Nieuws

Europa koploper bij ESG-integratie

ESG-criteria spelen inmiddels bij vrijwel alle vermogensbeheerders in de wereld een rol. Maar alleen in Europa worden rigoureuze beslissingen genomen.

Vermogensbeheerders uit continentaal Europa blijven vooroplopen als het gaat om het uitsluiten van bepaalde aandelen en obligaties vanwege slechte ESG-scores. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse adviesbureau Altis Investment Management.

Altis ging langs bij ruim 60 fondsmanagers en nam 210 beleggingsstrategieën onder de loep. Allereerst blijkt daaruit dat de grote meerderheid van de managers ESG-criteria inmiddels omarmt. Tegelijkertijd zijn er grote verschillen in de manier waarop en met welke intensiteit.

Dat heeft volgens Altis onder andere betrekking op het gevoerde uitsluitingsbeleid, het stembeleid tijdens aandeelhoudersvergaderingen, en de diepgang van ESG-integratietechnieken.

Per regio

Als er wordt gekeken naar de totaalscores per regio, dan steekt het Europese vasteland er met kop en schouders bovenuit. Fondsmanagers uit Europa kregen een gemiddelde beoordeling van 66, tegenover 55 in het VK en 53 in de VS.

Bij de beleggingsstrategieën was het beeld grofweg hetzelfde (scores van 60 in Europa, 52 in het VK en 44 in de VS). 

Alle 60 fondsbeheerders bij elkaar kregen een cijfer van 58, wat zes punten beter was dan een jaar eerder.

Uitsluiting

Altis beoordeelde de fondsen en strategieën op basis van meer dan 100 criteria. Enkele belangrijke vragen waren:

  • Welke data worden er gebruikt?
  • Hoeveel data worden er gebruikt en van welke leveranciers?
  • Worden bepaalde bedrijfstakken uitgesloten?
  • Wordt er gekeken naar best practices in sectoren?

Interessant is dat er grote verschillen zijn in het uitsluitingsbeleid tussen Europa - waar uitsluiting heel normaal is - en de VS en het VK.

Wapenproducenten, tabak en palmolie

In Continentaal Europa werden 20 fondsmanagers ondervraagd. Daarvan gaf 91% aan niet te beleggen in controversiële wapens, 82% niet in tabaksproducenten, 32% niet in palmolie en 82% niet in kolen. 

In de VS ligt dat heel anders. Daar lagen de percentages in alle gevallen bij 10%, behalve bij palmolie, dat 0% van de fondsmanagers uitsluit.

In het VK was het 43% bij de wapens, 7% bij tabak, 0% bij palmolie en 14% bij kolen.

Stemmen met de voeten

Een grote verandering ten opzichte van tien tot twintig jaar geleden is dat institutionele beleggers – zoals fondsbeheerders – zich tegenwoordig veel actiever opstellen in aandeelhoudersvergaderingen.

Dat ziet Altis ook terug in de antwoorden. “Vrijwel elke assetmanager voert anno 2021 een stem- en engagementbeleid.”

ESG-data

Data spelen zoals bekend een hoofdrol bij het uitvoeren van ESG-beleid. Er zijn verschillende manieren om bedrijven te beoordelen. De uitkomsten per dataleverancier zijn daarbij lang niet altijd gelijk.

Uit het Altis-onderzoek blijkt dat ruim 83% van de assetmanagers gebruikmaakt van ESG-data. Er was slechts een enkele passieve assetmanager die aangaf bij de wereldwijde aandelenkeuzes géén ESG-factoren mee te nemen.

De ESG-data komen bijna altijd van externe providers. De helft van de assetmanagers (52%) verrijkt deze data dan nog verder met eigen data en modellen.

ESG-integratie

De meest sophisticated assetmanagers maken gebruik van meerdere dataproviders. “Zij lijken zich bewust te zijn van de soms grote verschillen tussen providers”, zegt Altis. De mate van ESG-integratie, of verwevenheid, in het beleggingsbeleid is bij deze partijen over het algemeen het grootst.

Strategieën met een lage ESG-integratie leunen meestal sterk op uitsluitingen en maken eventueel gebruik van ESG-scores in de besluitvorming. Een volgende stap is het strenger uitsluiten en ESG-scores krijgen een prominente rol zoals bij een best-in-class beleggingsstrategie.

“Met name bij Europese actieve fondsmanagers zien wij een hoge mate van ESG-integratie. Portfoliomanagers krijgen daar concrete ESG-doelen mee, beleggingsportefeuilles zijn geconcentreerder en het gebruik van stemrecht wordt toegepast op alle posities in de beleggingsportefeuille.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus