Nieuws

Pimco opteert op opties

In onzekere tijden doen beleggers er goed aan hun gebrek aan alwetendheid te erkennen, meent Pimco. Kies voor opties.

De Europese schuldencrisis stelt portefeuillebeheerders voor een keuze tussen twee strategieën: ofwel doen alsof je alwetend bent en je portefeuille positioneren voor één scenario, ofwel toegeven dat je niet alles kunt weten en je portefeuille zo proberen te positioneren dat deze goed gedijt bij de meest waarschijnlijke uitkomst en zich staande houdt bij de minst waarschijnlijke. Josh Thimons, vice president en portfoliomanager bij Pimco, adviseert beleggers vooral voor de tweede optie te gaan. Hij wijdt erover uit in zijn nieuwste Viewpoints-artikel.

Feit: sommige vragen in het leven zijn simpelweg niet te beantwoorden. Met stip op één: “Wat gaat de uitkomst van de Europese schuldencrisis zijn?” Hoeveel tijd Pimco ook besteedt aan het analyseren van alle bronnen voorhanden om deze vraag te beantwoorden, waagt Thimons zich er niet aan. “Elk antwoord op deze vraag heeft een aanzienlijke waarschijnlijkheid om de verkeerde te zijn – zeker in het Europese geval waarin zoveel afhankelijk is van het gedrag van individuele beleidsmakers.” Het zijn dergelijke moeilijke vraagstukken die portefeuillebeheerders dwingen een keuze te maken.

Hoe fundeert hij zijn advies aan beleggers om toe te geven dat ze niet alwetend zijn, en daar naar beste kunnen hun portefeuille op proberen te positioneren? Logisch, lijkt Thimons te zeggen. "Er zijn zo langzamerhand immers in praktisch alle beleggingscategorieën twee tegengestelde scenario’s die als meest waarschijnlijke uit de bus komen. Dat betekent dat het risico dat je inzet op een verkeerde uitkomst, groter wordt.” Kortom: ook, of zelfs in de huidige onzekere omgeving die 2012 kenmerkt, ziet Pimco mogelijkheden. Waarbij het fondsenhuis graag ‘op nederige wijze’ toegeeft niet alwetend te zijn, aldus Thimons.

De portfoliomanager wijst met beide handen naar de optiemarkt. “Wij zien mogelijkheden om beleggingsportefeuilles samen te stellen met opties die de potentie hebben om te profiteren van een veelheid aan uitkomsten in Europa.” Door zich op de optiemarkt te begeven, heeft Pimco de mogelijkheid om haar visie af te stemmen op de richting van de markt. In plaats van bedenken of Europa zich zal herstellen of juist zal verslechteren, kunnen opties gebruikt worden op een manier dat ze daarin een stap vóór lopen: opties worden zodanig ingezet dat ze pas zullen opleveren als Europa verbetert of verslechtert.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    China; opnieuw lieveling van beleggers?