Nieuws

CO2-rechten kunnen koersen met 40% drukken

Als we klimaatopwarming willen tegengaan, dan hangt daar een prijskaartje aan. Van Lanschot Kempen denkt dat beurzen de komende jaren te maken krijgen met een negatief effect dat kan oplopen tot boven de 40%.

Dit jaar zijn het de bloedhete temperaturen in het westen van Canada die wetenschappers verbazen. Vorig jaar waren het de bosbranden in Australië en de temperaturen van tegen de 40 graden in Siberië.

Voor de meeste politici is het inmiddels wel duidelijk dat we er als samenleving niet onder uitkomen om harde maatregelen te nemen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Een van de meest voor de hand liggende manieren, is het duurder maken van CO2-emissierechten.

Meerdere scenario's

Volgens de Nederlandse zakenbank Van Lanschot Kempen is het een kwestie van tijd voordat dit gebeurt. Hoe langer er gewacht wordt hoe duurder de rechten moeten worden, met hele akelige gevolgen voor de beurs.

Bij aandelenindices zoals de MSCI World moeten beleggers rekenen op een negatief effect dat kan uiteenlopen (ceteris paribus) van 20,4% bij een prijs van 75 dollar per ton CO2-equivalent (t CO2e), tot zelfs meer dan 40% als de prijs voor de emissierechten wordt opgetild naar 150 dollar per ton.

Europa en de VS 

Vooral Amerikaanse aandelen kunnen het zwaar te verduren krijgen. In het scenario van 150 dollar per ton kan het negatieve effect oplopen tot boven de 50%. Dat betekent dus een koershalvering vanaf de huidige niveaus. In Europa is de schade iets kleiner met -30,8%.

Het gaat daarbij niet alleen om de 75 of 150 dollar per ton. Bijna nog belangrijker is hoe de CO2-uitstoot wordt gemeten. Er kan bijvoorbeeld puur en alleen gekeken worden naar de directe uitstoot van een bedrijf. In vaktermen wordt dat scope 1-uitstoot genoemd.

Scope 2 gaat en stapje verder en kijkt naar de indirecte uitstoot als gevolg van de opwekking van ingekochte energie. En tenslotte wordt er bij scope 3 gekeken naar alle indirecte uitstoot die zich (naast scope 2) voordoet binnen de waardeketen van de rapporterende onderneming, met inbegrip van zowel upstream- als downstream-uitstoot.

Horrorscenario's

De echte horrorscenario’s - zoals hierboven beschreven - treden op als bedrijven moeten betalen voor scope 1-, 2- en 3-uitstoot. Maar ook als er alleen naar scope 1 en 2 wordt gekeken, zullen de koersen volgens Van Lanschot Kempen een flinke duw naar beneden krijgen.

Gelukkig voor beleggers verschillen de effecten wel sterk per sector. Het zijn uiteraard de grootste vervuilers, zoals oliebedrijven en de zware industrie, die de hoogste tol betalen. Maar er zijn ook winnaars van de overgangsfase naar een duurzamere toekomst.

Volgens Van Lanschot is het nog niet te laat om de switch te maken naar beursfondsen die ESG-proof zijn. Dat kan enorm veel schelen qua rendement, want de klimaatveranderingen zijn nog lang niet in de marktprijzen verwerkt.

Minder risisco, meer rendement 

Michel Iglesias del Sol, Managing Director, Investment Strategy Advisory bij Van Lanschot Kempen, zegt daar het volgende over: “Er komt steeds meer bewijs dat ESG-bewuste strategieën lagere risico’s met zich meebrengen en hogere rendementen kunnen opleveren."

"Beleggers zoals pensioenfondsen met een horizon van meer dan tien jaar zullen hoogstwaarschijnlijk de impact ondervinden van klimaattransitierisico’s, en beleggers met een langere horizon zullen waarschijnlijk zowel transitierisico’s als fysieke risico’s ondervinden als in aandelenportefeuilles geen rekening wordt gehouden met het streven naar CO2-vermindering.”

20% extra rendement

De analyse van Van Lanschot Kempen wijst er volgens hem op dat de kosten en de voordelen van de-carbonisatie nog niet volledig zijn verdisconteerd door de aandelenmarkten. Hierdoor ontstaan er voor beleggers kansen om de grootste gevolgen van hogere CO2-prijzen te vermijden zonder dat dit ten koste gaat van het rendement.

Van Lanschot Kempen raamt dat het inrichten van een klimaatpositieve portefeuille in de komende tien jaar 20% extra rendement kan opleveren, zelfs in vergelijking met een lage CO2- en/of duurzame aandelenstrategie.

CO2-inkomsten en uitgaven

Dit kan worden bereikt door het transitierisico van bestaande aandelenposities te verminderen (door bestaande aandelenbelangen te verruilen voor aandelen in ondernemingen die zich richten op een lage CO2-uitstoot of op de klimaattransitie) en tegelijkertijd te zoeken naar mogelijkheden om rechtstreeks te profiteren van de transitie-economie – bijvoorbeeld door te beleggen in groene technologie door middel van nieuwe, gerichte allocaties binnen zowel openbare als onderhandse markten.

Nikesh Patel, hoofd Investment Strategy UK wijst erop dat overheden de inkomsten uit CO2-heffingen ook moeten uitgeven: “In het geval van klimaatrisico is er een sterk opwaarts potentieel. Als er bijvoorbeeld een hogere CO2-belasting komt, moet de opbrengst ook worden uitgegeven, bijvoorbeeld aan groene infrastructuur of schone energie."

"Er moeten nieuwe producten, diensten, infrastructuur en intellectueel eigendom worden gecreëerd, en dat biedt beleggers een kans op aantrekkelijke rendementen.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?