Nieuws

Beleg in vervuilers om de portefeuille te vergroenen

Het lijkt tegenstrijdig: beleggen in bedrijven die tot de grootste CO2-uitstoters behoren om zo de overgang naar een emissievrije toekomst te ondersteunen. Toch is dat precies waar Aberdeen Standard Investments voor pleit.

De crux is, zo zegt de Schotse vermogensbeheerder, om bedrijven te kiezen die weliswaar veel CO2 uitstoten, maar die tegelijkertijd een ambitieus en geloofwaardig plan hebben om daarin verandering te brengen. Die aanpak draagt meer bij aan vergroening dan het simpel uitsluiten van vervuilende bedrijven.

“Zonder beleggingskapitaal kunnen deze bedrijven geen vooruitgang boeken,” vertelt Thomas Leys, beleggingsstrateeg bij ASI, over ondernemingen die niet alleen een ambitieus klimaatdoel stellen, maar ook concrete stappen zetten om dat te verwezenlijken.

Twee voorbeelden

Leys noemt als voorbeeld het bouwconcern LaFarge Holcim. "Dat produceert cement, een activiteit met een buitengewoon hoge CO2-uitstoot. Het Frans-Zwitserse bedrijf hoort zelfs tot de grootste uitstoters in de MSCI All Countries World Index. Maar het heeft zich als doel gesteld om in 2030 de minste uitstoot te hebben van alle collega-cementproducenten."

"De scope 1-uitstoot moet dan met 17,5% gedaald zijn en de scope 2-uitstoot met 65%, vergeleken met 2018. “Emissiebewuste beleggers zouden deze plannen moeten ondersteunen, ondanks de hoge emissies nu,” vindt Leys.

Een ander voorbeeld is het nutsbedrijf Energias de Portugal (EDP) dat grootschalig investeert in hernieuwbare energie. Nog slechts 2% van de kapitaaluitgaven gaat naar fossiel, uitsluitend voor onderhoud van de bestaande conventionele centrales. In februari vervroegde EDP de uitfasering van kolencentrales met vijf jaar, naar 2025. “Een indrukwekkend emissietraject”, zegt Leys.

Meer dan mooie praatjes

Juist bij de grootste CO2-uitstotende ondernemingen is volgens ASI de meeste emissiewinst te behalen. Die bedrijven zitten vooral in de sectoren energie, bouwmaterialen, tech-hardware en transport.

De kunst voor beleggers is om die bedrijven te kiezen die niet alleen mooie doelstellingen uitdragen – emissievrij in 2050, zoals veel bedrijven doen – maar ook aantoonbaar daarin investeren en vorderingen maken.

De grootste uitstoters van CO2

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus