Nieuws

Nutssector loopt ver voorop in klimaatbeleid

Fidelity International vroeg aan analisten welke sectoren het meest actief zijn in het reduceren van de CO2-uitstoot. De nutssector staat ver bovenaan. Fossiele energiebedrijven, chemie en reisbranche doen alleen wat strikt noodzakelijk is, zo blijkt.

Ook binnen het bedrijfsleven groeit het besef dat er snel maatregelen moeten worden genomen om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. 

Welke bedrijven lopen voorop? Volgens de ESG Analyst Survey 2021 van Fidelity International is dat antwoord eenvoudig: nutsbedrijven.

Groene stroom

Fidelity vroeg aan sectoranalisten hoe zij de vooruitgang beoordelen in de door hun gevolgde bedrijfstakken. Bijna 90% van de analisten voor de nutssector zegt dat de bedrijven die zij volgen proactief bezig zijn met CO2-reductie.

Dat is ook in de praktijk zichtbaar met de enorme investeringen die elektriciteitsbedrijven plegen in windmolenparken en andere duurzame energieprojecten.

Geen idealisme 

Uit de gesprekken met de analisten blijkt dat het zeker niet alleen idealisme is wat de elektriciteitsbedrijven drijft. Actief meewerken aan de energietransitie is ook gewoon aantrekkelijk vanuit financieel perspectief.

Een analist uit Europa zegt dat bedrijven grote prikkels ontvangen om over te stappen op groene stroom.

“Economisch gezien valt er voor nutsbedrijven nu meer te verdienen met duurzame energie dan met fossiele brandstoffen. Daarom investeren ze zoveel.”

Voor autobedrijven van levensbelang  

Twee andere sectoren die ook aardig aan de weg timmeren, zijn de IT-sector en maakindustrie. Meer dan de helft van de analisten zegt dat de industriebedrijven die zij volgen een proactief klimaatbeleid hebben.

Helemaal uit eigen wil gebeurt dat niet. Voor de auto-industrie is het bijvoorbeeld een kwestie van leven of dood.

“Bijna alle autoproducenten en hun toeleveranciers hebben langetermijninvesteringsplannen om hun door de lastige overgangsfase te manoeuvreren op weg naar een volledig elektrische toekomst. Op een enkele uitzondering na is de auto-industrie extreem proactief bij het CO2-beleid,” zegt een analist.

Op de lange baan

Voor een heleboel andere sectoren geldt dat (nog) niet. Energiebedrijven, zoals Royal Dutch Shell, Exxon of BP, blijven bijvoorbeeld nog altijd erg terughoudend met het nemen van grote maatregelen om het CO2-niveau te verlagen.

Hetzelfde geldt voor de bedrijfstak niet-essentiële consumentengoederen. Slechts 20% van de analisten die deze bedrijven volgen, heeft het idee dat er veel gebeurt. Maatregelen worden op de lange baan geschoven.

In deze sector zitten onder meer producenten van luxegoederen, touroperators, pretparken en hotels. “Het is niet zo dat deze bedrijven negatief staan tegenover klimaatmaatregelen, maar vooroplopen willen ze ook niet,” zegt een analist uit de VS tegen Fidelity.

Druk nodig van overheid en beleggers 

Nog iets erger is het gesteld met de chemiesector. “Amerikaanse chemieconcerns zijn zich wel bewust dat er dingen moeten veranderen. Maar ik geloof niet dat ze meer willen investeren dan strikt noodzakelijk.” 

Energie en chemie zijn typisch sectoren die volgens de analisten een duwtje in de rug nodig hebben van wetgevers, beleggers en consumenten. “Deze bedrijven hebben vaak de druk nodig van de investeringsgemeenschap om hen te laten beseffen dat op de lange termijn een hoge ESG-score belangrijker is dan een hoge winst op de korte termijn.”

Lees ook: Markten onderschatten het klimaatrisico

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie