissie die alleen dat als verantwoordelijkheid heeft.

Dan is dat nog altijd beter dan als ESG op het hoogste niveau wordt ondergebracht bij een commissie met gedeelde verantwoordelijkheden.

Adrie Heinsbroek

Adrie Heinsbroek, hoofd duurzaamheid bij NN IP: “De mate waarin raden van bestuur toezicht houden op duurzaamheid varieert sterk en is soms vrij beperkt. De beslissing om afzonderlijke of gecombineerde ESG-commissies op bestuursniveau in te stellen blijft vrijwillig, maar wordt zowel intern beïnvloed."

"Bijvoorbeeld door een bedrijfscultuur die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, als extern door factoren zoals druk van stakeholders en regelgeving. Aangezien deze commissies vrijwillig zijn, zouden ze kunnen worden gezien als een teken dat een bedrijf meer aandacht besteedt aan de ESG-prestaties, maar van de andere kant kan het ook een teken zijn van een vrij oppervlakkige betrokkenheid bij het thema.”

Gezondheidszorg zwak

In de studie zijn 129 bedrijven uit verschillende regio’s en sectoren met elkaar vergeleken. De meeste (57) kwamen uit Europa. Opvallend genoeg zijn energie en grondstoffen twee sectoren die er in positieve zin uitspringen met een hoog percentage met stand-alone ESG-commissies.

De gezondheidszorgsector is daarentegen relatief zwak, met 40% van de bedrijven die niks prijsgeeft over hun ESG-management.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie