Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

Wereldwijde belastinghervorming zal aandelenmarkten amper raken

Christian Schmitt, senior portfoliomanager Ethenea, is niet bang dat de voorgestelde belastingplannen de brede aandelenmarkten uit balans brengen. De maatregelen pakken wel verschillend uit tussen landen en sectoren. Dat is wel iets om rekening mee te houden.

"Een mogelijk wereldwijd belastingakkoord zal digitale giganten dwingen om meer belastingen te betalen. Een mogelijk akkoord wordt rond oktober verwacht. President Biden is ook van plan om de vennootschapsbelasting in de VS te verhogen. Zal dit een bedreiging vormen voor de Amerikaanse of de wereldwijde aandelenmarkten?

Begin juni werden de ministers van Financiën van de G7 het eens over de noodzaak van een wereldwijde belastinghervorming met twee belangrijke pijlers. De eerste pijler houdt in dat de "grootste en meest winstgevende multinationale ondernemingen" worden belast in het land waar zij hun inkomsten genereren. Deze herverdeling geldt voor 20% van de winst boven een marge van 10%.

De tweede pijler behelst de invoering van een wereldwijde minimumbelasting van 15%. Deze hervorming gaat in tegen de trend van dalende effectieve belastingtarieven, die zich al jaren in een neerwaartse spiraal versterken - tal van landen verlaagden hun belastingen als reactie op de concurrentie van belastingparadijzen.

Christian Schmitt van Ethenea

Sectorverschillen

De hervorming pakt dus de kwestie van belastingrechtvaardigheid aan. Daarnaast is de timing van de G7-overeenkomst ook een reactie op de stijgende overheidstekorten in de nasleep van de Covid-19-pandemie. Het is nog niet mogelijk het precieze effect van de hervorming op de bedrijfswinsten en de aandelenmarkten te kwantificeren, omdat er nog geen duidelijkheid is over de maatregelen en er ook geen wereldwijde consensus bestaat. De voorgestelde hervorming pakt verschillend uit voor sectoren:

Sectoren die reeds zwaar worden belast, zoals de energie- of automobielsector, zullen over het algemeen geen extra belastingdruk ondervinden.

Sectoren met specifieke kenmerken, zoals een focus op digitale bedrijfsmodellen en intellectuele eigendom, die in het verleden systematische belastingontwijkingen in de hand werkten, zuller er wel iets van merken. Dit geldt met name voor de farmaceutische en de technologiesector. Maar ook hier zal de belastinghervorming - door de lage proportionele herverdeling (pijler 1) en de relatief lage minimumbelasting (pijler 2) slechts een matig effect hebben op de bedrijfswinsten en beurswaarderingen.

Marginale invloed

Op brede schaal zal de algemene hervorming  de aandelenmarkten dus niet structureel beïnvloeden.

Dit geldt ook voor de plannen om de Amerikaanse vennootschapsbelasting van 21% naar 28% te verhogen. Volgens modellen die de beurswaardering te evalueren, zou dit een eencijferig effect kunnen hebben op de Amerikaanse aandelenmarkt. We mogen er echter van uitgaan dat deze geplande Amerikaanse belastingverhoging al tot op zekere hoogte in de markt is ingeprijsd, aangezien ze eind maart al werd aangekondigd.

De belastinghervormingen hebben dus een marginale invloed op de algemene markt. Toch is het belangrijk de belastingvoorstellen in de algemene evaluatie van de aandelenmarkt te erkennen als potentiële onzekerheids- en stressfactoren, en hun concrete invloed te onderzoeken op het niveau van afzonderlijke sectoren, landen, dus ook individuele aandelen."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

    De impact van het coronavirus