Nieuws

Pas op met themafondsen!

Corona heeft gezorgd voor meer vraag naar themafondsen. Karen Kharmandarian van Thematics AM vindt het een gevaarlijke ontwikkeling. Vooral de themafondsen die zich op niches richten kunnen voor grote teleurstelling zorgen.

Themafondsen zijn hot. Sinds de coronacrisis komen er bijna dagelijks nieuwe fondsen bij. Het zijn er inmiddels honderden met een snel groeiend marktaandeel. Morningstar berekende onlangs dat het belegd vermogen in de themafondsen de laatste drie jaar is toegenomen van 428,6 miljard dollar naar 595 miljard dollar, een groei van meer dan 40%!

Volgens Karen Kharmandarian, CEO van Thematics Asset Management’s, hebben beleggers er feitelijk een hele nieuwe beleggingscategorie bij gekregen. 

E-commerce en thuiswerken

De themafondsen kunnen zowel passief (ETF’s) als actief zijn, maar wat ze de laatste anderhalf jaar bijna allemaal gelijk hebben, is dat ze inspelen op corona- en klimaattrends. 

Denk aan ontwikkelingen zoals thuiswerken, e-commerce, elektrisch rijden, waterstof, schoon water, zonnepanelen en verschillende andere technologieën waarvan gedacht wordt dat ze in een stroomversnelling kunnen komen zoals robotica, cloud computing en kunstmatige intelligentie.

Kharmandarian werkt zelf voor een van de partijen die de themafondsen aanbiedt, en toch maant hij tot voorzichtigheid.

Microtrend of echte trend voor de lange termijn

Een van zijn grootste bezwaren is dat er nog veel onduidelijk is over de precieze gevolgen van corona, en hoe lang de effecten aanhouden. Verdwijnen winkels bijvoorbeeld echt helemaal uit het straatbeeld? Gaan we nog naar kantoor in de toekomst? En hoe vaak laten mensen in de toekomst hun eten thuisbezorgen?

Het is volgens Kharmandarian moeilijk in te schatten of we te maken hebben met microtrends die tijdelijk zijn, of microtrends die zich ontwikkelen tot een echte lange termijn trend. “Dat valt pas na verloop van tijd te zien.”

Elektrisch rijden

Een van de thema's waar hij twijfels over heeft, is de elektrische auto en accutechnologie. Met de energietransitie en noodzaak van CO2-reductie lijkt dit een sure bet, maar dat is het volgens Kharmandarian niet, want het kan best zo zijn dat er over tien jaar veel betere groene alternatieven zijn.

Kharmandarian kiest daarom liever voor “toekomstige mobiliteit” als thema. Daar zit alles in, waardoor de risico’s beter gespreid kunnen worden.

Bescherming tegen marktschokken

Ook op andere vlakken adviseert Kharmandarian breed samengestelde fondsen. Die zijn minder kwetsbaar voor plotselinge marktschokken. Dus liever een milieu- én waterfonds samen dan alleen een waterfonds, of liever een schoon energiefonds in plaats van alleen maar zon of wind.

Zeker nu, met de grote populariteit van de themafondsen, is spreiding belangrijk. Het kan namelijk snel omhoog maar nog sneller omlaag gaan. Beleggers willen voorkomen dat ze dan allemaal tegelijkertijd door dezelfde smalle deur moeten.

Kharmandarian: “Narrowly defined strategies targeting trendy or unproven activities and companies, can only be a portion of your thematic portfolio and better fit for tactical bets. They cannot be your strategic thematic exposure as a whole, which has to pull the levers of well understood secular trends underpinning it.”

Wees geduldig

Maar zelfs breed samengestelde themafondsen zullen vrijwel zeker grote ups en downs hebben. Dat is bijna inherent aan het investeren in thema's met een toekomstvisie. Dat maakt themafondsen volgens Kharmandarian per definitie ongeschikt voor de korte termijn.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie