Nieuws

Hoge inflatie: Tijdelijk of structureel?

Amundi en Optimix kruisen de degens over het inflatievraagstuk. Het verschil in mening leidt ook tot verschillende beleggingsadviezen.

Hoge inflatie is structureel

Beleggers moeten de komende jaren rekening houden met structureel hogere inflatie. Dat schrijven Pascal Blanqué en Vincent Mortier, respectievelijk Group CIO en deputy-CIO bij Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi, in de publicatie The inflation moment - Strategies to protect portfolios from inflation risk.

Volgens Amundi is een combinatie van factoren de oorzaak van inflatoire tendensen, waarvan het conjunctuurherstel de belangrijkste is. "Landen hebben de pandemie steeds beter onder controle waardoor beperkingen worden loslaten." Maar ook de enorme budgettaire stimulansen in de VS, knelpunten in de toeleveringsketen, de opgekropte vraag, het opgepotte spaargeld én opwaartse druk op de lonen leiden volgens Amundi tot een structureel hogere inflatie.

Liever hoge dividendaandelen

Bij obligaties rechtvaardigen de stijgende rente en de inflatie volgens Amundi een voorzichtiger en actievere houding ten aanzien van duration. Ofwel, kies voor kort in plaats van voor lang.

Vooral de hoger gewaardeerde aandelen kunnen door de stijgende inflatie een deuk oplopen, waardoor Amundi nu naar aandelen een risico-neutrale houding heeft. Amundi zet in op een meerjarige rotatie van groeiaandelen naar waardeaandelen, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. "Aandelen die blootgesteld zijn aan grondstoffen en infrastructuur, en aandelen met een hoog dividend kunnen ook interessant zijn tijdens structureel hogere inflatie."

Nee, hoge inflatie is slechts tijdelijk

Optimix zit niet op de lijn van Amundi. Vooralsnog beschouwt de Amsterdamse vermogensbeheerder de prijsstijgingen als een teken van krachtig economisch herstel maar zijn ze niet wijdverbreid. Pas als er sprake is van structurele loonstijgingen, ook wel loon-prijs spiraal genoemd, is hogere inflatie een blijvertje.

"Gezien het feit dat de werkloosheid, zowel in de Verenigde Staten als in de eurozone nog boven het pre-corona niveau zit, is er voldoende overcapaciteit in de economie die voorlopig een rem zet op flinke loonstijgingen."

Hoewel Optimix dus niet uitgaat van een structureel hogere inflatie, houdt het in zijn beleggingskeuzes wel degelijk rekening met meerdere scenario's. Want stel dat de lonen wel structureel gaan stijgen? "In steeds meer landen wordt de inkomensongelijkheid als een probleem gezien. Verhogingen van het minimumloon en meer macht voor vakbonden zouden wél voor loondruk kunnen zorgen. Ook de concurrentie van goedkope arbeid neemt met een vergrijzend China af."

Liever cyclische aandelen

Aandelen en vastgoed bieden volgens Optimix een goede bescherming tegen inflatie. Dat geldt ook voor edelmetalen, zoals goud en zilver, en inflatie gerelateerde obligaties. De aflossing en couponbetaling van deze obligaties wordt immers gecorrigeerd voor de gemeten inflatie.

Heropende economieën en zomers weer zullen voor prijsstijgingen zorgen, maar van oververhitting komt het volgens de vermogensbeheerders van Optimix voorlopig niet. Het blijft dan ook overwogen in conjunctuurgevoelige aandelen.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus