Nieuws

Niet inflatie, maar deflatie is het probleem

Vermogensbeheerder Putnam Investments verwacht dat de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen is.

De prijzen in de Eurozone zijn in augustus met 3% gestegen vergeleken met een jaar geleden, het hoogste niveau sinds 2011. In Duitsland bedroeg de inflatie zelfs 3,9% en in de VS liepen de prijzen in juli op met 5,4% op jaarbasis.

Het zijn inflatiecijfers die we lange tijd niet gezien hebben. Ze liggen ook ruim boven het streefniveau van 2%. Maar is dat erg? En is het nodig dat centrale banken hard ingrijpen?

Vraag en aambod

Onsel Emre van vermogensbeheerder Putnam Investments denkt van niet. De hoge inflatie is volgens hem het gevolg van een tijdelijke disbalans tussen vraag en aanbod op allerlei terreinen. Door corona was er bijvoorbeeld veel vraag naar (grotere) woningen en als het aanbod gelijk blijft dan stijgen de prijzen.

Hetzelfde geldt voor halfgeleiders. Door corona werken veel mensen thuis en hebben daardoor behoefte aan betere computers. Het aanbod kon daar niet direct op reageren. Het gevolg, hogere prijzen.

Daar komt bij dat mensen relatief veel geld te besteden hebben door de enorme bedragen die overheden en centrale banken de economie in pompen. Dat zorgt voor meer vraag naar goederen en diensten en hogere prijzen.

Rust keert terug

Emre denkt dat de onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod nog wel even aanhoudt, maar als de overheidsstimuleringen langzaam afnemen, dan zal de rust weerkeren. Op sommige markten is dat al het geval.

Denk bijvoorbeeld aan de prijzen van hout en koper, die het hoogtepunt gepasseerd lijken te hebben. Bij andere prijzen zal het langer duren, zoals halfgeleiders en huizen.

Op de middellange en lange termijn maakt Emre zich in de VS meer zorgen over deflatie dan over inflatie. Dat heeft onder andere te maken met de nog altijd hoge werkloosheid, demografische factoren en technologische vooruitgang.

Demografie

Bij de demografie maakt hij onderscheid tussen netto-consumenten en netto-spaarders. De eerste groep is vooral te vinden bij gepensioneerden en jongeren die nog weinig verdienen. De tweede groep zijn alle mensen die daartussen zitten.

Waar Emre zich een beetje zorgen over maakt, is dat de groep 55-plussers die werkloos zijn geworden door corona, momenteel moeilijk aan de slag komen in de VS. Als die trend aanhoudt dan leidt dat tot meer mensen die vroeg met pensioen gaan. Ze zijn langer inactief en hebben minder te besteden. Voor de vraag naar goederen en diensten is dat een slechte zaak.

Tegelijkertijd zijn er allerlei tekenen dat mensen meer sparen omdat ze zich zorgen maken over de toekomst, ook dat heeft een neerwaarts effect op de prijzen.

Voor de effectenmarkt kan het ook een positief effect hebben. Veel van dat spaargeld verdwijnt namelijk niet in een oude sok of op het spaarbankboekje, maar wordt belegd op de beurs of in een eigen huis.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus