Nieuws

Japanse bullmarkt nog niet voorbij

Japanse aandelen hebben een uitstekend decennium achter de rug en Columbia Threadneedle ziet genoeg reden waarom dat, ondanks een zwak eerste half jaar, ook de volgende tien jaar zal gelden.

De Japanse aandelenmarkt is dit jaar slecht begonnen. Dat roept bij sommige beleggers wellicht herinneringen op aan de magere jaren tussen 1989 en 2009, maar volgens fondsmanager Alex Lee van Columbia Threadneedle is dat niet nodig.

Allereerst is er sinds 2008 fundamenteel iets veranderd. Japan heeft lange tijd nodig gehad om zich te herstellen van het barsten van de aandelenbubbel eind jaren 80. Dat had onder andere te maken met de cultuur die het voor het Japanse bedrijven moeilijk maakte mensen te ontslaan.

Maar de laatste tien jaar was er schaarste op de arbeidsmarkt, waardoor veel bedrijven alsnog de slag konden maken naar een efficiëntere bedrijfsvoering.

Corporate governance

Een tweede belangrijke factor die de laatste tien jaar voor een beter beursklimaat heeft gezorgd, was dat bedrijven hun managementcultuur sterk hebben verbeterd.

Samen met relatief lage waarderingen heeft dat geleid tot een outperformance van Japanse aandelen gedurende het laatste decennium. Het is volgens Lee goed mogelijk dat de Japanse beurs het ook de komende jaren goed zal doen.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Voorzichtige jaarprognoses

Voor het zwakke begin van 2021 ziet hij een paar oorzaken die van tijdelijk aard zijn. Het heeft ten eerste te maken met het moment waarop Japanse bedrijven hun outlook voor de volgende twaalf maanden bekendmaken.

In tegenstelling tot veel andere landen gebeurt dat in Japan doorgaans in april of mei en dat was een periode waarin de wereldwijde euforie over de fase na corona plaatsmaakte voor een meer realistische visie.

Dat gold helemaal toen er aanvankelijk weinig schot zat in de mondiale vaccinatiecampagnes tegen corona. Analisten zijn hierin meegegaan en hebben hun omzet- en winstverwachtingen naar beneden bijgesteld. Lee denkt dat dit overdreven was.

Japan was laat met vaccineren

Ten tweede was Japan erg laat met zijn eigen vaccinatiecampagne. Dat zorgde voor een licht depressieve situatie bij de Olympische Spelen. De laatste maand gaat het echter snel met de inentingen. De verwachting is dat Japan eind dit jaar op eenzelfde niveau zit als Europa en de VS.

Tenslotte zijn er nog de verkiezingen op 21 oktober die voor onzekerheid zorgen. Lee denkt dat ook dit tijdelijk zal zijn.

De langetermijnvooruitzichten zijn al met al positief. Lee wijst daarbij ook op het grote aantal technologisch hoogwaardige bedrijven in Japan en de lage aandelenwaarderingen.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie