Nieuws

Chinese obligatiemarkt opgeschoond

Chinese staatsbedrijven zijn jarenlang gespekt met goedkope kredieten, gegarandeerd door de staat. Maar het roer gaat om. Ook zij krijgen te maken met marktwerking. Dat kan op obligatiemarkten voor turbulentie zorgen, maar het komt de economie ten goede.

De Chinese overheid heeft staatsbedrijven jarenlang gesteund met goedkope leningen. Maar aan dit beleid komt langzaam een eind. De grote vraag is of het afbouwen van deze zombieleningen zal lukken zonder dat de hele obligatiemarkt in paniek raakt. 

Portefeuillemanager Chi Lo van BNP Paribas Asset Management heeft goede hoop dat het werkt, maar het wordt niet makkelijk, zegt hij in de blog China’s bond defaults could be a blessing in disguise. Als het lukt, kan het de Chinese economie volgens hem een stuk gezonder maken.

Vaste hand

Lo verwacht geen radicale acties van de Chinese overheid. Het wordt een precisie-operatie, waarbij systeemrelevante bedrijven, zoals banken, geholpen of gered zullen worden als dat nodig is.

Lo: “Peking zal waarschijnlijk overgaan tot een combinatie van een door de staat geleide herstructurering en marktdiscipline om mismanagement bij bedrijven in de toekomst te voorkomen.”

Paniek voorkomen

Beleggers zullen dit proces niet ongeschonden door kunnen komen. Lo verwacht dat er zeker “haircuts” (afwaardering van leningen) aan te pas zullen komen als bedrijven in een schuldsaneringsproces terecht komen. De overheid zal de pijn voor beleggers proberen te verzachten om paniekverkopen te voorkomen.

Het rationaliseren van het kredietverleningsproces loopt feitelijk al een paar jaar. Tussen 2017 en 2019 ging het bij 80% van alle defaults om particuliere bedrijven. Maar sinds vorig jaar is het percentage state owned enterprises (SOE’s) sterk toegenomen.

In 2020 was het al meer dan 50%. In de eerste helft van dit jaar was het nog meer. Dat geeft volgens Lo aan hoe vastberaden Peking is.

Een zegen in vermomming

De Chinese obligatiemarkt heeft een totale omvang van ongeveer zeventien biljoen dollar, waarvan een flink deel uitstaat bij SOE’s. De herstructurering van zieke bedrijven zal dus pijn gaan doen, maar als het lukt om staatsbedrijven gezonder te maken, dan kan dat volgens Lo een zegen zijn voor de hele economie.

Het betekent namelijk dat er meer kapitaal beschikbaar komt voor goed gemanagede bedrijven die investeringen doen die extra groei opleveren. Voor beleggers betekent het een meer transparante en een meer volwassen obligatiemarkt met in vergelijking tot Europa en de VS behoorlijk hoge rendementen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie