Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

UBS AM: De vijf belangrijkste trends voor de rest van het jaar

Beleggingsstrategen Evan Brown en Ryan Primmer van UBS Asset Management geven in hun halfjaarlijkse Panorama Outlook antwoord op vijf prangende vragen die nu spelen.

Het beursklimaat is aan het veranderen, wat ook vrij normaal is in het tweede jaar van een bull market. De risicopremies op aandelen hebben bijna de bodem bereikt.

Nu de medaille van beleidsrisico’s twee kanten heeft gekregen, kan dit op de korte termijn een rem zetten op de opwaartse potentie van aandelen. De draai van de Fed kan de zwakte van de dollar terugdraaien en er zijn nog steeds buitenkansjes te vinden in valuta van opkomende markten of in landen waar de centrale bank de rente al behoorlijk heeft opgeschroefd en daar nog niet klaar mee is.

Hierdoor kan volatiliteit ontstaan in procyclische posities. Sterke economische groei en aanhoudende druk van een stijgende inflatie zullen op den duur tot hogere rendementen leiden.

Beleggingsstrategen Evan Brown en Ryan Primmer van UBS Asset Management geven in hun halfjaarlijkse Panorama Outlook antwoord op vijf prangende vragen die nu spelen:

1 - Moeten beleggers bèta op de aandelenmarkten omarmen?

"Het is beter om op de korte termijn vast te houden aan een laag-risicostrategie. Brown en Primmer geven de voorkeur aan procyclische waarde-aandelen, zeker ten opzichte van overwogen posities in aandelen-bèta. Japan en opkomende markten zijn interessante regio’s. De beleggingsstrategen verwachten dat de sterke economische groei aanhoudt. Volatiliteit op de korte termijn biedt kansen om voorzichtig vroeg cyclische aandelen toe te voegen aan portefeuilles."

2 - Welke gevolgen heeft de draai van de Fed op de verwachtingen voor de tweede helft van dit jaar?

Beleggers worstelen volgens Brown en Primmer met het idee dat de Fed het steunpakket eerder zal afbouwen dan verwacht. "De obligatiemarkt zal het voortouw nemen en toonzetten voor andere asset classes. De Fed heeft vertrouwen in het Amerikaanse economische herstel. Die groei is nodig voor hogere bedrijfswinsten. Ook wil de Fed inflatierisico’s indammen die verstorend kunnen werken op de groei, risicoaandelen en bestaande portefeuillestructuren. Als de inflatoire druk afneemt zal het herstel van de wereldeconomie de belangrijkste aanjager zijn van hoe aandelen in absolute en relatieve zin varen op de beurzen."

3 - Welke gevolgen heeft de nieuwe Amerikaanse wetgeving op de markten?

"Het Amerikaanse Congres zal dit jaar waarschijnlijk instemmen met extra begrotingsruimte voor zowel sociale als fysieke infrastructuur, maar ook voor belastingverhogingen. Dit heeft grote gevolgen voor de financiële markten. Het valt Brown en Primmer op dat beleggers zich tot nu niet zo’n zorgen maken over eventuele hogere belastingen. Ze verwachten dat dit zal veranderen. Alhoewel de belastingen die bedrijven krijgen opgelegd nog steeds een stuk lager zullen liggen dan voor de tijd dat Trump besloot de belastingen te verlagen. Daarnaast zijn de Democraten van plan nog meer maatregelen door te voeren die gevolgen kunnen hebben voor de winst onder de streep van multinationals en tech-bedrijven. Al met al is dat geen goed nieuws voor Amerikaanse groeiaandelen."

4 - Kan Europa de beleidsfouten uit de vorige cyclus vermijden?

Primmer en Brown verwachten niet dat lidstaten van de EU opeens aan strenge begrotingsregels moeten voldoen en ook denken ze niet dat ECB de rente verhoogt. "De eurozone heeft te maken met een vertraagd herstel van de dienstensector en daardoor verwachten de beleggingsstrategen dat de economische groei meer geleidelijk gaat dan in andere regio’s, met als voordeel dat de groei niet weer afneemt in 2022. De beleggingsstrategen houden goed in de gaten of het herstel van kapitaalinvesteringen door bedrijven standhoudt. Hieruit kan worden opgemaakt of de verwachtingen voor zowel de publieke als de private sector als pijlers van de outperformance van Europese aandelen blijven gelden."

5 - Wat is nu het meest zichtbare risico?

Het feit dat er minder obligaties worden uitgegeven in China is op dit moment volgens Brown en Primmer het meest zichtbare risico op de macro-economische horizon. "Beleggers hebben een olifantengeheugen wat betreft de pre-coronacrisisgroei in het land. Dit kan leiden tot koersschommelingen van procyclische aandelen, vooral in opkomende markten. Uiteindelijk denken ze dat dit probleem wordt ondervangen door de groei van de wereldeconomie en de relatief bescheiden beleidsverkrapping door Peking. De markten maken zich nu minder druk over het feit dat de koppositie van China als groeimotor aan het verbleken is. Het feit dat er een tekort is aan grondstoffen en centrale banken in opkomende markten een meer hawkish standpunt innemen, stut procyclische posities, zoals lokale valuta, alhoewel de handel daarin op korte termijn kan worden tegengewerkt door de hawkish draai van de Fed."


Evan Brown


Ryan Primmer

 

 

Lees meer

Impact beleggen