Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Economische inspiratiebron China

Terwijl de financiële markten zich afvragen wanneer en hoe de Fed en de ECB de monetaire teugels weer zullen aanhalen, verwacht Chi Lo, econoom bij BNP Paribas Asset Management, dat de People’s Bank of China juist gaat verruimen. Dat zal Chinese aandelen en obligaties vleugels kunnen geven.

China was het eerste land dat economisch van Covid-19 herstelde. Een blik op de Chinese beurzen is daar geen reflectie van, want Chinese aandelen staan sinds het Chinese nieuwjaar onder druk. Dat verbaast econoom Chi Lo bij BNP Paribas Asset Management niet.

Volgens deze macro-econoom, die de ontwikkeling van de Chinese economie vanuit Hongkong op de voet volgt, neemt het Chinese groeimomentum duidelijk af. Dat is volgens hem niet meer logisch, aangezien Beijing hard bezig is de kredietgroei af te remmen om de financiële risico’s te beperken. Daarnaast loopt de exportgroei terug, doordat de rest van de wereld weer aan het produceren slaat.

Ook moet Chi Lo vaststellen dat de Chinese consumptiegroei danig tegenvalt. “De consumentenbestedingen hebben geleden onder de toenemende financiële stress als gevolg van het beleid van Peking om schulden af te bouwen en structurele hervormingen door te voeren, waardoor meer schulden niet worden terugbetaald en er onzekerheid ontstaat over de inkomensgroei.”

Chi Lo van BNP Paribas AM

Volgens Chi Lo doet de Chinese regering er verstandig aan om de kredietgroei af te remmen. “Schuld afbouw doet op de korte termijn pijn, maar op de lange termijn leidt het tot een robuuster financieel systeem, en houdt het de inflatie onder controle. Short term pains for long term gains.

Winstmarges onder druk

Over inflatie gesproken. Die kent in China twee snelheden. De producentenprijsindex (PPI) steeg in mei met 9% op jaarbasis, terwijl de consumentenprijsindex (CPI) slechts met 1,3% toenam, met een kern-CPI die slechts 0,9% groeide. Chinese bedrijven voelen de gevolgen. Terwijl de kosten sterk toenemen, blijft de omzetgroei sterk achter, wat druk geeft op de winstmarges.

Chi Lo haalt zijn schouders op. “Dat Chinese aandelen sinds het Chinese nieuwe jaar amper van hun plaats zijn gekomen in plaats van te dalen, vertelt mij dat bedrijven de effecten van de lagere marges kunnen compenseren door de operationele efficiëntie te verbeteren.”

Daarnaast constateert de econoom dat de vraag naar onder meer basisconsumptiegoederen, gezondheidszorg en IT sinds het uitbreken van de pandemie sterk is gebleven, waardoor bedrijven in deze sectoren over voldoende prijszettingsvermogen beschikken.

Dit in tegenstelling tot autobedrijven en de vrijetijdssector, die alle grote hinder hebben ondervonden van de lockdown. Chi Lo: “Bedrijven met een sterk prijszettingsvermogen zouden het beter moeten blijven doen dan de markt.”

Chinese centrale bank draait

Chi Lo verwacht dat de People's Bank of China (PBoC) het huidige verkrappende monetaire beleid in de komende maanden zal versoepelen. “De meest recente macro-economische indicatoren voor mei 2021 laten zien dat de economische groei van China ongelijk blijft, waarbij het herstel van de vraagzijde van de economie nog steeds achterblijft bij de productiezijde.”

De door Chi Lo voorspelde beleidsverandering van de PBoC wordt nog niet door iedereen gedeeld, maar volgens hem zien steeds meer analisten de druk op de PBoC toenemen om de teugels iets te laten vieren. De belangrijkste reden voor een beleidsverandering is het streven van de Chinese regering om de Chinese economie jaarlijks met minimaal 6% te laten stijgen. “Het huidige beleid staat dat in de weg.”

Overigens zullen de mogelijke maatregelen van de Chinese centrale bank beperkt zijn. “Reken niet op een renteverlaging of een forse geldinjectie”, zegt Lo. “De PBoC zal voorzichtig opereren om het financiële beleid van de regering niet te dwarsbomen. Ik verwacht maatregelen die voor extra liquiditeit zorgen en selectieve kredietgroei mogelijk maken. Net als de regering streeft de PBoC naar een gezonde balans tussen groei en schuld afbouw.”

"De PBoC zal voorzichtig opereren om het financiële beleid van de regering niet te dwarsbomen"

Hogere aandelenkoersen

Analisten verwachten dat de PPI-inflatie binnenkort een piek zal bereiken als gevolg van onder meer normalisering van de grondstoffenprijzen, naarmate de wereldwijde toeleveringsketens verbeteren. Ondertussen zal de consumenteninflatie naar verwachting gematigd blijven als gevolg van een zwak herstel van de consumptiebestedingen. Chi Lo denkt aan een plusje van 1,4%.

Mocht de PPI deze zomer inderdaad pieken, dan zal de druk op de bedrijfswinsten moeten afnemen, waardoor er in de tweede helft van 2021 een gunstiger klimaat voor Chinese aandelen ontstaat. Dat gunstige klimaat krijgt volgens Chi Lo een extra boost als de PBoC inderdaad aan de vooravond staat van een soepeler beleid. “Dat zou veel onzekerheid wegnemen. Extra liquiditeit leidt bovendien tot lagere rentes, wat altijd goed is voor aandelen.”

"Extra liquiditeit leidt tot lagere rentes, wat altijd goed is voor aandelen”

Meer regels?

Onderwijl pakt China, net als de EU en de VS, de almacht van de grote technologiebedrijven aan. Dat China net even wat forser ingrijpt, heeft volgens Chi Lo te maken met de tomeloze groei van fintechbedrijven in China. “De Chinese regelgeving lag hopeloos achterop. Een inhaalslag is nodig. Gebrek aan regels kan leiden tot een financiële crisis. Daar zit Beijing niet op te wachten. ”

Volgens Chi Lo zullen beleggers moeten rekenen op nog strengere regelgeving , hetgeen de waarderingen van veel techbedrijven zal raken. Daar staat tegenover dat Chinese techbedrijven, net als veel andere innovatieve bedrijven, de komende jaren kunnen profiteren van het Chinese beleid dat onveranderd inzet op sterke economische groei waarbij de technologische onafhankelijkheid van het buitenland zoveel mogelijk moet verminderen.

Chi Lo ziet om die reden goede beleggingskansen voor Chinese tech, biotech, luchtvaart, AI, elektrische auto’s en bedrijven die zich richten op de consument met kwaliteitsproducten. Een beleggingsfonds dat goed is gepositioneerd om van een nieuwe Chinese bullmarkt te profiteren is BNP Paribas China Equity, dat vooral belegt in grote groeiaandelen die zijn genoteerd op het Chinese vasteland, Hongkong en Taiwan.

Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie (EBi). Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7.

Dalende obligatierisico’s

Zoals de kansen voor Chinese aandelen verbeteren, zo is Chi Lo ook positiever geworden over de Chinese obligatiemarkt. Deze markt, die pas sinds kort open staat voor internationale beleggers, is met een omvang van ca. 15 biljoen dollar inmiddels al de tweede obligatiemarkt ter wereld. Nu de drie grote kredietbeoordelaars de licentie hebben gekregen om ook Chinese schuld te waarderen, zullen meer beleggers van buiten de mogelijkheid krijgen om Chinese schuld te kopen. “Voor het vertrouwen in de Chinese obligatiemarkt is dit een belangrijke stap.”

Wel waarschuwt Chi Lo obligatiebeleggers om goed hun huiswerk te doen. “Nu de Chinese regering staatsbedrijven toestaat failliet te gaan, is het risico van defaults toegenomen. Dat is iets om in de gaten te houden. Op den duur komt het de kredietwaardigheid van Chinese schuld wel ten goede.”

Geen toekomst voor bitcoin

Ten slotte moet er ook nog iets worden gezegd over de pogingen van Beijing om bitcoin en andere crypto’s de nek om te draaien. De meeste bitcoins worden in China gedolven en daar is veel energie mee gemoeid. Dat raakt direct de duurzaamheidsambitie van China, waardoor het minen van bitcoin in China niet langer is toegestaan. “Ook andere landen hebben te maken met de vervuilende aspecten van crypto’s. Ik kan me goed voorstellen dat de rest van de wereld China hierin zal volgen”, aldus Chi Lo.

Ook het anonieme karakter van de handel in bitcoin en andere crypto’s, waardoor er bijvoorbeeld geen bescherming is tegen oplichting en diefstal, is Beijing een doorn in het oog. “China controleert graag financiële risico’s en dat is met de huidige ongereguleerde bitcoinmarkt onmogelijk”, zegt Chi Lo. “Ook hierin staat China niet alleen. Steeds meer centrale banken maken plannen om eigen digitale munten uit te geven. Hierdoor blijven ze baas over eigen beleid, terwijl de cryptohandel de kans krijgt te floreren.”

Meer lezen over de beleggingskansen in China? Bezoek de Investors Corner van BNP Paribas AM, waar alle Chinaverhalen bij elkaar zijn gebracht.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?