Nieuws

Particuliere belegger veel optimistischer dan professional

Onderzoek van Natixis IM vertelt dat particuliere beleggers (+13%) dit jaar significant meer rendement denken te behalen dan professionele beleggers (+5,3%).

Covid-19 heeft geleid tot een groeiende divergentie in de rendementsverwachtingen op lange termijn van particuliere beleggers en financiële professionals. Dat blijkt uit een wereldwijde enquête die Natixis Investment Managers heeft laten uitvoeren onder 8.550 individuele beleggers.

Een groot deel van de ondervraagde beleggers, allen met meer dan 100.000 dollar aan belegbaar vermogen, heeft in 2020 dubbelcijferige rendementen behaald en is ook over 2021 ook zeer positief. Gemiddeld verwachten zij in 2021 een jaarlijks rendement van 13% boven de inflatie te behalen. Wereldwijde financiële professionals zijn dit jaar echter veel conservatiever en voorspellen een rendement van 5,3% boven de inflatie. Het verschil tussen particuliere en profesionele beleggers, de verwachtingskloof, bedraagt wereldwijd op de lange termijn 174%, of 53 procentpunt meer dan in 2020.

Amerikaanse beleggers meest optimistisch over 2021

Volatiliteit is goed en slecht

Andere uitkomsten: Meer dan de helft (53%) van de particuliere beleggers in Europa zegt risico's te willen nemen om een hoger rendement te behalen. Bijna zeven op de tien (66%) erkennen dat marktbewegingen van 10% omhoog of omlaag een normaal verschijnsel zijn en een vergelijkbaar aantal (64%) is van mening dat volatiliteit kansen biedt om hun vermogen te laten groeien.

Driekwart (76%) van de Europese beleggers zegt echter ook de voorkeur te geven aan veiligheid boven beleggingsresultaten, en meer dan de helft (52%) is van mening dat volatiliteit hun spaar- en beleggingsdoelstellingen ondermijnt. Dit kan verklaren waarom volatiliteit, ondanks de potentiële kansen, als een van de grootste zorgen geldt (32%), naast een traag economisch herstel (36%) en lage rentevoeten (31%).

Europese beleggers scoren beter

Individuele beleggers in Europa hebben het tijdens de pandemie beter gedaan in vergelijking met andere regio's: zes op de tien meldden dat zij geen tot weinig financiële gevolgen van COVID-19 hebben ondervonden. De combinatie van snelle actie door beleidsmakers en hogere inkomensniveaus onder de respondenten, leidde ertoe dat slechts 7% van de investeerders hun baan of bedrijf voor een deel van het jaar kwijtraakten, en minder dan een op de vijf (19%) het gezinsinkomen zag dalen.

De financiële vooruitzichten werden ook gunstig beïnvloed door gemiddelde beleggingsrendementen die 11,2% boven de inflatie lagen. Als gevolg daarvan is slechts 11% van de Europeanen van mening dat hun financiële zekerheid tijdens de pandemie aanzienlijk is verslechterd - het laagste percentage van alle regio's.

Ook het sentiment in Europa is positiever dan in Azië en Latijns-Amerika. Zes op de tien beleggers zeggen zich zeker te voelen over hun financiën en over het algemeen zegt twee derde vertrouwen te hebben in hun financiële zekerheid, het meest prominent in Duitsland (74%), Nederland (78%), Zwitserland (70%) en het VK (71%).

Beleggingsoptimisme neemt duidelijk toe

Oud x jong

Gezien de hoge rendementen die beleggers in 2020 behaalden, heeft 50% van de ondervraagden geen wijzigingen in hun beleggingsrekeningen aangebracht als gevolg van Covid-19. Drie kwart van de ondervraagde millennials brachten enige wijzigingen aan in hun beleggingsrekeningen. Deze groep verhoogde vaker zijn beleggingen als gevolg van de pandemie (23% tegenover 19% overall), breidde online handelsactiviteiten uit (32% tegenover 23% overall) en verhoogde handelsactiviteiten via een adviseur (24% tegenover 18% overall).

Terwijl millennials het meest geneigd waren hun beleggingen en handelsactiviteiten op te voeren, waren zij ook het meest geneigd spaar- en beleggingsrekeningen op te zeggen (24% vs. 19%), een aantal dat overeenkomt met de 28% die verklaarden hun gezinsinkomen te zijn kwijtgeraakt en 12% die ten minste een deel van het jaar hun baan of bedrijf hadden verloren als gevolg van de Covid-19.

Zorgen verschillen wereldwijd


De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie